Akibat Menampar Wajah Utsman Radhiyallahu Anhu


Akibat  Menampar Wajah Utsman Radhiyallahu Anhu

Oleh Ustadz Abu Humaid Rosyid An-Nashr

Akibat  Menampar Wajah Utsman Radhiyallahu AnhuMuhammad bin Sirin  rahimahullaah berkata : Saya sedang thowaf di Ka`bah, maka tiba-tiba saya mendengar ada seorang laki-laki berdoa : Ya Allah, ampunilah aku, dan saya kira Engkau tidak mengampuniku. Maka saya pun berkata kepada orang tersebut : Wahai Hamba Allah, saya tidak pernah mendengar seorang pun mengatakan apa yang kamu katakan tadi. Maka orang itu mengatakan : “saya punya janji kepada Allah, jika saya mampu untuk menampar wajah Utsman, maka sungguh saya akan melakukannya. Maka ketika Utsman terbunuh, lalu(jenazahnya) diletakkan di tempat tidur beliau yang ada di dalam rumah, sedangkan manusia berdatangan untuk mensholati beliau, maka saya pun masuk dan pura-pura mensholati Utsman. Maka saya menemuinya dalam keadaan sepi, lalu saya mengangkat pakaian yang menutupi wajahnya dan jenggotnya lalu saya pun menamparnya. Maka tiba-tiba tangan kanan saya menjadi keras tak bergerak”.  Berkata Ibnu Sirin : sungguh saya melihat tangannya keras seperti kayu.(Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir 7/191).

Faedah Kisah di Atas :

  1. Kisah di atas merupakan peringatan bagi para pencela para sahabat, di antaranya dari kelompok Syiah dan simpatisannya.
  2. Kisah di atas menunjukkan keutamaan sahabat Utsman Dzu Nuraini(yang mempunyai dua cahaya). Allah tetap memuliakannya sekalipun telah meninggal dunia.
  3. Hendaknya kita merasa takut akan adzab Allah. Allah Mahatahu dan Maha adil.
  4. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya.
  5. Barangsiapa yang memusuhi sahabat Nabi, maka dia termasuk orang yang putus asa dari Rahmat Allah dan ampunan-Nya.
  6. Tidak boleh menunaikan nadzar dalam bermaksiat kepada Allah.

Sumber : Majalah Al-Furqon edisi 6 th. Ke-12

                    Muharram 1434/Oktober-November 2012. Hal. 15     

Iklan