MENGHADIAHKAN PAHALA BACAAN KEPADA SI MATI


oleh : ustadz Rasul Dahri

Jika dipertimbangkan mengikut logika akal, amalan membaca fatihah atau membaca ayat-ayat al-Quran kemudian menghadiahkan pahala bacaannya kepada si Mati (arwah), tentulah tidak ada salahnya, malah ia menggambarkan suatu perbuatan yang baik, bagus dan mulia.  Begitu juga dengan membaca al-Quran dengan mengadakan kenduri arwah, tahlilan atau yasinan beramai-ramai atau berseorangan, sama ada yang dikhususkan di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu atau di tempat-tempat tertentu seperti di atas kubur dan sebagainya, pastinya sekali pandang perbuatan ini adalah baik, malah menggambarkan pekerjaan terpuji kerana antara tujuannya ialah untuk menghapuskan dosa seseorang (roh orang mati) di samping mengirim pahala yang dibaca oleh orang yang ramai kepada si mati untuk mengurangkan penderitaannya. Namun, apabila dikembalikan kepada syara ia adalah perbuatan bid’ah yang mungkar.

Ada antara mereka (terutama pengemar kenduri arwah, yasinan, tahlilan dan selamatan) berhujjahkan hadis berikut untuk membolehkan membaca surah Yasin sama ada untuk menghapuskan dosa si Mati atau mengirim pahala bacaan tersebut kepada si Mati:

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَرَاَ يَس ، غُفِرَ لَهُ .

“Barangsiapa yang menziarahi kubur orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada hari Jumaat, kemudian membacakan surah Yasin, maka akan diampunkan dosanya”.

Hadis di atas ini adalah hadis batil, palsu atau tidak ada asal usulnya.  Terdapat di dalam sanadnya seorang yang bernama ‘Amar yang dikenali sebagai pemalsu hadis dan banyak meriwayatkan hadis-hadis yang batil.  Imam Daraqutni rahimahullah berkata tentang ‘Amar:  “Amar adalah seorang pemalsu hadis”. 4 [1]

Terdapat beberapa ulama yang sezaman dengan Imam Syafie yang telah mengharamkan kenduri arwah, salah seorang dari mereka ialah sahabat Imam Syafie bernama Imam Muzani rahimahullah, beliau menolak pendapat mereka yang membolehkan kenduri arwah, malah beliau telah menfatwakan tentang pengharaman mengirim (menghadiahkan) pahala dari bacaan al-Quran untuk menyelamatkan orang mati sebagaimana yang diamalkan dalam majlis kenduri arwah, beliau berkata:

فَاَعْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا اَعْلَمَ اللهُ مِنْ اَنَّ جِنَايَةَ كُلِّ امْرِئٍ عَلَيْهِ كَمَا اَنَّ عَمَلُهُ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ وَلاَ عَلَيْهِ.

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memberi tahu sebagaimana Allah memberi tahu:  Bahawa dosa tiap-tiap orang adalah buat kecelakaan dirinya sendiri sebagaimana amalannya itu buat kebaikan dirinya sendiri bukan untuk kecelakaan orang lain”.5 [1]

Terdapat juga segolongan mereka yang berhujjahkan fatwa Syeikhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah yang pernah membolehkan perbuatan mereka yang menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada orang yang telah mati, tetapi pada kenyataannya Syeikhul Islam Ibn Taimiyah telah ruju’ (menarik balik dan membatalkan fatwa beliau), yang mana beliau telah menegaskan:

“Bahawa bukan menjadi suatu kebiasaan bagi para Salaf as-Soleh apabila mereka mengerjakan solat-solat sunnah, berpuasa, haji dan membaca al-Quran lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah mati”

Penarikan semula Syeikhul Islam Ibn Taimiyah terhadap fatwa beliau yang pada asalnya membolehkan (menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada si Mati) kemudian mengharamkannya, ianya boleh ditemui di dalam kitab Ali Abdul al-Kafi as-Subki “Takmilatul Majmu” – شرح مهذب تكملة المجموع jld. 10  hlm. 417.

Di dalam kitab(الخازن الجمل) juz. 4 hlm. 236 dan di dalam kitab “Syarah Muslim” juz 1 hlm. 90.  Imam an-Nawawi rahimahullah telah menjelaskan pendapat Imam as-Syafie tentang perbuatan yang diamalkan dalam majlis kenduri arwah iaitu pengiriman pahala kepada orang mati.  Beliau berkata:

وَاَمَّا قِرَاءَ ةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِى اَنَّهُ لاَ تَصِلُ ثَوَابُهَا اِلَى الْمَيِّتِ.

“Adapun bacaan al-Quran maka yang masyhur dikalangan mazhab Syafie bahawa tidak sampai pahala bacaan yang dikirim kepada orang yang telah mati”.

Sekali lagi Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab السبكي – تكملة المجموع ، شرح مهذب juz 10 hlm. 426 bahawa:

وَاَمَّا قِرَاءَ ةُ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ وَالصَّلاَةُ عَنْهُ وَنَحْوَهَا فَذَهَبَ الشَّافِعِي وَالجُمْهُوْرُ اَنَّهَا لاَ تَلْحَقُ الْمَيِّتَ ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ فِى عِدَّةِ مَوَاضِعِ فِى شَرْحِ مُسْلِمِ.

“Adapun pembacaan al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang mati, membayar solatnya dan sebagainya, maka menurut Imam Syafie dan jumhur ulama Syafie adalah tidak sampai kepada si Mati.  Penjelasan seperti ini telah diulang-ulang (oleh Imam Muslim) dalam kitab syarah Muslim”.

Di dalam kitab الفتاوى الكبرى الفقهية Syeikh al-Haitami rahimahullah juga telah menjelaskan:

اَلْمَيِّتُ لاَيُقْرَاُ عَلَى مَااَطْلَقَهُ الْمُتَقَدِّمُوْنَ مِنْ اَنَّ الْقِرَاءَ ةَ لاَ تصِلُهُ اَي الْمَيِّتَ لاَنَّ ثَوَابَهَا لِلْقَارِئ وَالثَّوَابُ عَلَى عَمَلِ لاَيُنْقَلُ عَنْ عَامِلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، قَالَ تَعَالَى {وَاَنْ لَيْسَ للاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَى}.

“Mayat tidak boleh dibacakan al-Quran sebagaimana keterangan yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu, bahawa bacaan al-Quran pahalanya tidak sampai kepada si Mati, lantaran pahala bacaan hanya untuk si Pembaca.  Pahala amalan pula tidak boleh dipindah-pindahkan dari si Pembuat berdasarkan firman Allah Ta’ala:  Dan manusia tidak memperolehi pahala kecuali dari amalan yang dikerjakannya sendiri”.

Ada yang berpendapat bahawa ayat 39 di surah an-Najm ini telah dan dimansuhkan oleh ayat 21 di surah ath-Thur.  Imam Syaukani rahimahullah menolak pendapat ini dan beliau berkata:

Adapun makna dari ayat:  (Seseorang tidak akan mendapat melainkan atas usahanya sendiri).  Lafaz dalam ayat ini termasuk umum yang mukhasas, oleh itu tidak tepat kalau ada yang berkata bahawa ayat ini telah dimansuhkan dalam urusan ini, kerana yang khas tidak boleh memansuhkan lafaz umum, tetapi hanya sebagai takhsisnya sahaja.  Maka apabila ada dalil lain yang boleh menentukan bahawa seseorang memperolehi manfaat dari amal orang lain, maka dalil itu sebagai takhsisnya bukan sebagai nasikh serperti ayat yang terdapat di surah ath-Thur: (Kami akan hubungkan dengan mereka itu anak cucu mereka)”.

Namun apabila dibuka secara ilmiyah ruang agama untuk membincangkan, mengkaji dan meneliti semula amalan yang diperkatakan di atas, terbukti ia terlalu bertentangan dengan syara, malah termasuk dalam amalan atau perbuatan yang ditegah, diharamkan dan bid’ah.  Benarnya kenyataan ini dapat dibuktikan apabila kita memahami kesemua hujjah-hujjah dan dalil-dalil syara yang dikemukakan oleh para ulama dari kalangan mazhab Syafie.

Walaupun ada pendapat yang menyangka bahawa persoalan kenduri arwah, yasinan, tahlilan dan selamatan ini tidak perlu diungkit dan dibangkitkan lagi kerana (kononnya) ia telah lama diselesaikan oleh para ulama, namun perlu diketahui bahawa yang telah diselesaikan oleh para ulama terutamanya Imam Syafie dan para ulama yang bermazhab Syafie ialah tentang pengharaman dan bid’ahnya amalan tersebut bukan sebaliknya. Pembuktian kenyataan ini dapat difahami dan dibuktikan melalui beberapa fatwa Imam Syafie dan para ulama as-Syafieyah sebagaimana yang telah di nukil di dalam tulisan ini.

[1].  Lihat:  كتاب الموضوعات Juz 3. hlm. 239.  Dan Lihat:  اعانة

الطالبين Juz. 2. Hlm. 146.

[2].   Lihat:  هامش الام للشافعي Juz. 7. Hlm. 269.

Salah Faham K.H. Sirajuddin Abbas Terhadap Ibn Taimiyah Dalam Bukunya “Iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah”


oleh :  ustadz Rasul Dahri

Kertas kerja ini telah dibentang dan dikulliahkan di beberapa masjid di Perlis, di Selangor, di Johor, di Pulau Pinang dan di Pertubuhan Muhammadiyah Singapura.  Pada mulanya kertas kerja ini ditulis, dibentang dan dikulliahkan atas permintaan beberapa orang ulama Perlis yang membantah tuduhan Sirajuddin Abbas di dalam bukunya “Iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah”. Yang mana di dalam buku tersebut termuat beberapa fitnah, tuduhan yang tidak berasas, palsu, keterlaluan dan liar terhadap Syeikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah.

Kemudian kertas kerja ini dikulliahkan semula di Singapura dan dibeberapa negari di Malaysia atas permintaan beberapa individu yang terlibat dengan kegiatan dakwah Islamiyah sama ada yang terdiri dari ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pertubuhan atau badan NGO.

Antara tujuan kertas kerja ini diterbitkan ialah untuk membantu memperbaiki kesilapan serta kekeliruan pandangan kebanyakan masyarakat Islam Nusantara terhadap akidah dan sejarah hidup Ibn Taimiyah.

Semoga kertas kerja yang serba ringkas ini mampu memberi jawapan secara ilmiyah kepada mereka yang selama ini mempersoalkan atau tersalah anggap terhadap akidah Syeikhul Islam Ibn Taimiyah, kerana pada hakikatnya beliau amat berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang mengikut manhaj ulama Salaf as-Soleh.

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرُوْرِ اَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَمُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَهَدِيَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

{يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتَنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ} . اَمَّا بَعْدُهُ:

Salah Faham K.H. Sirajuddin Abbas

Terhadap Ibn Taimiyah Dalam Bukunya

“Iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah”

Kertas kerja ini, bukanlah bertujuan untuk memperkata kan biodata atau kesilapan isi kandungan buku “Iktiqad Ahli Sunnah Wal-Jamaah” tulisan K.H Sirajuddin Abbas, kerana tidak ramai dari kalangan umat Islam Nusantara mengenali beliau.  Malah beliau langsung tidak dikenali oleh umat Islam antarabangsa.  Namun, Ibn Taimiyah rahimahullah yang menjadi sasaran tuduhan dan fitnah Sirajuddin pula sebaliknya, khidmat dan perjuangan Ibn Taimiyah dengan pedang dan pena untuk membela Islam sangat dikenali dan diketahui oleh para ulama serta sebahagian besar umat Islam di seluruh dunia, sama ada di dunia Islam atau bukan Islam.  Oleh yang demikian, tulisan ini hanya bertujuan mengkoreksi dan menyanggah tuduhan serta fitnah Sirajuddin terhadap Syeikhul Islam Ibn Taimiyah.  Namun, bukanlah pula tujuan penulis untuk mengajak  para pembaca supaya fanatik atau ghulu kepada Ibn Taimiyah.  Penulis memulakan tulisan ringkas ini dengan membawakan sedikit biodata Ibn Taimiyah rahimahullah:

Ibn Taimiyah adalah seorang ulama besar, mujahid (berjuang dengan pedang, tulisan dan jiwa raganya), mujaddid (refomis) dan diberi julukan sebagai Syeikhul Islam oleh para ulama Salaf as-Soleh.  Nama penuh beliau ialah Taqiyudin Abul Abbas Ahmad as-Syeikh Syihabudddin Abi al-Mohsin Abdulhalim ibn Syeikhul Islam Majdudin Abil Barakat Abdussalam Ibn Abi Muhammad Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khadar bin Muhammad bin al-Khadar bin Ali bin Abdullah Ibn Taimiyah al-Harrani yang dinasabkan kepada Al-Harran di Negeri Syam.[1]

Ibn Taimiyah dilahirkan di Harran pada 590H.  Menghafal al-Quran al-Karim, mendalami hadis dari pamannya Fahruddin dan beberapa orang ulama sehingga menjadi penghafal hadis (Ahli Hadis).  Belayar mencari ilmu hingga ke Bagdad ibu negeri Khalifah Abbassiyah pada tahun 603H dan wafat pada 672H. di Bagdad.[2]

Ibn Taimiyah diiktiraf keilmuannya oleh para ulama Islam di serata dunia sehinggalah ke hari ini.  Menghasilkan ratusan kitab yang tidak dipertikaikan dan mendapat pujian dari az-Zahabi rahimahullah“Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Ibn Taimiyah maka dia bukanlah hadis”.[3] Di segi ilmu, beliau menerima dan mengguna pakai dalam fatwa-fatwanya ilmu-ilmu dari kesemua ulama Salaf terutamanya dari imam mazhab yang empat, dari pembesar hadis seperti Bukhari, Syafie, Tabari, al-Asbahani, al-Lalakai, Ibn Khuzaimah[4] (dan yang lain-lainnya).

Keilmuan Ibn Taimiyah terbukti telah diiktiraf (diakui kebenarannya) oleh para ulama Nusantara termasuklah oleh pakar-pakar rujuk Pusat Islam Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).  Sebagai contoh:

1.     Prof. Dr. Abdulfatah Harun Ibrahim dari Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam UKM sebagaimana yang terdapat dalam  nukilan takhrij hadis daripada Ibn Taimiyah dalam risalah “Martabat Tujuh Tajjali (Penampakan) Allah Melalui Tujuh Martabat (Lapisan).  Risalah ini diterbitkan oleh JAKIM.  Lihat cetakan pertama. l998. Hlm. 4.

2.     Risalah Mengenal Hadis Maudhu’ oleh penel Bahagian Penyelidikan Islam, Jakim. Cetakan pertama. l998. Hlm 55-71. Wan Subki Wan Salleh. Kolej JAIPETRA,  Kelantan dalam artikel “Usaha-Usaha Ulama Mendedahkan Hadis Palsu”.

3.     Al-Hadis al-Qussos, susunan Ibn Taimiyah dijadikan sebagai kitab rujukan dalam membongkar hadis-hadis palsu yang terbesar di kalangan umat Islam (Risalah:  Mengenal Hadis Maudhu’ oleh Penel Bahagian Penyelidikan Islam, JAKIM. Cetakan pertama. l998. Hlm. 20.

4.     Anak murid Ibn Taimiyah yang terkenal seperti Ibn Kathir dan Ibn Qaiyim al-Jauzi diiktiraf sebagai ulama tafsir dan akidah oleh masyarakat Islam Malaysia.  Contohnya:  Prof. Madya Dr. Huda @ Udah bin Mohsin, UKM menukil dalam rujukan nota kakinya dari kitab tulisan Ibn Qaiyim al-Jauzi.  Lihat:  “CONTOH-CONTOH HADITH PALSU”.  Hlm. 43.

Sememangnya penulis merasakan amat berkewajipan dan perlu menulis, membentang dan mengenengahkan kertas kerja ini lantaran permintaan dari beberapa orang yang telah membaca buku K.H Sirajuddin Abbas: “Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah”.  Terutama para ulama dari Negeri Perlis yang amat peka dengan mereka yang memusuhi dan ingin menghancurkan amalan dan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang berpegang dengan manhaj Salaf as-Soleh.  Mereka meminta agar penulis mengkoreksi beberapa kesilapan K.H Sirajuddin Abbas tentang fitnah dan tuduhannya terhadap pejuang sunnah iaitu Syeikhul Islam Ibn Taimiyah yang dimuatkan di dalam buku beliau.

Di dalam kertas kerja ini, penulis mencuba sedaya upaya membetulkan tuduhan dan fitnah tersebut. Diharap para Muslimin/Muslimat terutama yang mengikuti kulliah atau menghadiri pembentangan kertas kerja ini serta para pembaca yang budiman dapat sama-sama membuka minda dan berlapang dada dengan rasa keikhlasan supaya mendapat manfaat dari pengkoreksian ini.


Tuduhan K.H. Sirajuddin (1)

K.H. Sirajuddin dengan mudah menghukum sesat Syeikhul Islam Ibn Taimiyah mungkin lantaran ketidak fahaman, belum membaca atau tidak meneliti dengan cermat kitab-kitab Syeikhul Islam Ibn Taimiyah, sehingga penjelasan beliau yang berdasarkan al-Quran, hadis, athar yang sahih serta fatwa para ulama muktabar bahawa Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, rusuk dan bersemayam (istiwa), semuanya itu tidak pernah mencernai lubuk hati K.H. Sirajuddin, lantas beliau menyesatkan Ibn Taimiyah dan pastinya menyesatkan juga semua ulama Salaf as-Soleh yang sefahaman dengan Ibn Taimiyah.

K.H. Sirajuddin juga menyesatkan Ibn Taimiyah kerana beliau menyatakan bahawa Tuhan (Allah) berada di langit atau bertempat, boleh ditunjuk dengan anak jari ke atas, Tuhan mempunyai jari, mempunyai tangan, mempunyai tumit kaki, mempunyai tangan kanan, mempunyai nafas, turun-naik dan Tuhan itu “masa”.  Bersebab dari kenyataannya ini maka K.H. Sirajuddin menamakan Ibn Taimiyah sebagai kaum Mujassimiyah atau Musyabbihah yang sesat.[5]

Penjelasan (1)

Pada hakikatnya bukan Syeikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang sahaja yang menyatakan bahawa Tuhan mempunyai muka, mempunyai tangan, mempunyai mata, mempunyai jari, berada di langit (bertempat) serta mempunyai sifat-sifat lain yang paling sempurna dan layak bagiNya, oleh itu beliau tidak boleh dihukum sesat oleh K. H. Sirajuddin dan oleh mereka yang terpengaruh dengan fahaman K.H. Sirajuddin.

Dalam hal ini, fahaman, pegangan dan amalan Ibn Taimiyah adalah berdasarkan fahaman para sahabat, tabi’in, tabi’ut at-tabi’in dan semua para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf as-Soleh, kerana kenyataannya beliau bersefahaman, sependapat dan seakidah dengan mereka.  Antara mereka yang jelas semanhaj (sefahaman dan seakidah) dengan Syeikhul Islam Ibn Taimiyah ialah:

(1).  Imam al-Auza’ii yang dianggap Imam ahli Syam di zamannya.  Beliau telah menegaskan:

كُنَّا وَالتَّابَعُوْنَ مُتَوَافِرُوْنَ نَقُوْلُ : انَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُنَّةَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى.

“Kami dan para Tabi’in semuanya menetapkan dengan kesepakatan qaul kami bahawa:  Sesungguhnya Allah di atas ‘ArasyNya dan kami beriman dengan apa yang telah dinyatakan oleh Sunnah berkenaan sifat-sifat Allah Taala”.[6]

(2). Imam Abu Hasan Al-Asy’ari rahimahullah, yang dikenali sebagai Imam Ahli sunnah wal-Jamaah, beliau telah menegaskan bahawa al-Quran bukan makhluk dan diturunkan oleh Allah yang berada di langit dan beliau seterusnya menjelaskan:

“Allah mempunyai sifat, mempunyai tangan, bersemayam di atas ArasyNya dan mempunyai muka.  Al-Quran itu Kalamullah bukan makhluk dan al-Quran diturunkan dari langit”.[7]

(3). Imam as-Syafie rahimahullah menjelaskan (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Talib setelah beliau ditanya tentang sifat Allah):

وَاَنَّ لَهُ يَدَيْنِ بَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ) وَاَنَّ لَهُ يَمِيْنًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَات بِيَمِيْنِهِ) وَاَنَّ لَهُ وَجْهًا بِقَوْلِهِ (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَه)…وَاَنَّ لَهُ قَدَمًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ (حَتَّى يَضَعَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا قَدمَهُ)… وَاَنَّ لَهُ اُصْبُعًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا مِنْ قَلْبٍ اِلاَّ هُوَ بَيْنَ اُصْبُعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمَن)…. نُثبِتُ هَذِهِ الصِّفَات وَنَنفِي التَّشْبِيْه كَمَا نفِى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَقَالَ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ).


“Dan bagiNya dua tangan sebagaimana firmanNya:  (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.  BagiNya tangan sebagaimana firmanNya: Dan langit digulung dengan tangan kananNya.  Allah mempunyai wajah sebagaimana firmanNya:  Setiap sesuatu akan binasa kecuali WajahNya.  Baginya kaki sebagai sabda Nabi saw: Sehinggalah Dia meletakkan wajah dan KakiNya.  Dia Mempunyai jari sebagaimana sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam:  Tiadalah hati itu kecuali antara jari-jari dari jari-jari Ar-Rahman (Allah).  Kami menetapkan sifat-sifat ini dan menafikan dari menyerupakan sebagaimana dinafikan sendiri oleh Allah sebagaimana difirmankan:  (Tiada sesuatu yang semisal denganNya dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat)”.[8]

 

Beliau (Imam Syafie) seterusnya menjelaskan:

“Dan Allah Ta’ala di atas ‘ArasyNya (Dan ‘ArasyNya) di langit“.[9]

Imam Syafie seterusnya menjelaskan lagi:


“Kita menetapkan sifat-sifat (Allah) sebagaimana yang didatangkan oleh al-Quran dan yang warid tentangNya dari sunnah, kami menafikan tasybih (penyerupaan) tentangNya kerana dinafikan oleh diriNya sendiri sebagaimana firmanNya (Tiada sesuatu yang semisal denganNya)”.[10]

Imam Syafie telah menjelaskan juga tentang turun naiknya Allah:

وَاَنَّهُ يَهْبِطُ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِخَبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Sesungguhnya Dia (Allah) turun setiap malam ke langit dunia (sebagaimana) menurut khabar dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam”.[11]

Imam Syafie dan Ibn Taimiyah, mereka berdua ada kesepakatannya dalam meyakini tentang turun-naiknya Allah.  Mereka berlandaskan kepada sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

يَنْزِلُ رَبُّنَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاعْطِيْهِ ، مَنْ يَسْتَغفرُنِيْ فَاَغْفِرلَهُ.

“Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam apabila sampai ke satu pertiga dari akhir malam, maka Ia berfirman: Sesiapa yang berdoa akan Aku perkenankan, sesiapa yang meminta akan Aku tunaikan dan sesiapa yang meminta keampunan akan Aku ampunkan”.[12]

(4).  Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah ketika ditanya tentang bagaimana untuk kita mengetahui di mana Allah?  Beliau menyatakan:

وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا ؟ قَالَ : بَاَنَّهُ فَوْقَ السَّمَآءِ السَابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ

“Ketika ditanyakan kepada Abdullah bin al-Mubarak:  Bagaimana kita boleh mengetahui di mana Tuhan kita?  Beliau menjawab:  Dengan mengetahui bahawa Dia di atas langit ketujuh di atas Arasy”.[13]

Di sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengakui dan menerima penjelasan seorang hamba bahawa Allah itu di langit, tetapi kita tidak tahu bagaimana K.H Sirajuddin boleh menolak hakikat dan kenyataan hadis sahih ini:

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَكَمُ السُّلَمِي : وَكَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ اُحُدٍ وَالْجُوَانِيَةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا بَالذِّئْبِ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَاَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ اَسَفَ كَمَا يَاْسِفُوْنَ . لَكِنَّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ . قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَفَلاَ اَعْتِقُهَا ؟ قَالَ : اِئْتِنِيْ بِهَا . فَقَالَ لَهَا : اَيْنَ اللهُ ؟ قَالَتْ : فِى السَّمَاءِ . قَالَ : مَنْ اَنَا ؟ قَالَتْ : اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ . قَالَ : اَعْتِقُهَا فِاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

“Berkata Muawiyah bin Hakam as-Sulami:  Aku memiliki seorang hamba wanita yang mengembalakan kambing di sekitar pergunungan Uhud dan Juwainiyah.  Pada suatu hari aku melihat seekor serigala menerkam dan membawa lari seekor kambing gembalaannya.  Sedang aku termasuk seorang anak Adam kebanyakan.  Maka aku mengeluh sebagaimana mereka.  Kerananya wanita itu aku pukul dan aku marahi.  Kemudian aku menghadap Rasulullah, maka baginda mempersalahkan aku.,  Aku berkata:  Wahai Rasulullah! Adakah aku harus memerdekakannya”  Jawab Rasullullah:  Bawalah wanita itu ke sini.  Maka Rasulullah bertanya kepada wanita itu.  Di mana Allah”  Dijawabnya:  Di langit.  Rasullullah bertanya lagi:  Siapa aku”  Dijawabnya:  Engkau Rasullullah.  Maka baginda bersabda:  Merdekakanlah wanita ini, kerana dia adalah seorang mukminah”.[14]

Dalam satu riwayat hadis mutaffaq ‘alihi, bahawa Allah itu “ad-Dahr” atau “masa”.  Namun, bagaimana K.H. Sirajuddin Abbas menafikannya.  Sabda Rasulullah ini:

لاَ تَسُبُّوْا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ.

“Janganlah kamu maki ad-dahr (masa), kerana sesungguhnya Allah itu adalah Masa”[15]


Tuduhan K.H. Sirajuddin (2)

Tanpa fakta yang konkrit dan betul K.H. Sirajuddin cuba menuduh dan terus memfitnahkan bahawa beliau (Syeikhul Islam Ibn Taimiyah) terpengaruh dengan fahaman kaum Musyabbihah dan Mujassimiyah yang sesat, kerana kononnya Ibn Taimiyah menyerupakan Tuhan dengan makhlukNya.  Tuduhan dan fitnah K.H. Sirajuddin ini telah mempengaruhi ramai kaum muslimin yang jahil tentang siapakah Syeikhul Islam Ibn Taimiyah yang sebenarnya. Tuduhan dan fitnah ini telah ditangkis dan diperbetulkan oleh para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah.

Penjelasan (2)

Pada hakikatnya, boleh dianggap mustahil untuk ditolak dan  dinafikan bagi sesiapa yang mengkaji kesemua kitab-kitab yang memperkatakan tentang akidah hasil tulisan Ibn Taimiyah, yang mana ternyata Ibn Taimiyah amat menentang dan memerangi dengan keras, tegas dan serius semua fahaman sesat termasuklah Musyabbihah dan Mujassimah.  Ini dapat dibuktikan melalui tulisannya sebagimana dinyatakan oleh beliau sehingga berulang kali:

مِنَ اْلاِيْمَانِ بِاللهِ : اَلاِيْمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفَسَهُ مِنْ غَيْرِتَحْرِيْفِ فِى كِتَابِهِ ، وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُوْلَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْفِ وَلاَ تَعْطِيْل وَغَيْرِ تَكْيِيْفِ وَلاَ تَمْثِيْلِ بَلْ يُؤْمِنُ بِاَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ).

“Beriman kepada Allah ialah beriman dengan apa yang disifatkannya sendiri (oleh Allah) tanpa tahrif (tidak merubah lafaz dan maknanya) mengikut sebagaimana di dalam kitabNya, mengikut sebagaimana disifatkan oleh RasulNya tanpa tahrif, ta’til (meniadakan sifat Ilahiyah, mengingkari keberadaan sifat-sifat tersebut pada ZatNya), tanpa takyif (diperbagaimana) dan tanpa tamsil (memisalkan dengan makhluk), sebaliknya beriman bahawa Allah Subhanahu wa-Ta’ala (Tiada sesuatu yang semisal denganNya dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat)”.[16]

Sebenarnya Ibn Taimiyah telah mengklasifikasikan Musyabbihah dan Mujassimah sebagai golongan yang kufur dan sesat.  Maka bagaimana K.H. Sirajuddin menamakan Ibn Taimiyah sebagai kaum Musyabbihah dan Mujassimiyah?  Ibn Taimiyah pernah berkata tentang golongan yang berjaya (selamat ke syurga) dan menolak golongan sesat seperti golongan Musyabbihah:

“Fahaman (yang selamat ialah) yang pertengahan, bukan golongan Jahmiyah yang menta’til (sifat Allah) dan bukan juga golongan ahli tamsil seperti Musyabbihah”.[17]

Penjelasan Ibn Taimiyah ini tidak dapat dinafikan oleh mereka yang rajin meneliti dan mengkaji kitab-kitab tulisan beliau.  Tetapi K.H. Sirajuddin telah membuat tuduhan melulu kerana beliau tidak meneliti kitab Syeikhul Islam ini yang ratusan jumlahnya.


Tuduhan K.H. Sirajuddin (3)

Menurut kenyataan dan tuduhan K.H. Sirajuddin bahawa Syeikhul Islam Ibn Taimiyah menentang imam yang empat, sombong, menuduh para ulama semuanya penganut khurafat dan bid’ah.  K.H. Sirajuddin  mengaitkan nenek dan bapa Ibn Taimiyah dengan kesilapan Ibn Taimiyah yang direka-reka oleh musuh Islam dan akhirnya K.H. Sirajuddin menuduh Ibn Taimiyah sombong hanya kerana tidak pernah berhenti memerangi bid’ah dan khurafat.

Penjelasan (3)

Kalau orang-orang yang berfahaman seperti K.H. Sirajuddin mampu meneliti dan mengkaji semua kitab-kitab hasil tulisan Syeikhul Islam Ibn Taimiyah, pasti mereka merasa malu kerana pada hakikatnya Ibn Taimiyahlah salah seorang yang telah mempertahankan, memperjuangkan dan mengimarahkan (menghidupkan) semula ajaran-ajaran sebenar para Imam yang empat.  Para pengikut mazhab-mazhab tersebut hanya mendakwa mengikut mazhab yang diakuinya, tetapi rata-rata hanya bertaklid, menerima dan mengamalkan pendapat para ulama yang menasabkan ajarannya kepada mereka (imam mazhab yang empat), sedangkan pada hakikatnya mereka bukan bermazhab dengan sang Imam kerana terlalu banyak meninggalkan, menentang dan melanggar fatwa si Imam.

Contohnya, pengikut mazhab Syafie bermati-matian mengaku sebagai bermazhab dan bertaklid dengan Imam Syafie, tetapi ternyata (seperti Sirajuddin salah seorang dari mereka) tidak secara langsung dan mungkin tanpa disedarinya telah menentang Imam Syafie.  Misalnya, Imam Syafie dan Imam Ibn Taimiyah menentang khurafat tariqat sufi falsafi, tasawuf dan tariqat kebatinan sebagaimana kenyataan dari Imam Syafie:

اَلتَّصَوُّفُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسَلِ وَلَوْ تَصَوَّفَ رَجُلٌ اَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يَاْتِ الظُّهْرَ اِلاَّ وَهُوَ اَحْمَقُ.

“Tasawuf dibina di atas kemalasan, jika sekiranya seseorang itu menganut tasawuf di awal siang (pagi), tidak akan sempat sampai ke waktu Zuhur, dia sudah jadi bodoh (biul/goblok)”.[18]

مَنْ يَدِيْنُ بِهَذَا (التَّصَوُّف) فَهُوَ زِنْدِيْقٌ اَوْ بِتَعْبِيْرٍ اَدَقٍّ صُوْفِيّ فَالصُّوْفِيُّ مَرَادِفَةٌ لِكُلِّ مَا يُنَاقِضُ الاِيْمَان الْحَق.

“Sesiapa yang menganut agama ini (sufi) maka dia seorang yang zindik atau dengan kata lain dia adalah sufi yang zindik, maka fahaman sufi samalah seperti setiap fahaman yang menentang keimanan yang hak”.

Imam Syafie amat benci kepada kezindikan sufi lalu beliau berkata:

“Saya lari meninggalkan Kota Basrah kerana di sana terdapat golongan zindik (sufi/tasawuf), mereka mengerjakan sesuatu yang baru yang mereka sebut dengan tahlilan”.

Berkata Hasan al-Basri rahimahullah:

أما عَلِمْتَ اَنَّ اَكْثَرَ اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابُ اْلاَكْسِيةِ ؟ (اَلتَّصَوُّفِ).

“Tidakkah engkau ketahui sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka ialah penganut sufi/tasawuf?”.[19]

Tidakkah K.H. Sirajuddin dan mereka yang sefahaman dengannya dapat menerima hakikat kenyataan Imam Syafie ini.  Imam Syafie dengan tegas mengharamkan akidah dan pengamalan sufi/tawasuf?


Tuduhan K.H. Sirajuddin (4)

Seterusnya menurut tuduhan K.H. Sirajuddin Abbas:  Seolah-olah ia (Ibn Taimiyah rahimahullah) mengatakan bahawa ia sahajalah yang berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul, sedang ulama-ulama yang terdahulu daripadanya dianggap penganut khurafat dan bid’ah.

Penjelasan (4)

Tuduhan K.H. Sirajuddin yang keterlaluan ini sama sekali tidak berasas, kerana kitab-kitab besar hasil tulisan Syeikhul Islam Ibn Taimiyah terutamanya yang terhimpun dalam kitab seperti “Majmu’ Fatawa” yang berjumlah 37 jilid dipenuhi dengan nukilan qaul-qaul (fatwa-fatwa) para ulama terdahulu seperti Syafie, Maliki, Hanafi, Hambali dan termasuklah dari para ulama muktabar dari kalangan ulama akidah, ahli tafsir dan para ulama hadis.  Sesiapa yang telah membaca dan merujuk kepada kitab-kitab Ibn Taimiyah tidak akan menafikan hakikat dan kenyataan ini.

K.H. Sirajuddin ternyata membuat tuduhan dan fitnah sebelum mengenal, mengetahui, memahami dan memutalaah (mengkaji) kitab-kitab akidah hasil tulisan Syeikh Ibn Taimiyah.  Ini adalah suatu kesilapan dan aib yang besar.  Amat perlu kita ketahui bahawa apabila seseorang ulama menegah dan banyak memperkatakan kemungkaran bid’ah dan kefasikan yang berlaku di zamannya, ini bukanlah bermakna  semua ulama di zaman itu telah dibid’ahkan atau dianggap fasik oleh ulama tersebut.  Maka itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah.


Tuduhan K.H. Sirajuddin (5)

K.H. Sirajuddin menuduh bahawa Ibn Taimiyah memaklumkan perlawanan (penentangannya) kepada orang-orang Islam yang menganut dan bertaqlid dalam furu’ syariat kepada mazhab yang empat.  Kononnya menurut K.H. Sirajuddin lagi bahawa ia (Ibn Taimiyah) menganjurkan agar setiap orang berijtihad sendiri.

Penjelasan (5)

Pada hakikatnya bukan Syeikhul Islam Imam Ibn Taimiyah seorang sahaja yang melarang orang yang berakal, berilmu, beriman dan bertakwa dari bertaqlid buta kepada mana-mana Imam mazhab yang ada, tetapi semua ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf as-Soleh termasuk Imam Syafie, Maliki, Hanafi, Hambali, Sufiyah ath-Thauri dan yang lain-lainnya semua mereka melarang dari bertaqlid buta.  Mereka telah menjelaskan:

قَالَ اْلاِمَامُ الشَّـافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : كُلُّ مَا قُلْتُ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفُ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحْ ، فَحَدِيْثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى وَلاَ تُقَلِّدُوْنِيْ.

“Berkata Imam Syafie rahimahullah Ta’ala:  Setiap apa yang telah aku katakan dan ada perkataanku itu yang bertentangan dengan (hadis) yang sahih, maka hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam adalah lebih diutamakan dan janganlah kamu sekalian bertaqlid denganku”.[20]

وَقَالَ اَيْضًا : مَنْ قَلَّدَ مُعَيَّنًا فِى تَحْرِيْمِ شَيْءٍ اَوْ تَحْلِيْلِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِى الْحَدَيْثِ الصَّحِيْحِ عَلَى خِلاَفِهِ وَمَنْعِهِ تَقْلِيْدِ عَنِ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ فَقَدْ اتِّخَذَ مَنْ قَلَّدَهُ رَبًّا مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى.

“Imam as-Syafie berkata lagi:  Sesiapa yang bertaqlid pada sesuatu dalam pengharaman sesuatu atau penghalalannya sedangkan telah nyata hadis sahih yantg bertentangan dengannya dan menegah dari bertaqlid kerana diperintahkan (diwajibkan) beramal dengan sunnah, maka dia telah mengambil orang yang ditaqlidkan itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa-Ta’ala”.[21]

قَالَ اْلاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : لاَ تُقَلِّدْ دِيْنَكَ اَحَدًا مِنْ هَؤُلاَءِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ بِهِ ، ثُمَّ التَّابِعِيْنَ بَعْدَ الرَّجُلِ فِيْهِ مُخَيَّرٌ.

“Berkata Imam Ahmad bin Hambal: Dalam agamamu janganlah engkau bertaqlid dengan sesiapapun dari mereka-mereka.  Apa yang datang dari nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam maka ambillah olehmu, kemudian ambil dari para tabiin, adapun orang-orang yang sesudahnya diberi pilihan sama ada diambil atau ditinggalkan”.[22]

قَالَ اْلاِمَامُ اَحْمَدُ : لاَ تُقَلِّدُونِيْ وَلاَ مَالِكًا وَلاَ اَبَا حَنِيْفَةً وَلاَ الشَّافِعِي وَلاَ اْلاَوْزَعِيْ وَلاَ الثَوْرِيِّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى  وَخُذْ مِنْ حَيْثُ اَخَذُوْا.

“Janganlah kamu bertaqlid kepadaku, janganlah bertaqlid kepada Malik, Abu Hanifah, Syafie, Auzaii dan Thauri rahimahumullah Ta’ala.  Ambillah dari mana (atau sebagaimana) mereka mengambil”.[23]

 

قَالَ ابْنُ حَزَمُ : اِنَّ الْفُقَهَاءَ الَّذِيْنَ قلدُّوْا مبطلوْنَ لِلتَّقْلِيْدِ وَاَنَّهُمْ نُهُوْا اَصْحَابَهُمْ عَنْ تَقْلِيْدِهِمْ ، وَكَانَ اَشَدُّهُمْ فِى ذَلِكَ الشَّافِعِي.

“Berkata Ibn Hazam:  Sesungguhnya para fukaha yang menjadi ikutan mereka membatalkan pentaqlidan kepada mereka dan sesungguhnya mereka menegah para pengikutnya dari bertaqlid kepada mereka.  Dan yang paling kuat menentang (perbuatan bertaqlid) ialah as-Syafie”.[24]

وَقَالَ عَلِيُّ حَسَنُ  بْنُ عَبْدُ الْحَمِيْد : وَمَنْ لَمْ يُفرِق التَّقْلِيْدِ لَمْ يَكُنْ لِعِلْمِهِ كَثِيْرُ فَائِدَةٍ.

“Berkata Ali Hasan bin Abdul Hamid:  Sesiapa yang tidak meninggalkan taqlid maka pada ilmunya tidak akan memberi banyak faedah”.[25]

قَالَ سَنَدُ بْنُ عَنَانُ رَحِمَهُ اللهُ : اعْلَمْ اَنَّ مُجَرَّدَ اْلاِقْتِصَارِ عَلَى مَحْضِ التَّقْلِيْدِ لاَ يَرْضَى بِهِ رَجُلٌ رَشِيْدٌ وَاِنَّمَا هُوَ شَاْنُ الْجَاهِلِ الْبَلِيْدِ اَوْ الْغَبِيِّ الْعَنِيْدِ.

“Berkata Sanad bin Anan rahimahullah:  Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengambil jalan mudah sehingga mendorong bertaqlid adalah tidak digemari oleh seorang lelaki yang bijaksana.  Sesungguhnya (bertaqlid) adalah cara seorang yang bodoh lagi bebal dan si tolol yang keras kepala”.[26]

اَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى اَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ مَعْدُوْدًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَاَنَّ الْعِلْمَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِدَلِيْلِهِ.

“Manusia telah sepakat bahawa para muqallid tidak terhitung sebagai kalangan ahli ilmu, bahawasanya ahli ilmu mengenali kebenaran melalui dalilnya”.[27]

Kalau dibaca kitab-kitab hasil tulisan Syeikhul Islam Ibn Taimiyah, tidak akan terdapat walaupun satu kenyataan atau kaul dari Ibn Taimiyah yang menganjurkan agar semua orang berijtihad terutamanya orang awam yang tidak berilmu.  Malah Ibn Taimiyah mensyaratkan beberapa syarat kepada mereka yang mahu berijtihad sebagaimana juga yang disyaratkan oleh Imam Syafie rahimahullah dan para imam yang lain, maka bagaimana K.H. Sirajuddin boleh membuat tuduhan palsu seperti ini?


Tuduhan K.H. Sirajuddin (6)

Menurut tuduhan dan fitnah K.H. Sirajuddin Abbas yang seterusnya bahawa kononnya Syeikh Ibn Taimiyah telah mengatakan:

“Duduknya Tuhan di atas ‘Arasy sama dengan duduknya Ibn Taimiyah di atas kursinya dan turunnya Tuhan dari langit sama seperti turunnya Ibn Taimiyah dari mimbar dan Tuhan itu dilihat (di sebelah) atas, boleh ditunjuk dengan anak jari ke atas”.

Penjelasan(6)

Tuduhan K.H. Sirajuddin sebagaimana yang diungkapkan di atas diulang berkali-kali, seolah-olah supaya ianya diberi perhatian oleh pembaca.  Namun, K.H. Sirajuddin tidak berhati-hati dan tidak ilmiyah dalam penukilannya sehingga menjadi tuduhan palsu dan fitnah yang keterlaluan serta diada-adakan. Apa yang diketengahkan oleh beliau hanyalah tuduhan yang merujuk kepada buku “Rahlah Ibnu Bathuthah”.

Menurut K.H. Sirajuddin (kononnya) Ibnu Bathuthah mendengar dan melihat sendiri kejadian Ibn Taimiyah berkata dan melakukan sebagaimana yang didakwakannya, iaitu: “Turunnya Tuhan sama seperti turunnya beliau dari mimbar”.

Ada dua alasan yang kuat untuk membantah, menolak dan membatalkan tuduhan K.H Sirajuddin yang penuh dengan penipuan dan fitnah ini, iaitu:

Pertama: Memang Ibn Taimiyah sehingga ke hari ini masih dituduh sebagai Penyerupa Allah dengan makhlukNya atau Mujassimah, sedangkan terlalu banyak bukti penentangan Ibn Taimiyah terhadap kaum Musyabbihah dan Mujassimiyah sebagaimana penolakan beliau terhadap golongan Qadariyah, Jahmiyah, Muktazilah.[28] Amat mustahil orang yang menentang kaum-kaum yang sesat seperti Ibn Taimiyah akan menerima fahaman sesat yang sangat ditentang dan dibencinya.

Sebenarnya Ibnu Bathutah tidak pernah mendengar malah tidak pernah menghadiri majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah.  Menurut catitan sejarah, sampainya Ibnu Bathuthah di Damsyik pada hari Khamis 9hb Ramadan 727H.  Ibn Taimiyah dimasukkan ke penjara Damsyik pada awal bulan Sya’ban ditahun yang sama (727H).  Tercatit dalam sejarah bahawa Ibn Taimiyah wafat pada malam Ithnin 20hb Zulqaidah 728H.

 

Timbul persoalan, bagaimana Ibnu Bathutah boleh melihat Ibn Taimiyah menyampaikan ilmu di atas mimbar Jamek dan boleh mendengar majlis ilmunya sedangkan setibanya Ibnu Bathutah di Damsyik Ibn Taimiyah telah dimasukkan ke dalam penjara?[29]

 

Kedua: Ibn Taimiyah tidak pernah menyampaikan ilmunya di atas mimbar Jamek sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Bathutah: “Aku menghadiri majlisnya pada hari Jumaat, dia sedang menyampaikan ilmunya di atas mimbar Jamek”. Malah Ibn Taimiyah tidak pernah berkhutabah di atas mimbar walaupun Ibnu Bathuthah mendakwa:  “Dia turun dari tangga-tangga mimbar”.

Ketiga: Kebiasaannya Ibn Taimiyah hanya duduk di atas kerusi semasa beliau menyampaikan pelajarannya.

Keempat: Sebenarnya Ibnu Bathutah tidak pernah menulis tentang pelayarannya dengan tangannya sendiri.[30]

K.H. Sirajuddin tidak teliti dalam tuduhannya kepada Ibn Taimiyah, contohnya beliau menuduh Ibn Taimiyah menyerupakan istiwa Allah sebagaimana duduk bersilanya beliau, sedangkan sama sekali tidak terdapat di dalam kitab-kitab Ibn Taimiyah yang memaknakan istiwa sebagaimana yang didakwa oleh K.H Sirajuddin.

Dalam hal ini K.H. Sirajuddin tidak menyedari malah beliau menolak kenyataan dan fatwa para ulama Salaf as-Soleh bahawa Allah itu bertempat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibn Taimiyah.

Para ulama Salaf sepakat/sependapat dan seakidah dengan Ibn Taimiyah iaitu: “Allah bersemayam di atas ArasyNya dan ArasyNya berada di atas langit”. Ini bermakna Allah bertempat iaitu di langit sebagaimana penjelasan para ulama Salaf as-Soleh yang berikut ini:

(1).  Berkata al-Imam Abu Hanifah rahimahullah“Sesiapa mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir.  Adapun terhadap orang yang tawaqquf (diam) dengan mengatakan: Aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi?  Berkata al-Imam Abu Hanifah:  Sesungguhnya dia telah kafir kerana Allah telah berfirman:  Ar-Rahman di atas Arasy al Istiwa”[31].

(2).  Berkata Al-Imam Malik rahimahulla:

“Allah berada di atas langit sedangkan ilmuNya di tiap-tiap tempat (di mana-mana), tidak tersembunyi sesuatupun daripadaNya”[32]

 

(3).  Berkata al-Imam as-Syafie rahimahullah“Sesungguhnya Allah di atas ArasyNya dan ArsyNya di atas langit”[33]

 

(4).  Berkata al-Imam Ahmad Bin Hambal rahimahullah“Benar!  Allah di atas Arasy-Nya dan tidak sesiapapun yang tersembunyi daripada pengetahuanNya”[34]

(5).  Athar Imam Ibnu Khuzaimah pula menjelaskan:  “Barangsiapa tidak menetapkan Allah Ta’ala di atas ArasyNya dan Allah istiwa di atas tujuh langitNya, maka ia telah kafir dengan Tuhannya”.[35]

 

(6).  Athar Syaikhul Islam Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah menjelaskan:  “Tidak boleh mensifatkanNya bahawa Ia berada di tiap-tiap tempat. Bahkan (wajib) mengatakan: Sesungguhnya Ia di atas langit (yakni) di atas Arasy sebagaimana Ia telah berfirman:  Ar-Rahman di atas Arasy, Ia beristiwa.[36] Dan patutlah memutlakkan sifat istiwa tanpa takwil, sesungguhnya Allah istiwa dengan ZatNya di atas Arasy. KeadaanNya di atas Arasy disebut pada tiap-tiap kitab yang Ia turunkan kepada tiap-tiap Nabi yang Ia utus tanpa (bertanya): Bagaimana caranya (Allah istiwa di atas Arasy-Nya)?”[37]

 

(7).  Berkata al-Imam Abul Hasan al-Asy`ari rahimahullah“Di atas langit-langit itulah Arasy, maka tatkala Arasy berada di atas langit-langit Allah berfirman:  Apakah kamu merasa aman terhadap Zat yang berada di atas langit?  Sesungguhnya Ia istiwa (bersemayam) di atas Arasy yang berada di atas langit dan tiap-tiap yang tinggi itu dinamakan ‘As-Sama (langit), maka Arasy berada di atas langit. Bukanlah yang dimaksudkan di dalam firman:  Apakah kamu merasa aman terhadap Zat yang berada di atas langit?  Bukan di seluruh langit! Tetapi ArasyNya yang berada di atas  langit.”[38]

Dari hujah-hujah di atas amatlah jelas, bahawa larangan mentakwil terhadap sifat-sifat Allah oleh Syeikhul Islam Ibn Taimiyah, ianya nyata disepakati oleh seluruh ulama muktabar dari kalangan Imam-Imam mazhab fikeh dan akidah yang antara mereka ialah Maliki, Hambali, Hanafi, as-Syafie, Abu Hasan al-Asy’ari, Ibn Khuzaima dan lain-lainnya tetapi malangnya ditentang habis-habisan oleh K.H. Sirajuddin Abbas dan orang-orang yang sehaluan dengan beliau.

(8).  Berkata pula Imam Ibnu Khuzaimah (dari kalaangan ulama as-Syafieyah):

“Kami beriman dengan khabar dari Allah Jalla wa-’Ala sesungguhnya Pencipta kami Ia beristiwa (bersemayam) di atas ArasyNya.  Kami Tidak mengganti/mengubah kalam (firman) Allah dan kami tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada kami sebagaimana (perbuatan kaum) yang menghilangkan sifat-sifat Allah seperti golongan Jahmiyah yang pernah berkata: Sesungguhnya Dia istawla (menguasai) ArasyNya bukan istiwa! (bersemayam). Maka mereka telah mengganti perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada mereka, ini menyerupai perbuatan Yahudi tatkala diperintah mengucapkan:  Hithtatun (Ampunkanlah dosa-dosa kami), tetapi mereka mengucapkan (mengubah): Hinthah (makanlah gandum)! Mereka (kaum Yahudi) telah menyalahi perintah Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi maka seperti itulah (perbuatan kaum) Jahmiyah”.[39]

Dikhuatiri orang-orang yang mengubah Kalam Allah telah mewarisi perangai, perbuatan dan sikap orang-orang Yahudi.  Yang paling ditakuti pula jika ditimpakan nasib yang sama sebagaimana nasib  yang menimpa kepada kaum Yahudi di akhirat kelak, Na’uzubillah!  Oleh itu, jauhilah sikap, perbuatan dan akidah Yahudi kerana Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu”.

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْب ، ثَبِّتْ قَلْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ وَطَعَاتِكَ

“Wahai Yang Membolak-balikkan hati!  Tetapkanlah hati kami di atas agamaMu dan ketaatan kepadaMu”.[1].   Lihat:  Al-Fatawa al-Kubra, Jld. 1. (muqaddimah).  Qaddama lahu wa-‘arrafa bihi:  Muhammad Makhluf.  Dar al-Ma’rifah. Beirut.

[2].   Ibid.

[3].   Lihat:  Muqaranah baina al-Gazali wa Ibn Taimiyah. Hlm. 22. Dr.Muhammad Rasyad Salim. Cetakan. 1395H -1975M.  Ad-Dar as-Salafiyah.

[4].   Ibid. 

[5].   Lihat:  Keterangan Sirajuddin dalam bukunya  “I’itiqad AhlussunahWal-Jamaah”  hlm.  262-263.

[6].  Lihat:  Fathul Bari. Jld. Hlm. 406. Ibn Hajar al-Asqalani.  Dar Ihya at-Turath al-Arabi.  Beirut.

[7].  Lihat:  Iktiqad Aimatul hadis (اعتقاد ائمة الحديث) hlm. 50-51.  Ismaili.

[8].  Lihat:  Iktiqad Aimmah al-Arba’ah Abi Hanifah wa Malik wa as-Syafie wa Ahmad.  Hlm. 46-47. Cetakan pertama. 1412 -1992. Darul‘Asimah Saudi Arabia.

[9].  Lihat:  Iktiqad Qimmah al-Arba’ah, Abi Hanifah, Malik, Syafie wa-Ahmad.  Hlm.  40.

[10].Ibid.  Hlm.  42.

[11].Ibid.  Hlm.  47.

[12].H/R Bukhari (1141), Muslim (758), Abu Daud (4733), Turmizi (4393),Ibn Majah (1366) dan Ahmad (1/346).

[13].Lihat:  As-Sunnah.  Hlm. 5.  Abdullah bin al-Imam Ahmad.

[14].H/R Muslim dan Abi Daud.

[15].H/R Bukhari dan Muslim.

[16].Lihat:  Syarah al-Akidah al-Wasitiyah.  Hlm.  17-19,  Ibn Taimiyah.Cetakan ketiga. al-Maktabah as-Salafiyah, Madinah al-Munawarah.Saudi Arabia.

[17].Lihat: Mujmal Iktiqad Aimatus Salaf.  Hlm.  86,  Dr. Abdullah binAbdulmuhsin at-Turky. Cetakan pertama. 1413 -1993.  Muassasah ar-Risalah.  Beirut.

[18].Lihat:  Bahaya Tarikat sufi/Tasawuf Terhadap Masyarakat. Hlm. 30. Rasul Dahri.  Cetakan pertama.  1998.  Malaysia. Lihat:  Talbisu al-Iblis. hlm. 159.  Ditahqiq dan ditashih oleh paraulama al- Azhar as-Syarif kali kedua pada 1368H. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.  Beirut.

[19].At-Tasawuf.  Hlm 21.  Dr. Mustafa Hilmi.  Dar ad-Dakwah.  Al-Iskandariah.

[20].Lihat: اعلام الموقعين (17) Ibn Qaiyim al-Jauzi.

[21]:Lihat:  Hal Muslim Mulzimun biittiba’i Mazhabun Mu’ayanun minalMazhaabil al-Arbah. Hlm. 69. Muhammad Sultan al-Maksumi

[22]:Lihat:  Masail al-Imam Ahmad.  Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hlm.277.

[23].Ibid.

[24].Lihat:  Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam.  (118).  Tahqiq oleh AhmadMuhammad Syakir.  Cetakan kedua.  Dar al-Afaq al-Jadidah.  Beirut.

[25].Lihat:  ‘Audah Ila Sunnah.  Hlm.  36.

26.   Lihat:  Hal Muslim Mulzimun Fiitiba’i Mazhabun Mu’aiyan MinMazhabil  Arba’a.  Hlm. 70. Muhammad Sultan al-Maksumi.

[27].Lihat:  Hal Muslim Mulzamun Fiittiba’i Mazhabun Mu’ayan MinalMazahabil Arba’.  Muhammad Sultan al-Maksumi.

[28].Lihat:  Syarah Hadis Nuzul.  Hlm. 2. Zahir as-Syawisy.  Cetakankelima.  1397H-1977M.  Al-Maktab al-Islami. Beirut.

[29].Ibid.  Hlm.  2.

[30].Ibid.

[31].Lihat:  Mukhtasar al-Ulum, Hlm. 137.  Imam Az-Zahabi.  Tahqiq al-Albani.

[32].Ibid.  Hlm. 140.

[33].Ibid.  179.

[34].Ibid.  188.

[35].Lihat:  Ma’rifah Ulum al-Hadis.   Hlm.  84.  Riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh al-Hakim.

[36].Surah Taha, 5.

[37].LIhat:  Fatawa Hamwiyah Kubra.  Hlm. 84.

[38].Lihat:  Al-Ibanah an-Usul ad-Dianah.  Hlm.  48.

[39].Lihat:  Kitabut Tauhid fi ithbatis Sifat.  Hlm. 101.  Ibnu Khuzaimah.

Bid’ah Menabuh Beduk dan Puji-pujian Sebelum Shalat


 

Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tidak pula diketahui dikerjakan oleh para shahabat radhiyallahu ‘anhum maka hendaklah kita berhenti. Janganlah kita mengamalkan apa-apa yang tidak ada dalilnya dari mereka agar tidak terjerumus kepada perbuatan bid’ah yang telah dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Pembaca yang budiman, berikut adalah amalan-amalan yang mengiringi pelaksanaan shalat lima waktu yang sering dijumpai di masjid-masjid kaum muslimin yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

Menabuh Bedug Sebelum Adzan

Termasuk amalan jelek yang membudaya di negeri kita adalah menabuh bedug sebelum adzan. Apakah belum sampai kepada mereka hadits Abdullah bin Zaid yang melihat dalam tidurmya seseorang yang membawa genderang/lonceng lalu berkata:

“Ya Abdullah (ya fulan) apakah kau jual loncengmu? Dia jawab untuk apa lonceng itu, saya katakan untuk mengajak shalat, dia bilang apakah tidak aku tunjukkan padamu yang lebih bagus dari lonceng itu, saya bilang iya, dia bilang ucapkan: Allahu Akbar Allahu Akbar.” (HR. Abu Dawud 421, Tirmidzi 174, dll)

Belum cukupkah kaum muslimin dengan ajaran Allah dan Nabi-Nya padahal Allah telah menyempurnakan agama ini? Ini adalah perbuatan tasyabbuh (meniru-niru) dengan orang-orang Nashara tatkala mengumpulkan orang-orang mereka membunyikan lonceng dulu. Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang kita mengikuti orang-orang Yahudi dan Nashrani atau menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita, sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nashrani sebagai pemimpin/orang yang dicintai, sebagian mereka adalah wali/pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin/orang yang dicintai maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dzalim.” (Al Maidah: 51)

Menabuh bedug termasuk mengikuti ajaran mereka. Sunggug benar keadaan kaum muslimin yang digambarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

“Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun ketika mereka masuk lubang biawa kalian akan mengikutinya. Para shahabat mengatakan: Yahudi dan Nashara ya Rasulullah? Beliau menjawab: lalu siapa lagi (kalau bukan mereka)?” (HR. Muslim 4822 dari Ibnu Mas’ud)

Kesimpulan hadits:

1. Bahwa kaum muslimin akan mengikuti jejak orang-orang kafir baik yahudi maupun nashrani.

2. Lubang biawak sangat berliku-liku. Sangat sulit untuk mencarinya. Ini adalah suatu ibarat bahwa bagaimanapun sulit dan berliku jalan yang ditempuh oleh kaum yahudi dan nashrani, kaum muslimin akan mengikutinya.

Kaum muslimin tidak boleh mengikuti perilaku, tatacara, tutur kata atau ibadah lainnya seperti puasa, shalat dsb [1]. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selalu berusaha menyelisihi orang-orang kafir, baik kaum musyrikan maupun ahlu kitab. Wallahul musta’an.

Membunyikan Sirene Sebelum Adzan [2]

Begitu jauhnya kaum muslimin dari syariat Islam, sehingga suara adzan tidak bisa mereka dengar. Kokok ayam di samping rumah pun tidak bisa menggugah mereka untuk segera bangkit menegakkan shalat. Akhirnya mereka membunyikan sirine yang diharapkan bisa terdengar dan bisa membangunkan orang di segenap penjuru kampung. Ketahuilah, sirine termasuk bid’ah dalam agama. Adapun ayam jago, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Janganlah kalian mencerca ayam jantan sebab sesungguhnya ia mengajak shalat.” (HR. Ahmad, 20690 dari Zaid bin Khalid Al Juhani)

Oleh sebab itu daripada menggunakan sirine lebih baik memelihara ayam jago yang banyak sehingga seorang lebih mudah terbangun dengan suaranya yang bersahutan.

Puji-pujian Sebelum Iqamat

Ini yang paling banyak melanda kaum muslimin di Indonesia. Mereka sangat gemar melakukan puji-pujian sebelum shalat jama’ah dengan keyakinan bahwa amalan ini merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. Lafadz yang sering dilantunkan di antaranya:

1. Allahumma shalli shalaatan kamilatan wa sallim salaman… [3]

2. Tombo ati iku lima ing wernane, siji maca Qur’an ngerti ing maknane, kapindhone shalat wengi lakonono, kaping telu… (dengan bahasa Jawa)

3. Atau lafadz puji-pujian yang kontroversial yang muncul ketika Gus Dur jadi presiden, “Presidene Gus Dur, rakyate adil makmur.”

Berikut ini dampak negatif yang timbul dari puji-pujian:

1. Orang yang melakukan shalat sunnah sangat terganggu dengan suara-suara itu sehingga shalatnya tidak khusyu’.

2. Pelakunya hanya akan senda gurau dengan amalan ini, sesuai dengan namanya ‘puji-pujian’ (menunjukkan ketidaksungguhan dalam memuji Allah). Padahal waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu yang sangat mustajab. Sebagaimana sabdi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

“Doa yang tidak akan ditolak: antara adzan dan iqamah.” (HR. Ahmad dari Anas bin Malik)

3. Hal ini persis dengan amalan Nashrani berupa lagu-lagu gereja yang dinyanyikan sebagai ibadah (menurut mereka) padahal syariat Islam melarang kaum muslimin untuk bertasyabbuh (meniru) perbuatan orang-orang kuffar.

Membunyikan Kaset Bacaan Qur’an Sebelum Adzan

Amalan ini sudah menjadi adat yang dihidupkan hampir di setiap daerah. Konon tujuan mereka adalah sebagai pertanda bagwa waktu shalat sudah dekat. Sehingga diharapkan dengan ini kaum muslimin melakukan segala persiapannya untuk menegakkan shalat berjama’ah. Amalan ini adalah amalan bid’ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barangsiapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak pernah kami ajarkan maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim)

Di antara dampak negatif yang timbul dari amalan ini adalah menghalangi seseorang yang shalat sunnah di saat tersebut untuk khusyu’ dalam shalatnya. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang kita untuk saling mengangkat suara di dalam masjid (baik dengan bacaan Qur’an, dzikir, lebih-lebih senda gurau atau amalan-amalan bid’ag yang tidak disyari’atkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda:

“Janganlah kalian mengeraskan suara satu dengan yang lainnya karena masing-masing sedang bermunajat dengan Rabb-nya.” (HR. Ashhabus Sunan dari Abu Sa’id Al Khudry)

Demikianlah sebagian dari amalan-amalan bid’an yang sering dilakukan masyarakat karena jauhnya mereka dari ilmu yang haq. Semoga Allah menambah petunjuk bagi kita serta melindungi kaum muslimin dari amalan-amalan bid’ah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Wallahu a’lam bish-shawab.

[Diambil dari buku "Adzan Keutamaan, Ketentuan dan 100 Kesalahannya" karya Al Ustadz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Bashori, penerbit: Daarul Atsar, hal. 110-120, dengan sedikit perubahan]

Bagaimana Hukum Jihad di Palestina?


الأجوبة المدنية عن المسائل الفلسطينيَّة تتعلق بالجهاد


أبو عمر أسامة العتيبي

Syaikh Abu ‘Umar Usamah ‘Athaya al-‘Utaibi

 

الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ أما بعد:

Pertanyaan 1 :

Akhi Abu Umar, Anda melihat banyak saudara-saudara kita di Palestina dan Afghanistan datang ke negeri kita ini, di daerah Teluk dengan maksud untuk mencari penghidupan, padahal telah diketahui bahwa musuh dari bangsa Nasrani dan Yahudi telah masuk ke negeri mereka dan menguasainya, dan Anda tahu pula bahwa dengan demikian maka jihad menjadi fardhu ‘ain atas mereka, dan mereka telah berdosa dikarenakan meninggalkan jihad!!… karena musuh telah masuk ke negeri mereka.

Sekiranya semua warga Palestina seperti mereka, meninggalkan tanah mereka untuk Yahudi sang pencaplok, padahal inilah diinginkan oleh Yahudi, maka apa nasehat Anda bagi mereka??

 

Jawaban :

Ketahuilah wahai akhi fillah, bahwa negeri Islam itu adalah negerinya seluruh kaum muslimin sedangkan kewarganegaraan dan nasab kepada sebagian negeri bukanlah mizan (timbangan) di dalam memuji dan mencela, atau mengutamakan dan memilah-milah. Seorang muslim di manapun dia berada, maka ia berada di negerinya.

Adapun pemilah-milahan yang terjadi (menurut kewarganegaraan, pent.), yaitu apa yang telah sama-sama diketahui terjadi pada mayarakat di zaman ini, dan telah menjadi suatu realita, maka ini adalah suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Namun hal ini tidaklah berpengaruh bagi kebanyakan hukum syariat, tapi berpengaruh pada sebagiannya..

Diantara yang berpengaruh (pada hukum syariat) adalah, misalnya ada seorang yang berasal dari Kerajaan Arab Saudi –semoga Alloh menjaga dan melindungi negeri ini-, apabila ia tinggal di negara lain dalam rangka untuk bekerja atau selainnya, kemudian Imam (Khadim al-Haramain asy-Syarifain [pelayan dua tanah haram yang mulia]) meminta bangsanya untuk berjihad melawan musuh, maka wajib atas seluruh orang yang berkewarganegaraan Saudi untuk berangkat (berjihad) sebagai bentuk mendengar dan taat terhadap ulil amri mereka, dan tidak wajib atas mereka apabila negeri lain meminta mereka untuk demikian (jihad)…

Adapun yang tidak berpengaruh (terhadap hukum syariat), misalnya adalah : apabila musuh telah menyerang dengan tiba-tiba negeri kaum muslimin, maka wajib atas seluruh kaum muslimin di negeri itu, baik penduduk asli maupun pendatangnya-, untuk mempertahankan negeri mereka dan memerangi kaum kafir (yang menyerang)…

 

Apakah seorang muslim harus hijrah dari negeri Islam yang terjajah seperti Andalusia (Spanyol) dan Palestina?

Apabila kaum muslimin lemah (tidak mampu) memerangi penjajah/agresor dan kaum kafir telah menguasai negeri tersebut sebagaimana yang terjadi di Andalusia dan Palestina pada tahun ’48 dan ’67 maka wajib atas penduduk negeri tersebut melawan agresor tersebut. Namun apabila mereka lemah dan tidak ada kaum muslimin yang menolong mereka, maka bagi mereka ada dua keadaan :

Keadaan pertama : apabila jiwa, kehormatan dan harta mereka aman dan mereka mampu untuk menegakkan syiar-syiar agama mereka, maka tidaklah mengapa mereka tetap tinggal di negeri mereka sembari tetap melakukan perlawanan untuk mengeluarkan musuh dari negeri mereka.

Keadaan kedua : apabila jiwa, kehormatan dan harta mereka tidak aman serta mereka tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama mereka, maka wajib atas mereka untuk pindah ke negeri Islam lainnya yang mereka bisa menegakkan syiar-syiar Islam di dalamnya.

Namun, apabila mereka bisa untuk menampakkan syiar-syiar Islam, akan tetapi mereka khawatir diri mereka dan anak-anak mereka terinfiltrasi dengan kaum kuffar dan berperilaku dengan perilaku mereka, maka dianjurkan bagi mereka untuk keluar menuju negeri Islam yang tidak terdapat di dalamnya bahaya semacam ini. Sembari tetap berusaha untuk mengusir musuh dari negeri mereka, dan jalan untuk mengusir mereka ini banyak.

Dengan peringatan, bahwa ulama kaum muslimin, ketika mereka mewajibkan hijrah bagi kaum muslimin dari negeri mereka yang telah dikuasai oleh kaum kafir, hanya apabila kaum muslimin tidak aman jiwa dan kehormatan mereka, atau mereka khawatir akan terabaikannya agama mereka dengan condong kepada apa yang telah menelantarkan dunia mereka, sebagaimana yang telah terjadi di Andalusia.

Demikian pula ketika Albania dikuasai oleh kaum sosialis, juga Turkistan Timur, dan kaum Sosialis melakukan aktivitas pembunuhan terhadap kaum muslimin, maka mayoritas kaum muslimin beserta anak-anak mereka berhijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Pemeluk agama Islam menjadi terpuji dengan hijrahnya mereka, karena mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka, dan bukanlah suatu hal tercela apabila mereka meninggalkan negeri mereka…

Juga demikian ketika terjadi pembantaian massal yang mengerikan, mayoritas kaum muslimin melarikan diri dari negeri mereka, dan tidaklah membuat seorang pun dari mereka hina dengannya, dikarenakan mereka lari menyelamatkan diri dari pembunuhan dan menjaga agama, jiwa dan kehormatannya. Maka seharusnya bagi setiap muslim untuk melihat perkara ini dengan baik. Karena penjagaan terhadap agama lebih utama dibandingkan penjagaan atas tanah/wilayah.

Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk meremehkan masalah tanah/wilayah. Akan tetapi ini adalah hukum keterpaksaan, dengan tetap berupaya sebatas kemampuan untuk mengembalikan negeri mereka ke pangkuan kaum muslimin.

Jihad sekarang adalah fardhu (wajib) hukumnya atas tiap muslim di Palestina sebatas kemampuan mereka, dan wajib pula atas hukkam (penguasa) negeri Arab Islam dan rakyat mereka. Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa penguasa dan bangsa-bangsa saat ini belum mampu memerangi agresor (Yahudi). Mayoritas penguasa-penguasa itu, sesungguhnya mereka tertahan dari memerangi Yahudi disebabkan ketidakmampuan mereka untuk memerangi Yahudi beserta negara-negara adidaya di belakang mereka, seperti Amerika, Eropa dan Rusia. Dengan demikian ini pula, maka rakyat mereka juga tertahan dari menyulut ‘kayu api’ peperangan oleh sebab aktivitas jihad individuil.

Syaikh kami al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullahu berkata di dalam Syarh Riyadhis Shalihin (III/375) :

فالقتال واجب، ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة. والأمة الإسلامية اليوم عاجزة. لا شك عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية. إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه {فاتقوا الله ما استطعتم}، قال تعالى: {وهو كره لكم}

Maka hukum perang itu wajib, akan tetapi sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya, haruslah menurut kadar kesanggupan. Tapi umat Islam di zaman ini lemah, tidak ragu lagi akan kelemahan mereka. Mereka tidak punya kekuatan ma’nawiyah (ruhani) dan tidak pula punya kekuatan madiyah (fisik). Jadi, hukum wajib gugur (saat ini) dikarenakan ketiadaan kemampuan mereka atasnya, “Bertakwalah kalian kepada Alloh semampu kalian”, Alloh Ta’ala berfirman : “Berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.

Beliau rahimahullahu juga berkata di dalam Liqoo’ al-Bab al-Maftuh (Pertemuan terbuka) II/261, pertemuan ke-33, pertanyaan no 97 :

لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة

Akan tetapi saat ini kaum muslimin tidak memiliki kesanggupan untuk memerangi kaum kafir, bahkan jihad defensif pun mereka tidak mampu.”

Dengan demikian, wajib atas pemilik kehormatan dan kekuasaan serta ahli ilmu untuk berdiri pada satu shaf (barisan) bersama para penguasa dalam rangka untuk menolong kaum muslimin di Palestina dan membebaskan al-Aqsho dari genggaman Yahudi sang pencaplok. Serta mengerahkan sebab-sebab syar’iyah untuk memperoleh pertolongan dan kemenangan… Tanpa disertai sikap tergesa-gesa dan gegabah, dengan tetap bekerja sama dengan ulil amri di dalam memandang apa yang bermaslahat dan tidak bermaslahat, dan tanpa berburuk sangka kepada para penguasa, serta tanpa mengada-adakan dan memperdalam celah (jurang pemisah) antara rakyat dengan ulil amri dan penguasa mereka.

Perhatian kita sekarang adalah, bahwasanya kaum muslimin berada di ujung kelemahan, kehinaan dan kerendahan dikarenakan jauhnya mayoritas mereka dari Islam.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِيْنَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ ، وَرَضِيْتُمْ باِلزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ : سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًًّ لاَ يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلى دِيْنِكُمْ

Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, dan kalian ‘berpegang pada ekor-ekor sapi’ dan kalian rela dengan bercocok tanam, kemudian kalian tinggalkan jihad di jalan Alloh, niscaya Alloh timpakan atas kalian kehinaan yang tidak akan terangkat kehinaan tersebut dari kalian, sampai kalian mau kembali ke agama kalian.”

Dan ini adalah realitas kebanyakan kaum muslimin saat ini.

Ketika kebanyakan kaum muslimin mengabaikan agama mereka, maka tampaklah ‘alamat (tanda-tanda) kehinaan dan kerendahan, tanda-tanda itu adalah :

 • Berjual beli dengan cara inah : yaitu suatu perumpamaan atas interaksi/mu’amalah ribawi, dan betapa banyaknya hal ini!
 • Berpegang pada ekor-ekor sapi : merupakan suatu perumpamaan atas kecondongan terhadap perkara-perkara pekerjaan (duniawi) seperti beternak, berladang dan semisalnya.
 • Rela dengan bercocok tanam : merupakan permisalan lain atas kecondongan terhadap duniawi.
 • Meninggalkan jihad : merupakan dalil kecintaan terhadap dunia dan takut kematian.

Dan tidaklah jauh dari kaum muslimin perilaku-perilaku ini yang menyebabkan kehinaan dan kerendahan sampai kaum muslimin mau kembali ke agama mereka. Dan yang dimaksud dengan agama adalah al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم di dalam hadits Jibril, setelah bertanya tentang Islam, Iman dan Ihsan, beliau berkata :

هَذَا جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ

Inilah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian.”

Maka kembali kepada agama yang benar, ialah satu-satunya jalan untuk mengeliminir kehinaan dan kerendahan.

Alloh تعال berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنُ قُوَّةٍ وَمِنْ رِِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.”

Dan khithab (seruan) ini adalah ditujukan bagi kaum mukminin yang berpegang teguh dengan agama mereka, untuk mempersiapkan peralatan perang melawan musuh-musuh Alloh. Maka haruslah kembali kepada agama sampai dipermudah bagi kaum muslimin untuk beri’dad (bersiap segera) berperang dan jihad.

Kesimpulannya : bahwa hukum jihad fardhu ‘ain bagi setiap penduduk Palestina yang berada di palestina dan bagi kaum muslimin di sekitar mereka, dan hukum fardhu ini menurut kadar kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki.

Maka bagi siapa yang tidak memiliki kesanggupan untuk berperang kemudian ia keluar dengan keluarganya dalam rangka mencari penghidupan, maka tidaklah mengapa. Dan apabila ia mampu setelahnya untuk membunuh musuh-musuh Yahudi dan berjihad melawannya dengan segala wasilah (cara) yang syar’i, maka wajib atasnya melakukannya. Wallohu a’lam.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

 

Pertanyaan 2 :

Pertanyaanku lainnya, apa hukum bagi anak-anak orang yang berhijrah tersebut dari negeri mereka hingga mereka lupa negeri asal mereka. Mereka melarikan diri dan meninggalkan negeri mereka sehingga Yahudi dapat dengan tenang (mencaplok negeri mereka)? Apakah mereka berdosa dengannya? Atau wajibkah atas mereka untuk mengerahkan segala kemampuan mereka dan kembali ke negeri mereka serta berjihad melawan Yahudi sampai mereka mampu mengusirnya???

 

Jawaban :

Jawaban dari pertanyaan yang lalu memiliki jawaban yang dekat dengan pertanyaan ini. Sebagai tambahan : anak-anak orang yang berhijrah dari Palestina, hukum mereka adalah sebagaimana hukum selain mereka dari kaum muslimin yang berada di luar Palestina, seperti penduduk Kerajaan Arab Saudi, Mesir dan Yordania.

Barangsiapa yang meninggalkan negerinya untuk Yahudi padahal ia mampu membelanya, maka ia telah berdosa. Akan tetapi orang yang melarikan diri karena kelemahan (ketidakmampuan)-nya di dalam melawan musuh-musuh kafir dan dalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatannya, maka tidaklah mengapa, bahkan dia mendapatkan pahala. Namun, kapan saja dia sanggup untuk melawan musuh, maka wajib atasnya untuk melawannya walaupun setelah bertahun-tahun.

Perlu diingat, bahwa yang namanya kemampuan itu bukanlah dengan raga saja, namun bisa dengan badan, harta, do’a, dorongan, peringatan dan selainnya. Wallohu a’lam.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

Pertanyaan 3 :

Pertanyaan saya yang terakhir, apa hukum aktivitas isytihadiyah (bom syahid) yang dilakukan oleh orang Palestina di tanah jihad? Apakah ia dianggap sebagai bunuh diri yang diharamkan? Sungguh telah banyak ucapan/pendapat tentang masalah ini wahai syaikh kami yang mulia.

 

Jawaban :

Iya, sungguh banyak pendapat tentang aktivitas yang disebut dengan intihariyah (bunuh diri/kamikaze), jihadiyah atau isytihadiyah ini, dan ucapan para ulama beraneka ragam mengenainya, dan telah banyak ditulis pembahasan-pembahasan tentangnya.

Akan tetapi pendapatku tidaklah penting di dalam masalah ini, akan tetapi yang penting adalah pengamatan dari sisi kesyar’iahannya dengan deskripsi (gambaran) kejadiannya beserta dampak yang ditimbulkannya.

Pengamatan hari ini terhadap realita aktivitas-aktivitas ini, yang dilakukan oleh para pelakunya di berbagai tempat, lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat. Kebanyakan aktivitas-aktivitas ini, menjadi bumerang bagi kaum muslimin dan merugikan mereka.

Apabila berhasil dibunuh sepuluh orang Yahudi, maka akan terbunuh berpuluh-puluh kaum muslimin, hancurnya berpuluh-puluh gedung, terhempasnya kehormatan dan tertumpahnya darah-darah kaum mukminin…

Dan realita dari kebanyakan aktivitas tersebut adalah bersifat siyasi (politis) belaka, bukan jihadi, Allohumma, kecuali berkaitan dengan pelaku aktivitas ini, maka hal ini kembali kepada niatnya. Dan Alloh-lah yang akan menghisab niatnya dan tersampaikannya ilmu yang shahih. Berhati-hatilah Anda wahai akhi terhadap apa yang dapat mempengaruhi kaum muslimin.

Kesimpulannya : keadaan aktivitas tersebut dan realita tentangnya yang sebenarnya lebih banyak mudharatnya yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Dan barangsiapa yang melakukan aktivitas tersebut, maka perkaranya kembali kepada niatnya :

Apabila ia melakukannya untuk meninggikan kalimat Alloh sedangkan ia tidak beranggapan akan keharamannya, atau ia bertaklid kepada pendapat ulama yang menfatwakan kesyari’atannya, maka ia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, dan mudah-mudahan Alloh mewujudkan obsesinya untuk syahid. Dan apabila ia berniat selain yang demikian itu, maka (ia akan diganjar) sebagaimana yang ia niatkan.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين

Ya Alloh muliakan Islam dan kaum muslimin

اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين

Ya Alloh, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah di Palestina, Iraq, Chechnya, Kashmir, Afghanistan dan selainnya dari negeri-negeri kaum muslimin

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام.

Ya Alloh, tolonglah para mujahidin yang berjihad di jalan-Mu di semua tempat, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

SAUDI DAN WAHHABISME DIFITNAH


MENGUNGKAP AGENDA PROPAGANDA NEO-CON DI DALAM MEMERANGI ISLAM TERUTAMA AHLUS SUNNAH

Oleh :

Abu Salma al-Atsari

Belum lama ini, saya sempat tergelitik dengan sebuah judul buku “Dinasti Bush Dinasti Saud” yang ditulis oleh salah seorang jurnalis Amerika Serikat. Saya sendiri sebenarnya belum sempat membaca dan menelaah isi buku tersebut, namun saya mendengar bahwa buku ini diterima secara luas oleh saudara-saudara kita kalangan hizbiyyin harokiyyin yang menjadikannya sebagai bumerang untuk menyerang dakwah salafiyyah dan negeri tauhid, Kerajaan Arab Saudi.

Hal serupa sebelumnya juga pernah terjadi dan dilakukan oleh Majalah Suara Hidayatullah (SAHID) pada akhir tahun 90-an yang memuat kesaksian ‘kontroversial’ dan dusta seorang ‘mantan’ agen Mossad yang memberikan ‘testimoni’ akan adanya hubungan antara salafiyyun dengan agen Mossad. Artikel ini dimuat di majalah SAHID yang akhirnya menuai kritikan dan bantahan dari salafiyyin. Setelah muncul bantahan dan klarifikasi kedustaan berita tersebut, beberapa staf majalah SAHID meminta maaf kepada fihak salafiyyin atas termuatnya berita yang tidak valid tersebut. Tahun 2007 ini, artikel ‘hoax’ ini diangkat kembali oleh “Risalah Mujahidin” untuk menyerang dakwah salafiyyah. Seakan-akan mereka ini tidak pernah membaca dan memahami firman Alloh Ta’ala surat al-Hujurat ayat 6 tentang kewajiban tabayyun dan tatsabbut di dalam menerima berita dari orang fasik, apalagi orang kafir.

Namun, pembahasan kita kali ini bukanlah ini. Saya di sini akan sedikit mengungkap pandangan para jurnalis eropa dan Amerika terhadap Wahhabisme dan Kerajaan Arab Saudi (KSA) itu sendiri yang berlawanan dengan analisa penulis Amerika yang menyatakan ”Dinasti Bush Dinasti Saud”. Hal ini menunjukkan bahwa, para jurnalis di Eropa dan Amerika, mereka memiliki kebebasan di dalam penulisan dan karya-karyanya. Sehingga, ’studi’ observasi antara satu penulis dengan penulis lainnya dalam satu masalah seringkali saling bertabrakan dan berbenturan.

Sebagai misal dalam hal ini adalah terbitnya essay, artikel, jurnal dan makalah pada media-media massa baik cetak maupun elektronik yang menghantam habis Saudi Arabia sebagai ’gudang’ penghasil teroris dan melahirkan teroris terbesar di dunia. Mark Silverburg misalnya, mengklaim bahwa Saudi Arabia mengeluarkan biaya 85 miliar dollar AS selama rentang 25 tahun untuk pembiayaan aktivitas yang ditengarai berbau radikalis dan fundamentalis. Tidak ketinggalan pula, Nina Shea dalam artikelnya berjudul ”Saudi Publication on Hate Ideology Fill American Mosques” [Washington : Center for Religious Freedom, 2005] menyatakan bahwa Saudi berada di belakang menyebarnya ‘ideologi kebencian’ yang merupakan cikal bakal tindakan terorisme.

Dalam artikel ringkas ini, saya akan memaparkan agenda dan bentuk permusuhan kaum neo con kuffar di dalam menghantam dan menghancurkan Islam, terutama ahlus sunnah. Artikel ini banyak mengambil faidah dari makalah “Hal tad’u al-Mamlakah al-‘Arobiyyah as-Su’udiyyah ila ‘adamit Tasaamuh wal Hiqd fil Ghorb” [salafimanhaj research, 2007].

NEO CON DAN AGENDA ZIONISME

Neo-con adalah sebutan bagi jelmaan partai konservatif gaya baru yang didirikan oleh George Bush Sr. di dalam mewujudkan agenda politik dan tendensi zionisme di Amerika Serikat. Semenjak didirikannya partai ini, ideologi neo-con ini menyebar ke penjuru Eropa dan menjadi suatu ideologi tersendiri yang membawa misi yahudisasi universal dengan bersikap skeptis terhadap Islam dan memusuhi Islam. Agenda memerangi Islam telah mulai dicanangkan dengan berbagai bentuk propaganda, diantaranya adalah jargon “War against terrorism” dan melabelkan Islam sebagai teroris.

Mantan kepala biro “Jerussalem Post” dan asisten ilmuwan di “Cato Institute”, Leon T. Hadar, telah mendokumentasikan indikasi kebijakan luar negeri AS yang dikuasai Neo Con dalam bukunya yang ditulis awal 90-an tentang kebijakan pemerintah AS sebagai berikut:

Now that the Cold War is becoming a memory, America’s foreign policy establishment has begun searching for new enemies. Possible new villains include ‘instabilty’ in Europe – ranging from German resurgence to new Russian imperialism – the ‘vanishing’ ozone layer, nuclear proliferation and narcoterrorism. Toping the list of potential new global bogeymen, however are the Yellow Perril, the alleged threat to America economic security emanating from East Asia, and the so-called Green Peril (green is the color of Islam). The peril is symbolized by the Middle Eastern Moslem fundamentalist” [Leon T. Hadar, The ‘Green Peril” : Creating the Islamic Fundamentalist Threat, Policy Analysis, Cato Institute, no. 177, 27 Agustus 1992)

Sekarang ini ketika Perang Dingin telah menjadi sebuah memori’ penentuan kebijakan luar negeri Amerika telah memulai pencarian musuh baru. Kemungkinan penjahat-penjahat baru termasuk ’ketidakstabilan’ di Eropa – berjejer mulai dari kebangkitan Jerman sampai kepada imperalisme Rusia baru -, ’lenyapnya’ lapisan ozon, proliferasi (pengembangan) nuklir dan narkoterorisme. Puncak tertinggi dari daftar ’hantu-hantu’ global baru yang berpotensi tersebut, biar bagaimanapun tetaplah ’bahaya kuning’ [komunis, pent.], ancaman yang diduga kuat berdampak pada keamanan ekonomi Amerika yang berasal dari Asia Timur, dan demikian pula dengan ancaman yang disebut ’Bahaya Hijau’ (warna hijau sering diidentikkan dengan Islam). Bahaya yang disimbolisasikan dengan fundamentalis muslim Timur Tengah.”

Untuk memenuhi ambisi dan agenda politik neo-con, upaya pembentukan opini dan pemburukan citra Islam terutama terhadap ahlus sunnah dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya adalah dengan bombardir opini publik via media-media baik cetak maupun elektronik. Artikel dan essay yang tersebar di majalah, surat kabar maupun jurnal ramai memperbincangkan tentang isu Islam dan terorisme.

Sayangnya, sebagian kaum muslimin menerima mentah-mentah isu semisal ini dan mengkambinghitamkan gerakan puritan pemurnian Islam, yang mereka sebagai Wahhabisme dan negara penyebar ’madzhab’ ini, Kerajaan Saudi Arabia. Muhammad Hisham Kabbani, seorang pembesar tokoh Naqshabandiyah Eropa dan Abdul Hakim Murad ash-Shufi adalah salah satu ’partner’ jurnalis eropa di dalam menghantam Wahhabisme.

Di lain pihak, secara kontradiksi, Hamim Nuh Keller –yang juga murid Kabbani- dan sebagian tokoh syiah, menuduh bahwa Wahhabi merupakan gerakan boneka propaganda Goebbel dan Goering, namun di sisi lain juga menyatakan bahwa Wahhabisme merupakan akar fundamentalisme Islam penyebar faham kekerasan, kebencian dan terorisme. Saya sendiri juga sempat membaca tuduhan ini di salah satu blog wordpress seorang jama’ah ahli bait Indonesia.

Apabila kita menelaah ulasan para jurnalis neo-con yang islamfobia, mereka banyak mengambil sumber informasi dari kalangan shufiyun Eropa semisal Kabbani, Murad, Keller, Yusuf Smith, dll. Seakan-akan di sini, ada suatu propaganda dan agenda terselubung dari neo-con dan shufi partnership.

Untuk itu mari kita mengenal sedikit beberapa jurnalis dan penulis neo-con yang anti Islam, untuk mengetahui keburukan bukan supaya mengiktinya, namun supaya waspada darinya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan :

عرقت شرا لا لشر ولكن لتوقيه

Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya

Namun aku mengetahuinya untuk memproteksi darinya

Beberapa jurnalis islamfobia yang diduga terlibat dengan neo-con

Berikut ini adalah beberapa jurnalis yang diduga kuat turut mempromosikan program agenda neo-con dan mendiskreditkan Islam terutama ahlus sunnah.

 1. Nina Shea, seorang direktur ”Center for Religious Freedom” adalah satu propagandis utama yang mengklaim bahwa Arab Saudi secara sengaja menyebarkan ’ideologi kebencian’ melalui buku-buku pelajaran sekolah, masjid dan institusi lainnya. Ia menulis sebuah essay berjudul ”Saudi Publication on Hate Ideology Fill American Mosques” (Publikasi Saudi tentang ideologi kebencian memenuhi Masjid-Masjid Amerika) setelah melakukan studi yang inadequate (tidak memadai) dan absurd ridiculous (tidak masuk akan dan menggelikan). Ia hanya melakukan observasi pada 15 masjid di AS (yang tidak sampai 1 % dari jumlah keseluruhan Masjid di AS) lalu mengambil kesimpulan yang bias dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, Nina Shea banyak melakukan penukilan-penukilan dengan memotongnya sehingga keluar dari konteks dan membawa alur studi kepada pemahamannya yang anti Islam. Belum lagi ia banyak merujuk kepada para pembesar sufi semisal Hisyam Kabbani untuk memperkuat pendiskreditannya kepada Wahhabi dan Saudi Arabia.
 2. Daniel Pipes. Seorang kolumnis Amerika Zionis dan Islamfobia. Ia adalah direktur sebuah forum yang disebut dengan ”Middle East Forum”. Operasinya didukung oleh beberapa grup seperti ”Christian Coalition”, ”The America Israel Public Affair Commitee”, ”The American Jewish Congress” dan ”Zionist Organization of America”. Dia juga orang yang berada di belakang website “Campus Watch”. Ayahnya, Richard Pipes, adalah salah satu arsitek kebijaksanaan metodologi neo-con mantan seorang dosen di Harvard University selama lebih dari 46 tahun yang pensiun pada tahun 1996. Richard sendiri adalah seorang kelahiran Polandia yang lahir dari keluarga Yahudi yang kaya raya. Richard Pipes pernah menjabat sebagai “Tim B” CIA pada tahun 1976 dan mengklaim bahwa Soviet memiliki senjata pemusnah massal, yang memicu perang dingin berkepanjangan.
 3. Robert Spencer, seorang katolik yang berideologi neo-con yang namanya melambung pasca peristiwa 11 September dan memproklamasikan dirinya sebagai ‘spesialis Islam’. Dia adalah editor buku The Myth of Islamic Tolerance : How Islamic Law Treat Non Muslims [Mitos tentang toleransi Islam : Bagaimana hukum Islam memperlakukan non muslim] (New York : Promotheus Books, 2005). Ia berada di belakang website “Jihad Watch” dan “Dhimmi Watch” bersama dengan rekannya, Hugh Fitzgerald.
 4. Bat Ye’or, seorang konseptor utama pencipta istilah Dhimmitude yang ia formulasikan dalam bukunya yang berjudul “Islam and Dhimmitude : Where Civilisations Collide” [Islam dan Dzimmitude : Ketika peradaban hancur] (Cranbury, Ney Jersey : Associated University Presses, 2002). Bat Ye’or sendiri sebenarnya bukanlah nama aslinya, ini adalah nama samaran pseudonim dengan bahasa Ibrani. Nama aslinya adalah Giselle Littman, seorang kelahiran Mesir namun beragama Yahudi. Ia mengklaim sebagai ahli spesialis Timur Tengah. Ia juga pernah menulis buku yang berjudul “The Jews in Egypt” pada tahun 1971 dengan nama samaran Yahudiyya Masriya. Dia menuduh bahwa bangsa muslim merampas hak kaum Yahudi dan mengkhianati perjanjian-perjanjian mereka dengan Yahudi. Dia memiliki dendam pribadi terhadap Islam setelah dirinya diusir oleh pemerintahan Mesir dan tinggal di Inggris.
 5. Stephen Schwarts, seorang Yahudi neo-con yang masuk ke dalam kelompok sufi Naqshabandiyah Hisyam Kabbani. Ia mengklaim dirinya sebagai ahli dalam masalah keislaman, terutama setelah belajar Islam melalui kelompok sufi naqshabandiyah Hisyam Kabbani. Schwarts sangat anti dengan Wahhabi dan Saudi Arabia. Di dalam bukunya yang berjudul “The Two Faces of Islam: The House of Saud from Tradition in Terror” (Dua wajah Islam : Rumah Saud dari tradisi menuju teror), Schwarts tidak pernah menyokong satupun pendapatnya tentang Islam dengan Al-Qur’an maupun Sunnah. Bahkan lebih parah lagi, sebagaimana diutarakan oleh Amir Butler, bahwa Schwarts bersikap kelewat batas dengan membandingkan antara Wahhabisme dengan Fascsime di Italia, Komunisme di Soviat atau Militerisme Jepang. Schwarts, yang berpindah dari agama Yahudi ke agama Islam ala sufi Naqshabandiyah, tetap menunjukkan sikap antipati terhadap dakwah Islam itu sendiri dan dia turut meramaikan ritual-ritual bid’ah ala sufi seperti meramaikan kuburan dan nyanyi-nyanyi dengan musik sufiyah yang dikatakan olehnya : “Music is perhaps the greatest glory of Islamic Civilitation” (Two Face, op.cit, hal. 72-73) [Musik itu, mungkin merupakan kemenangan terbesar peradaban Islam…]. Ketika interview dengan National Review, Schwarts dengan bodohnya menyatakan bahwa Saddam Hussein (seorang Ba’tsi beraliran nasionalis komunis, pen), Hamas (Organisasi pembebasan Palestina Ikhwani, pen) dan Hizbullah (Syiah, pen), semuanya adalah Wahhabi.
 6. Oriana Falacci, seorang penulis Italia yang dikenal dengan buku best-sellernya Anger and Pride (Kemarahaan dan Kebanggan) ini menyamakan antara ayat suci Al-Qur’an dengan Mein Kampf-nya Hittler [Mein-Kampf = perjuanganku adalah catatan harian Hittler yang dianggap bibble-nya kaum NAZI]. Ia juga mengklaim tanpa bukti bahwa “millions and millions of Muslims marched in support of Bin Laden” [Berjuta-juta kaum muslimin berbaris mendukung Bin Ladin], lalu ia berkonklusi bahwa hampir keseluruhan kaum muslimin itu berpotensi seperti Bin Ladin di dalam melakukan terorisme dan menyebarkan ideologi kebencian.
 7. Melanie Philips, penulis Londonistan : How Britain is Creating a Terror State within [Londonistan : Bagaimana Inggris menciptakan negara teror di dalamnya] (London : Gibson Square, 2006). Pada awal mulanya ia kesulitan mencari penerbit yang mau menerbitkan bukunya ini hingga akhirnya ia memperolehnya setelah penantian dan pencarian yang cukup panjang. Di dalam bukunya, Melanie banyak melakukan klaim-klaim tanpa bukti, seperti ia menyatakan bahwa toko-toko buku Islam turut menjual buku Mein Kampf-nya Hittler. Ia juga menyandarkan beberapa ucapan kepada Syaikh Abdurrahman as-Sudays (hal. 155-56) yang sangat aneh dan tidak menunjukkan dimana perujukan ucapan tersebut ia dapatkan. Banyak sekali sumber-sumber penukilan di buku ini yang tidak diketahui asal muasalnya.
 8. Patrick Sookhdeo, mantan muslim asal Guyana yang murtad menjadi Kristen Anglikan Kanon. Ia menjadi direktur lembaga tidak jelas bernama “Institute for The Study of Islam and Christianity”. Dia memiliki beberapa tulisan, diantaranya “The Chalenge of The Church” [Tantangan Gereja] (2006), “Understanding Islamic Terrorist: The Islamic Doctrin of War” [Memahami teroris Islam : Doktrin Islam tentang peperangan] (2004) dan lainnya. Sookhdeo menulis artikel berjudul “The Myth of a Moderate Islam” [Mitos tentang Islam Moderat] yang menyatakan bahwa kaum teroris dan ekstrimis Islam melakukan tindakan teror adalah berangkat dari ajaran islam itu sendiri, sehingga aktivitas itu sendiri merupakan epresentasi dari Islam.
 9. Ayaan Hirsi Ali, seorang wanita zindiq asal Somalia yang mengaku sebagai muslimah, namun tindak-tanduk dan karya tulisnya menunjukkan akan kebenciannya terhadap Islam. Ia hijrah ke Belanda dengan cara keimigrasian gelap, dan pernah menjadi mantan anggota partai sayap kanan Belanda. Hirsi Ali menyeru pemerintahan kafir untuk lebih waspada menghadapi kaum muslimin dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyudutkan kaum muslimin. Sikap anti islammnya inilah menyebabkan dirinya menjadi “one of the most influential people of 2005” versi majalah “Times”. Di dalam bukunya, “The Caged Virgin : An Emancipation for Women and Islam” [Keperawanan yang terkurung : sebuah emansipasi untuk wanita dan Islam] menunjukkan sikap zindiqnya dan kecenderungannya di dalam atheis dan menentang syariat-syariat Islam. Di bukunya ini ia lebih banyak mengejek dan menghina syariat islam terhadap perlindungan wanita, ia juga mengejek wanita-wanita muslimah yang multazimah (komitmen). Ia pernah menghadiri pertemuan tahunan Komite Yahudi Amerika.
 10. Serge Trifkovic, seorang berdarah serbia kroasia yang juga anti Islam. Dia turut membandingkan antara Islam dengan Fasisme Italia dan mempertanyakan realitas pembantaian muslim di Bosnia? Dia menulis sejumlah buku diantaranya Sword of The Prophet (Pedang Nabi) dan Defeating Jihaad (jihad penakukan). Dia pernah menjadi saksi pembela dalam pengadilan internasional (International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia) politisi serbia yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap kaum muslimin Bosnia.
 11. Mark Silverburg, seorang pengacara dan penulis sejumlah buku terbitan Ariel Center for Policy and Research. Di dalam bukunya yang berjudul “The Quartermasters of terror: Saudi Arabia and The Global Islamic Jihad” [Juru mudi teror : Arab Saudi dan Jihad Islam Global] mengklaim bahwa Saudi Arabia telah mengeluarkan dana hampir 87 miliar dollar selama lebih dari 25 tahun ini untuk membiayai propagasi ekstrimisme Islam. Silverburg juga menunjukkan bahwa dirinya pun dipengaruhi oleh Hisyam Kabbani di dalam pengumpulan informasi dan investigasinya, sebagaimana ia menyatakan di dalam pembukaan bukunya bahwa : “In the estimated 80% of mosques that the wahabist control in America…” [pada perkiraan 80% masjid-masjid yang dikendalikan oleh kaum Wahhabi di Amerika] dan Silverburg menerima klaim ini dari Kabbani. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama Islam yang menolak tindakan Usamah bin Ladin, padahal Imam Ibnu Baz sudah memperingatkan dari perilaku Bin Ladin semenjak tahun 90-an.

Dan masih banyak lagi dari para jurnalis dan penulis neo-con yang islamfobia, yang mendiskreditkan dan menfitnah Islam… dalam hal ini yang menjadi sorotan utama adalah Wahhabisme dan Saudi Arabia. Sungguh lucu, banyak sekali orang yang mengatributkan tindakan kekerasan dan terorisme dengan Wahhabisme, padahal Wahhabi terlepas dari atribut-atribut semisal ini sebagaimana terlepasnya darah serigala dari pakaian Nabi Yusuf ‘alaihi Salam.

Ada suatu agenda tersembunyi dan propaganda terang-terangan di dalam menyudutkan shahwah (kebangkitan) Islam di dunia. Barat khawatir akan kebangkitan Islam, dan mereka faham dan yakin, bahwa musuh utama mereka dalam kebangkitan Islam ini adalah mereka yang disebut sebagai Wahhabi dan Wahhabisme.

Dalam hal ini Amerika memiliki kepentingan besar di dalam menjaga eksistensinya. Mereka menjadi paranoid dan ketakutan besar terhadap gerakan puritan dan revival kaum muslim. Mereka khawatir bangkitnya kembali Daulah Khilafah Islamiyyah sebagaimana pada masa-masa kegelapan Eropa. Untuk itulah, mereka berupaya mempersiapkan diri melawan suatu ’peperangan’ dan mencuri start dengan memerangi Islam dengan atas nama terorisme…

Madeline Albright, mantan dubes AS bagi PBB menyatakan ketika dirinya masih menjabat sekretaris negara :

The Islamic terrorism threat will lead to a war of the future” (London : The Observer, 23 Oktober 1998, hal. 14)

Ancaman terorisme Islam akan menyebabkan suatu peperangan di masa akan datang.”

Dan inilah yang mereka takutkan. Oleh karena itu mereka akan senantiasa menjaga ko-eksistensi mereka, mereka melakukan peperangan dan kekerasan terorganisir atas nama humanity (kemanusiaan) padahal merekalah yang pertama kali menginjak-injak humanity. Sikap arogan seperti inilah yang akan membenamkan Amerika ke dalam jurang kehancuran –dengan izin Alloh- ke dalam jurang kehinaan.

Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilitation and the Remakingh of World Order (New York : Touchstone books: 1996) berkata (hal. 51) :

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion (to which few members of other civilization were converted) but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact; non westerner never do.”

Barat memenangkan dunia ini bukanlah karena keunggulan ide, nilai atau agamanya (dimana sejumlah kecil peradaban lainnya terpangaruh) namun lebih karena keunggulannya di dalam menerapkan kekerasan yang teroganisir. Orang barat sering melupakan hal ini sedangkan orang non barat tidak pernah melupakannya.”

Huntington benar, bahwa mereka –orang barat- tidak pernah menyadari kesalahan mereka ini, sedangkan lawan mereka tidak pernah melupakannya. Dan inilah yang akan menjadi bumerang bagi mereka, di saat itulah civilitation (peradaban) Amerika akan collide (runtuh) dan the new world order (kepemimpinan dunia baru) akan bangkit dan menggantikan posisi mereka.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. ”

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (Tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.”

BERSAMA SYAIKH SALAFIYYIN DI AFGHANISTAN


Oleh :

Syaikh Utsman ‘Abdus Salam Nuh

Majalah ”al-Mujahidun” mengobservasi lisaanu haal (kenyataan lapangan) dakwah salafiyyah dengan mengadakan wawancara bersama Syaikh Jamilurrahman rahimahullahu dan bertanya kepada beliau dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

س : يقولون إن الجماعة تـهتم فقط بالدعوة وأن لديها قصورا كبيرا في الجهاد ولا تقوم بالإعداد الواجب تجاه هذه الفريضة ؟

Pertanyaan : Mereka mengatakan bahwa jama’ah ini (Jama’ah ad-Da’wah ilal Qur’an was Sunnah, pent.) hanya memperhatikan masalah dakwah saja dan melalaikan jihad serta tidak mengadakan persiapan yang memadai untuk melaksanakan kewajiban ini? Lanjutkan membaca

Wahai Mujahidin !!!


Wahai Mujahidin !!!

Sebuah Nasehat dan Klarifikasi bagi Mujahidin yang salah langkah

Oleh : Ustadz Abdurrahman bin Thoyib

Dari Hudzaifah bin Yaman Radhiyallahu ‘anhu dia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah bersabda : “Akan muncul sepeninggalku nanti para pemimpin yang tidak menelusuri jejakku (petunjukku) dan tidak mengikuti sunnahku dan akan muncul pula diantara mereka orang-orang yang berhati setan dalam tubuh manusia. Aku berkata : Wahai Rasulullah apa yang harus saya perbuat jika saya menemui hal tersebut ? Beliau menjawab : Engkau wajib mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut meskipun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu, dengar dan taatilah“. [HR.Muslim no.4762 dengan Syarah Imam Nawawi]

Didalam hadits ini dengan jelas dan gamblangnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengajarkan kepada umatnya terutama para Mujahidin, bagaimana menyikapi para penguasa yang tidak berhukum dengan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ataupun tidak menjalankan syariat Islam dan dia pun menyimpang dari sunnahnya. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kepada umatnya agar tetap mendengar serta taat kepada sang penguasa dalam hal yang ma’ruf bukan maksiat, meskipun penguasa tersebut berbuat dzalim seperti merampas harta rakyat (korupsi) ataupun berbuat aniaya.

Seorang muslim yang telah mengikrarkan syahadat “Wa anna Muhammadan Rasulullah” tidak selayaknya untuk menyelisihi hadits/ajaran Nabi diatas ini, meski pahit rasanya tapi Insya Allah akibatnya akan baik, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala :

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “…. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS.An-Nisa’ : 59)

Wahai Mujahidin yang ingin menegakkan kalimatullahi (agama Allah), dengarkan nasehat dari Rasulullah ini ! Pahamilah dengan baik sabda beliau ini ! Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu atau semangat yang membara untuk berjihad tapi buta dari petunjuk Al-Qur’an dan sunnah ! Wahai saudaraku Mujahidin, pejuang Islam, ingat dan ketahuilah bahwa niat dan tujuan yang baik haruslah dijalankan dengan cara yang baik pula yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan jalannya para sahabat beliau Radhiyallahu ‘anhu. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Artinya : “Barangsiapa yang melakukan suatu amalan (ibadah) yang tidak sesuai dengan sunnahku maka amal tersebut tertolak”. (HR.Muslim)

Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga bersabda :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

Artinya : “Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa’ Ar-rosyidin yang mendapatkan petunjuk dan gigit eratlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian”. (HSR.Abu Dawud)

Wahai Mujahidin, janganlah engkau memberontak kepada penguasa yang dzalim karena hal itu telah dilarang oleh Nabi kalian Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dari Ubadah bin Shomit Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah menyeru kami untuk membaiat beliau, diantara isi baiat tersebut adalah kami selalu mendengar dan taat (kepada pemimpin kaum muslimin) baik kami dalam keadaan suka maupun benci, dalam keadaan susah maupun senang dan agar kami mendahulukan hak mereka serta tidak memberontak kepada mereka. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah tentangnya”.[ HR.Muslim no.4748 dengan Syarah Imam Nawawi]

Perlu kalian ketahui bahwa masalah takfir/pengkafiran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Imam Al-Qurthubi Rahimahullahu mengatakan :

“Pemikiran takfir itu sangat berbahaya sekali, banyak manusia yang terjerumus kedalamnya hingga mereka jatuh berguguran. Adapun para ulama mereka berhati-hati sekali dalam masalah ini hingga mereka itu selamat, dan tidak ada yang sebanding dengan keselamatan dalam perkara ini”. [Al-Mufhim 3/111 oleh Imam Qurthubi]

Dan seandainya kita dapati seorang pemimpin mengucapkan suatu ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur, tidaklah boleh kita langsung menvonisnya kafir dan menyeru manusia untuk memberontak hingga terpenuhi syarat-syarat takfir dan hilang darinya pencegah-pencegah takfir. Lihat dan ambillah pelajaran dari sejarah ulama salaf seperti Imam Ahmad Rahimahullahu yang tidak mudah mengkafirkan maupun memberontak kepada penguasa dizamannya yang dengan jelas-jelas mengucapkan ucapan kufur bahkan memaksa para ulama untuk mengikuti kekufurannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullahu berkata :

“Yang benar dari Imam Ahmad dan para Imam Ahlus Sunnah yang lain adalah pengkafiran kelompok Jahmiyah* dan yang semisalnya…meskipun Imam Ahmad tidak mengkafirkan individu-individunya atau tidak pula mengkafirkan orang-orang yang divonis sebagai Jahmiyah atau beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang menyepakati Jahmiyah dalam sebagian bid’ahnya, bahkan beliau sholat dibelakang orang-orang Jahmiyah yang menyeru manusia kepada ucapan mereka serta menguji dan menyiksa manusia yang tidak sesuai dengan aqidah mereka dengan penyiksaaan yang amat pedih. Imam Ahmad dan para Imam-imam (Ahlu Sunnah wal jama’ah) yang lain tidak mengkafirkan mereka bahkan meyakini akan keimanan dan kepemimpinan mereka serta mendoakan mereka dengan kebaikan. Beliau berpendapat bolehnya sholat dibelakang mereka, haji dan berperangbersama mereka.Dan beliau beserta para imam-imam amat melarang dari memberontak terhadap penguasa. Meskipun demikian beliau tetap mengingkari ucapan batil yang merupakan suatu kekufuran tersebut walaupun mereka sendiri terkadang tidak mengetahui akan kekufuran itu. Beliau senantiasa mengingkari dan berusaha untuk membantah ucapan tersebut sesuai dengan kemampuan. Maka dengan inilah beliau telah menyatukan antara ketataatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menegakkan sunnah serta agama ini dan pengingkaran terhadap bid’ahnya Jahmiyah dengan memperhatikan hak-hak kaum mukminin baik para penguasa maupun umat secara umum meskipun mereka itu jahil, pelaku bid’ah, dzolim dan fasik”. [Majmu' Fatawa 7/507-508 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah]

Catatan : * Kelompok Jahmiyah dipelopori oleh Ja’ad bin Dirham yang dihukum (sembelih) oleh seorang gubernur yang bernama Kholid bin Abdillah Al-Qosri atas perintah Kholifah Hisyam bin Abdil Malik dengan persetujuan para ulama tabi’in pada zaman itu. Dan kesesatannya diwarisi serta disebarkan oleh Jahm bin Sofwan. Diantara kesesatannya adalah meniadakan semua nama dan sifat Allah, tidak mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah kholilullah (kekasih Allah) serta Musa kalimullah (pernah diajak bicara oleh Allah) dan lain-lain. (Lihat Maqoolathut ta’thil oleh Syaikh Kholifah At-Tamimi).

Wahai Mujahidin, janganlah kalian menuduh orang yang tidak mengkafirkan penguasa sebagai penjilat atau antek pemerintah ! Jangan kalian menganggap atau menyangka bahwa kalau orang tersebut tidak mengkafirkan penguasa berarti dia ridho dengan kedzaliman yang ada pada mereka !

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa “ (QS.Al-Hujurat : 12)

Bedakan antara mengkafirkan dan mengingkari kemungkaran! Orang yang tidak mengkafirkan pezina –misalnya-, apakah bisa dikatakan orang itu ridho dengan perbuatan maksiat tersebut ?! Ikutilah jejak Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para salafush sholeh seperti Imam Ahmad Rahimahullahu diatas.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ

Artinya : ” Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. “ (QS.Al-An’am : 90)

Wahai Mujahidin, janganlah tergesa-gesa meneriakkan suara (Shoutu) jihad sebelum kalian memahami dengan benar sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam khususnya yang berkaitan dengan penguasa. Tergesa-gesa bukan perangai yang baik bahkan akan mengakibatkan madharat yang banyak sekali bagi Islam dan kaum muslimin. Para ulama ushul (fiqih) mengatakan :

من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

Barangsiapa yang tergesa-gesa (untuk meraih) sesuatu sebelum waktunya maka dia akan dicegah darinya [Al-Qowaaid Al-Fiqhiyah hal.68 oleh Syaikh Abdurrohman As-Sa'di]

Wahai Mujahidin, ingatlah tatkala seorang sahabat yang bernama Khobab bin Arot berkata : Kami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Wahai Rasulullah, mengapa anda tidak meminta pertolongan (kepada Allah) untuk kami ? Mengapa anda tidak berdoa kepada Allah untuk kami ?” Maka beliaupun menjawab : “Sesungguhnya ada diantara orang-orang sebelum kalian yang digergaji mulai kepalanya hingga kakinya, tapi hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada pula yang disisir dengan sisir besi hingga mengenai tulang dan dagingnya, tapi hal itu tidak memalingkannya dari agamanya”. Kemudian beliau mengatakan : “Demi Allah, sungguh Dia akan menyempurnakan agama-Nya ini hingga seorang yang berjalan dari Shon’a (Ibukota Yaman) hingga Hadramaut tidak takut kecuali hanya kepada Allah dan tidak takut srigala yang memangsa kambingnya, akan tetapi kalian tergesa-gesa“. [Lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/328 tentang tafsir ayat 214 surat Al-Baqarah]

Ingatlah wahai Mujahidin, kemenangan dan kemuliaan Islam ada ditangan Allah. Dan Allah telah menjanjikannya kepada kaum muslimin dan kepada para Mujahidin, tapi dengan syarat mereka mau kembali kepada agama Islam yang murni dan kepada tauhid yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ” (QS.Ali Imron : 26) dan Dia juga berfirman :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS.An-Nuur : 55)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

Artinya : “Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ‘inah (sejenis riba) dan kalian mengambil ekor-ekor sapi serta rela dengan persawahan (cinta dunia) dan kalianpun meninggalkan jihad maka pasti Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan diangkat kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian”. [ HR.Abu Daud no.3462]

Di dalam hadits ini Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjelaskan jalan keluar dari kehinaan yang menimpa umat Islam yaitu dengan cara kembali mempelajari Islam yang murni berdasarkan kepada Al-Qur’an, hadits serta atsar dari para sahabat dan mengamalkan Islam yang murni tersebut. Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak memerintahkan umat untuk berjihad saja, tapi lebih dari itu “…hingga kalian kembali kepada ajaran agama kalian” terutama dalam masalah aqidah. Bagaimana kalian menyeru umat Islam untuk berjihad melawan orang-orang kafir sekarang, sedang kalian mengetahui sendiri keadaan kaum muslimin dengan setumpuk kesyirikan, kebid’ahan, kemaksiatan dan lain sebagainya dari penyimpangan-penyimpangan ?! Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan pertolongan-Nya, sedangkan kaum muslimin belum menolong (menjalankan agama) Allah ?! Allah telah berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS.Muhammad : 7)

Wahai Mujahidin, ambillah pelajaran dari kisah perang Uhud ! Satu kemaksiatan saja dapat memporak-porandakan pasukan kaum muslimin, lalu bagaimana jika kemaksiatan tersebut telah mengakar dalam diri kaum muslimin dan menumpuk dimana-mana ?! Allah mengisahkan tentang sebab kekalahan diperang Uhud dalam firman-Nya :

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata: “Dari mana datangnya (kekalahan) ini?” Katakanlah: “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri”. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS.Ali Imron : 165)

Catatan hitam untuk Buletin Shoutul Jihad edisi 25

1- Shoutul Jihad menukilkan ucapan Yunus bin Ubeid Rahimahullahu salah seorang ulama salaf yang mengatakan : “Bila ada pemerintah yang menyimpang dari As-Sunnah, dan masyarakat berkata : “Sungguh kita telah diperintahkan untuk taat kepadanya (pemerintah kita) maka Allah akan menanamkan keraguan dihatinya dan akan ditimpa (diwariskan) kepadanya sifat saling mencela”.

Kita sangat amat menghormati ulama salaf dan ucapan mereka kita jadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an maupun hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Namun sayang Shoutul Jihad tidak menjelaskan dari mana mereka menukil atsar ini. Imam Malik Rahimahullahu mengatakan :

ليس أحد بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي

“Setiap ucapan manusia bisa diterima dan bisa juga ditolak melainkan ucapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”. [Lihat Sifat Sholat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam hal.24 oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani]

Wahai Mujahidin, bukankah ucapan Yunus bin Ubeid bertentangan dengan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam diatas ?! Bukankah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tetap memerintahkan untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin meski mereka menyimpang dari sunnah beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ?! Manakah yang kalian pilih ucapan Yunus bin Ubeid ataukah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ?! Allah ta’ala berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.Al-Hujurat : 1)

Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu pernah berkata : “Aku melihat mereka akan binasa, aku mengatakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (membolehkan haji tamattu’) sedang mereka (membantahnya) dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar (melarangnya)”. [Lihat Sunan Ad-Darimi 1/129]

Jika sabda Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak boleh dibantah dengan ucapan orang termulia dikalangan para sahabat, maka bagaimana dengan ucapan orang yang lebih dibawah mereka derajat dan keutamaannya ?! Renungkanlah hal ini baik-baik wahai Mujahidin sebelum kalian meneriakkan jihad !!! Sungguh bagaimana bila seorang salafusshaleh seperti Abdullah bin Abbas hidup pada zaman sekarang dan melihat tingkah laku shoutul jihad ?!

2- Shoutul Jihad mengkritik Buletin Al-Hujjah (terbitan Mataram-Lombok Barat) dengan mengatakan : “Di Indonesia para pencatut nama salaf ini dilanda penyakit mencela. Sebagai contoh dalam bulletin Al-Hujjah terbitan ‘salafy’ Mataram risalah yang ke 13….Penyakit suka mencela telah nampak dalam tulisan ini dalam kalimat doyan. Kata ini merupakan celaan yang sangat tidak sopan baik menurut ukuran umat Islam atau yang bukan…”

Ya meskipun saatnya Mujahidin berbicara [Buletin Shoutul Jihad mempunyai slogan "Saatnya Mujahidin berbicara".] tapi ya bercermin dulu dong kalau mau berbicara ! Lihat apakah ucapan kalian ini memang bisa dipertanggung jawabkan di hadapan Allah nanti atau tidak ! Apakah setiap ucapan kalian berdasarkan dalil atau hanya berdasarkan semangat yang membabi buta tanpa petunjuk rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ?! Kalimat “doyan” kalian anggap sebagai bentuk celaan, padahal dalam buletin kalian banyak kalimat-kalimat yang lebih parah lagi semisal : Penyakit para pengaku salaf ‘salafy’ (Tanda Kutip), menjilat pemerintah, sok salaf, para pengaku salaf (sok salaf) ini sikapnya sama dengan Khawarij…Murjiah….Syiah Rafidhah…Sufi…anjing penjilat dan lain-lain. Apakah kalimat-kalimat tersebut udah sopan menurut kalian ?! Inikah sikap seorang Mujahidin ?! Orang lain diharamkan mencela tapi kalian justru pandai dan ahli mencela. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(*)كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.” (QS.Shaaf : 2-3) Seorang penyair mengatakan :

أحلال على البلابل الدوح حرام على الطير من كل جنس ؟!

Apakah pohon itu dibolehkan bagi burung Bulbul saja

dan diharamkan bagi semua jenis burung ?!

3- Shoutul Jihad mengatakan “Al-Madkhaly dengan pikirannya telah banyak melahirkan takfiriyyiin sesama para dai (baca tulisan terbuka Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi hafidzahullaah kepada Robi’ al-Madkhaly).

Wahai Mujahidin, kalau ucapan atau tuduhan kalian ini benar, tolong buktikan kepada para pembaca bahwa Al-Madkholi melahirkan takfiriyyiin ?! Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : “Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar“.” (QS.Al-Baqarah : 111)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :

البينة على المدعي

Artinya : “Wajib bagi para penuduh untuk mendatangkan bukti…” [HR.Baihaqi]

Shoutul jihad mencela Syaikh Robi’ Al-Madhkholi –hafidzahullahu- dan menuduh beliau melahirkan takfiriyyin dengan tidak membawakan bukti atau tidak ada bukti yang jelas dalam hal ini. Tapi yang aneh justru shoutul jihad memuji Abu Muhammad Al-Maqdisi yang merupakan dedengkot takfir/pengkafiran pada zaman ini. Inikah yang dikatakan : Gajah di pelupuk mata tidak tampak namun debu diseberang lautan tampak.

Abu Muhammad ini telah mengkafirkan negara Saudi Arabiah tempat dua masjidil Haram dan sekaligus kiblat kaum muslimin dalam bukunya yang berjudul “Al-Kawaasyif Al-Jaliyah fi kufri Ad-Daulah As-Su’udiyah” (Menyingkap kekufuran Negara Saudi Arabiah). Dari judulnya saja sudah cukup untuk mengetahui isinya. Kalau Saudi Arabiah sudah dikafirkan, apalagi yang tersisa ?! Ataukah kalian sudah punya negara Islam ?! Takutlah kepada Allah wahai Mujahidin !!!

4- Shoutul jihad mengambil ucapan Abu Muhammad yang menyamakan Dakwah Salafiyah dengan Khawarij, Murjiah, Syiah Rafidhah, dan Sufi. Abu Muhammad mengatakan : “Para pengaku salaf (sok salaf) ini sikapnya sama dengan Khawarij ketika mendudukkan permasalahan sesama para dai, terbukti sikapnya terhadap Sayyid Qutub rahimahullahu.”

Entah Abu Muhammad atau shoutul jihad yang tidak mengerti siapa Khawarij itu ?! Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :

“Kelompok Khowarij adalah orang pertama yang mengkafirkan kaum muslimin dan mengatakan kafir bagi setiap pelaku dosa. Mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi bid’ah mereka serta menghalalkan darah serta hartanya”. [Majmu fatawa 7/279.]

Silahkan pembaca yang menghukumi siapa yang Khawarij, Abu Muhammad Al-Maqdisi yang mengkafirkan Negara Saudi Arabiah ataukah Shoutul jihad pembeo Abu Muhammad ???

Apakah orang (Dakwah Salafiyah) yang membela para Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dari celaan dan caci maki Sayyid Qutub dikatakan Khawarij ?! Tidakkah para pengagum Sayyid Qutub tahu bahwa sang pujaan mereka telah berani-beraninya mencaci maki sebagian Nabi dan para sahabat ?! Sayyid Qutub mengatakan :

Kita ambil Musa sebagai contoh pemimpin yang cepat naik pitam…” [At-tashwir al-fanni fil Qur'an" hal 200 oleh Sayyid Qutub]

Sayyid Qutub juga mengatakan :

Ketika Mu’awiyah dan temannya memilih jalan kedustaan, kecurangan, penipuan, kemunafikan, suap dan membeli kehormatan, maka Ali tidak dapat melakukan perangai yang buruk ini. Oleh karenanya, tidak heran kalau Mu’awiyah dan teman-temannya berhasil sedang Ali gagal, tapi kegagalan ini lebih mulia dari semua kesuksesan. [Kutubun wa syakhshiyaat hal.242 oleh Sayyid Qutub]

- Abu Muhammad mengatakan :

“Para pengaku salaf (sok salaf) sikapnya sama dengan Murjiah ketika berhadapan dengan penguasa terbukti dalam menghadapi penguasa yang ada”.

Wahai Mujahidin, jangan gegabah dalam menvonis sebelum engkau tahu apa dan siapa Murjiah itu !!! Dakwah Salafiyah ketika menghadapi penguasa selalu bernaung dibawah cahaya Al-Qur’an dan hadits Nabi serta metode para ulama salaf. Dakwah Salafiyah tidak mudah mengkafirkan para penguasa karena mengikuti ajaran Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam (seperti hadits diatas) dan juga mengikuti sikap para ulama salaf seperti Imam Ahmad rahimahullahu. Apakah Imam Ahmad Rahimahullahu yang tidak mengkafirkan penguasa dizaman beliau dan tidak mau memberontak, meskipun sang penguasa amat dzalim bahkan memiliki keyakinan yang kufur dikatakan Murjiah ?!

- Abu Muhammad mengatakan :

Para pengaku salaf (sok salaf) sikapnya sama dengan Syiah Rafidhah terbukti dalam mengamalkan ibadah jihad mereka berdalih menunggu bimbingan ulama yang besar (baca buletin Al-Hujjah, risalah ke 13) sedang Syiah Rafidhah menunggu ulama yang ma’shum alias Imam Mahdi“.

Mungkin para pembaca tidak habis pikir, bagaimana Dakwah Salafiyah bisa disamakan dengan Syiah Rafidhah ?! Ya kita maklumi saja lah, mungkin Abu Muhammad dan Shoutul jihad tidak paham atau tidak tahu tentang siapa Syiah atau siapa Salafy.

Sesungguhnya menunggu bimbingan ulama kibar (besar) dalam masalah jihad atau masalah besar lainnya yang berkaitan dengan umat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hal ini berlainan dengan orang-orang munafik atau orang-orang yang ngelama’ (sok jadi ulama) yang tidak mau mengembalikan urusan umat kepada para ulama’nya. Allah ta’ala berfirman :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : ” Dan apabila datang kepada mereka (orang-orang munafik) suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS.An-nisa’ : 83) yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ahli ilmu (ulama) dan ahli fiqh (fuqoha’). [Lihat tafsir Imam Al-Qurthubi 5/278]

- Abu Muhammad mengatakan :

Para pengaku salaf (sok salaf) sikapnya sama dengan sufi dalam manhajnya tashfiyah wat tarbiyah“.

Sungguh malang nasib Abu Muhammad yang tidak tahu arti tashfiyah dan tarbiyah. Tashfiyah adalah memurnikan Islam dari segala virus dan kotoran yang menempel kepadanya seperti memurnikan Islam dari aqidah sesat, hadits lemah atau palsu ataupun dari virus takfir yang dilakukan oleh takfiriyyun semisal Abu Muhammad. Apakah sufi mengenal istilah pemurnian Islam dari hadits lemah atau palsu ?! Sadarlah wahai Mujahidin, boleh kalian berbicara tapi jangan ngelantur !!! Adapun tarbiyah artinya mendidik umat diatas Islam yang murni berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafush shaleh. Apakah sufi juga mengamalkan seperti ini ?! Bukankah Sufi itu lebih identik dengan khurafat dan bid’ahnya ?! Wahai Mujahidin, janganlah kalian menyamakan antara Dakwah Salafiyah yang selalu berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafush shaleh dengan ahli bid’ah diatas !

Allah ta’ala berfirman :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.” (QS.Ghafir : 58)

5- Shoutul jihad hanya bisa lempar batu sembunyi tangan, tidak berani menunjukkan batang hidung ataupun identitasnya. Sebuah buletin misterius, yang tidak bisa dipertanggung jawabkan keilmiahannya. Kalau kalian takut, jangan teriakkan suara (shoutul) jihad dong !!! Mujahidin apaan tuh !!! Kelas teri atau keras gadungan ?! Apakah ini yang disebut tong kosong nyaring bunyinya ?! Menyeru orang berjihad tapi tidak berangkat jihad, bahkan menulis majalah saja takut menulis jati dirinya. Inna lillahi wa inna ilahi Roji’un.

Para pembaca yang budiman, ulama hadits terdahulu tidak mau menerima hadits/ilmu agama dari orang yang misterius seperti buletin shoutul jihad ini dan hal itu dikenal dengan istilah mubham. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolaani Rahimahullahu berkata : “Dan tidak diterima (hadits) dari orang yang mubham (misterius)…” [Lihat An-Nukat 'ala nuzhatin nazhor oleh Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi hal.135]

Al-Hafidz Ibnu Katsir Rahimahullahu berkata : “Adapun mubham yang tidak bernama (mr x) atau ada namanya tapi tidak diketahui jati dirinya (misterius), maka orang seperti ini tidak diambil riwayat haditsnya (ilmunya) oleh seorangpun (dari para ulama) yang kita ketahui”. [Al-Ba'itsul hatsits hal.69 oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir]

Selamat jalan wahai Mujahidin, semoga Allah selalu memberimu hidayah dan taufiq serta menyelamatkan kalian dari jaring-jaring Khawarij. Dan semoga bendera Jihad selalu berkibar dibawah naungan para ulama Robbaniyyin Ahlus sunnah wal jama’ah.

Ya Allah tunjukkanlah yang haq itu haq dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil serta berikan kami kekuatan untuk menjauhinya.

=== Majalah adz-Dzakhirah===

HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (5)


حزب التحرير منهم وعليهم

HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA

[BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN ”MUJADDID” TERHADAP IMAM IBNU BAZ DAN DAKWAH SALAFIYAH – BAGIAN 5]

Oleh : Abu Salma bin Burhan at-Tirnatiy

Sub Pasal 2

Tauhid Asma’ wa Shifat

Dalam permasalahan Asma wa Shifat ini, pernyataan HT juga tidak jauh berbeda dengan pembahasannya mengenai Qodho’ dan Qodar. Dalam pembahasan ini, HT lebih terpengaruh oleh Mu’tazilah, Asy’ariyah dan Maturidiyah. Akan kita singkap insya Allah berikut ini :

An-Nabhani berkata di dalam asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (I/97) : “sebelum muncul ahli kalam tidak pernah dikenal pembicaraan tentang masalah sifat Allah dan tidak pernah disinggung dalam satupun pembahasan. Selain itu tidak ada disebutkan dalam al-Qur’an al-Karim dan as-Sunnah asy-Syarif kalimat sifat Allah. Dan tidak pula dikenal dari salah seorang sahabat bahwa ia menyebut sifat Allah atau berbicara tentang sifat-sifat Allah.”

Syaikh Salim al-Hilali mengomentari : “Demikianlah manhaj an-Nabhani yang menafikan secara mutlak dan mengklaim telah menyelami seluruhnya. Lebih selamat jika sekiranya ia berkata : Aku belum menemukannya, karena di atas orang yang ‘alim ada orang yang lebih ‘alim lagi.

Sesungguhnya sifat Allah atau sifat ar-Rahman telah disebutkan di dalam beberapa hadits shohih yang jelas, diantaranya : Diriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menunjuk seorang lelaki menjadi pemimpin sebuah pasukan kecil. Ia selalu mengakhiri surat yang dibacanya di dalam sholat ketika mengimami anggota pasukannya dengan qul huwallahu ahad. Ketika pasukan itu telah kembali, mereka menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkata : “Tanyakanlah kepadanya mengapa ia melakukan itu?” Mereka pun bertanya kepadanya, lelaki itu menjawab : “karena itu adalah sifat ar-Rohman dan aku suka membacanya.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah mencintai dirinya.” (HR Bukhori)(1)

An-Nabhani kembali berkata di dalam asy-Syakhshiyah al-Islamiyah (I/97-98) : “Kemudian sifat-sifat Allah hanya boleh diambil dari al-Qur’an dan sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Sifat ilmu diambil dari firman Allah al-An’am : 59, al-Hayat dari Ali Imran : 2 dan al-Mukmin : 65, Qudroh dari al-An’am : 65 dan al-Isro’ : 99, mendengar dari al-Baqoroh : 181 dan 224, melihat dari al-Mujadilah : 1 dan al-Mukmin : 20, berbicara dari an-Nisa’ : 64 dan al-A’rof : 143, irodah dari al-Buruj : 16, Yasin : 82 dan al-Baqoroh : 252 dan al-Kholiq dari az-Zumar : 62 dan al-Furqon : 2. Sifat-sifat ini telah disebutkan di dalam al-Qur’an al-Karim sebagaimana halnya sifat-sifat yang lain seperti wahdaniyah, qidam dan lain-lain. Tidak ada perselisihan diantara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah Maha Esa, Azali, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, Maha Mengetahui dan Maha Berkehendak.”

Pembagian sifat ini sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh Asy’ariyah yang disebut sebagai sifat ma’ani, yang dasar pijakannya adalah akal dan mengenyampingkan dalil-dalil lainnya yang menyelisihi akal. Ucapan an-Nabhani bahwa sifat-sifat Allah hanya boleh diambil dari al-Qur’an adalah klaim yang batil dan mengenyampingkan peran sunnah. An-Nabhani tidak menjelaskan bahwa : Sesungguhnya yang paling mengetahui tentang sifat Allah adalah Allah sendiri dan makhluk yang paling mengetahui tentang sifat-sifat Allah adalah Rasulullah, sehingga tidaklah seharusnya an-Nabhani berkata bahwa hanya al-Qur’an yang bisa digunakan untuk menetapkan sifat-sifat Allah ini.

Kemudian sifat-sifat yang disebutkan an-Nabhani di atas adalah pembatasan yang tidak ada keterangannya dari Kitabullah tidak pula dari Sunnah Rasulullah. Karena Ahlus Sunnah di dalam menetapkan sifat dan asma Allah adalah tawaquf dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi diri-Nya sendiri dan apa yang ditetapkan oleh Rasul-Nya, tanpa ta’wil (memalingkan makna zhahir), tanpa ta’thil (meniadakan sifat sebagian atau seluruhnya), tanpa takyif (mempertanyakan kaifiyatnya) dan tanpa tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya).

Hizbut Tahrir serupa dengan Asy’ariyah, Mu’tazilah dan Maturudiyah di dalam mentakwil ayat-ayat sifat bagi Allah seperti sifat tangan, tertawa, beristiwa dan semacamnya. Mereka memalingkan makna ini dengan dalih majaz. Inilah senjata mu’tazilah di dalam membabat habis talaqqi di dalam Islam, menolak hadits dengan istilah ahad dan menolak al-Qur’an dengan istilah majaz.

Sesungguhnya penggunaan majaz adalah hal yang baru di dalam Islam yang tidak dikenal ahli lughoh terdahulu. Istilah majaz ini muncul abad-abad terakhir ketika kaum muslimin bersinggungan dengan filsafat dan ilmu kalam. An-Nabhani yang menggunakan metode majaz ini di dalam rangka menakwil ayat-ayat sifat adalah buah dari pemikiran mu’tazilah.

Sesungguhnya orang-orang yang menakwil ayat-ayat sifat, sesungguhnya berada di dalam 4 kesesatan sekaligus, yaitu ta’wil, ta’thil, takyif dan tasybih. Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka mentakwil dengan maksud untuk tanzih. Orang yang menakwil sifat tangan (yad) misalnya dengan makna kekuasaan atau kekuatan, sesungguhnya mereka telah :

 1. Meniadakan (ta’thil) makna tangan bagi Allah, dimana Allah menetapkan makna tangan bagi diri-Nya.
 2. Mentasybih sifat tangan Allah dengan makhluk-Nya, yaitu dengan cara meniadakannya, sebab jika ditetapkan maka Allah seperti makhluknya.
 3. Mentakyif sifat tangan bagi Allah, yaitu dengan cara tidak menetapkannya, yang mana jika menetapkannya maka mereka tidak mampu menjangkau hakikatnya sedangkan kekuasaan mampu mereka jangkau.
 4. menta’wil kata tangan dengan makna lainnya, hal ini juga mengindikasikan bahwa hakikat tangan itu sendiri adalah ada. Karena Allah menggunakan kata tangan itu sendiri.

Lantas, mengapa anda mentakwil makna tangan bagi Allah dengan makna kekuasaan atau kekuatan?? Jika anda mengatakan dengan maksud makna tanzih (mensucikan) sifat Allah dari tajsim atau tasybih, maka kami tanyakan kepada anda? Mengapa anda tidak menetapkan tangan bagi Allah namun anda menetapkan sifat kekuatan atau kekuasaan??

Jika dijawab, Allah berhak atas sifat sempurna berkuasa dan kekuatan, namun tidak layak disifati dengan memiliki tangan, sebab nanti seperti makhluknya.

Kami tanyakan kepada anda kembali, siapakah yang lebih tahu tentang Allah?? Tentunya pasti dijawab Allah. Lantas mengapa anda lancang meniadakan sifat yang Allah sifatkan sendiri bagi diri-Nya. Siapakah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah? Pasti dijawab, Rasulullah. Lantas mengapa anda meniadakan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Apakah anda merasa lebih ’alim daripada Allah dan rasul-Nya?!!

Jika mereka menjawab : Kami tidak menetapkan sifat tersebut bagi Allah, melainkan supaya Allah memiliki kesempurnaan dan sebagai tanzih bagi Allah dari segala sifat kekurangan.

Maka kami katakan : Atas dasar apa anda mengatakan sifat tangan adalah sifat kurang bagi Allah?? Bukankah Allah dan rasul-Nya sendiri yang menetapkan sifat tangan bagi Allah?!! Apakah anda lancang untuk kesekian kalinya merasa lebih alim dari Allah dan Rasul-Nya.

Jika mereka mengatakan, kalau Allah disifatkan dengan tangan maka Allah akan seperti makhluk-Nya.

Maka kami katakan : Berarti anda yang mentasybih atau mentamtsil Allah, karena Allah sendiri yang menetapkan sifat tangan bagi-Nya dan Ia sendiri menyatakan : ”Tidak ada yang serupa dengan-Nya”. Bukankah manusia juga punya kekuasaan dan kekuatan?? Lantas mengapa tidak anda katakan bahwa jika Allah ditetapkan dengan kekuatan dan kekuasaan maka Allah akan seperti makhluk-Nya??

Jika mereka menjawab : Karena Allah layak ditetapkan dengan kekuatan dan kekuasaan namun tidak layak dengan tangan. Karena kalau ditetapkan dengan tangan maka berkonsekuensi tajsim dan tasybih bagi Allah.

Maka kami jawab : dasar apa anda mengatakan Allah layak bersifat demikian dan tidak layak demikian?!! Apakah anda memikiki dalil yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan?!! Maka kami katakan lagi, anda tidak punya dalil melainkan berangkat dari pemahaman akal anda!!! Bukankah manusia memiliki tangan?? Juga bukankah manusia memiliki kekuasaan dan kekuatan?!! Lantas mengapa anda hanya mengatakan kalau Allah memiliki tangan maka Allah seperti makhluk-Nya, padahal makhluk-Nya juga punya kekuasaan dan kekuatan?!!

Jika mereka berkilah : Kekuasaan dan kekuatan makhluk terbatas dan berbeda dengan kekuasaan dan kekuatan Allah.

Maka kami katakan, demikian pula tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk-Nya. Allah sendiri yang menetapkan tangan bagi diri-Nya maka Ia berhak untuk mendapatkan sifat tangan bagi diri-Nya, dan tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk-Nya sebagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah berbeda dengan makhluk-Nya. Falillahi hamdu, sesungguhnya pemahaman anda adalah pemahaman yang lemah dan pemahaman kami adalah pemahaman yang selamat dan sehat.

Jika mereka masih berkilah : Sifat Allah di dalam al-Qur’an atau Sunnah nabi-Nya adalah majaz, sebagaimana perkataan orang arab : Ja’a asadun yang memiliki dua makna, yaitu singa sebenarnya yang datang atau orang yang pemberani yang disifati seperti macan.

Maka kami jawab, majaz adalah perkara yang baru di dalam agama, dan al-Qur’an diturunkan dengan kalam yang tegas dan jelas, melainkan hanya sebagian kecil saja yang mutasyabihat. Pernyataan anda bahwa ayat sifat adalah ayat mutasyabihat adalah seperti pernyataan mu’tazilah. Sesungguhnya ayat sifat bagi Allah adalah muhkam maknanya dan mutasyabihat hakikatnya. Bukan mutasyabihat makna dan hakikatnya.

Menyatakan di dalam al-Qur’an terdapat majaz sama artinya mengatakan al-Qur’an diturunkan dengan keraguan makna. Karena majaz mengundang interpretasi yang berbeda dari setiap manusia yang membacanya. Dan ini jelas suatu kebathilan. Sesungguhnya Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab yang lugas lagi mudah difahami, tidak terkandung majaz di dalamnya.

Adapun contoh majaz yang anda kemukakan, seperti Ja’a asadun maka yang harus difahami adalah kata asad sendiri memiliki makna hakiki seekor singa, maka orang yang menakwil kata singa pada hakikatnya mereka menetapkan makna singa itu sendiri dikarenakan mereka memiliki gambaran singa. Sehingga mereka mengatakan bahwa asad yang dimaksud di sini orang yang pemberani bagaikan singa.

Juga harus difahami, majaz datang di dalam bahasa harus memiliki qorinah yang mendukung terjadinya pemalingan makna dari makna zhohir ke makna selainnya. Oleh karena itu, jika ada orang berkata : Ja’a asadun tanpa ada qorinah sedikitpun yang menunjukkan adanya pemalingan makna asad ke makna lainnya, maka memalingkannya adalah suatu kebodohan dan kebatilan. Namun jika ada qorinah yang menyertai, dalam konteks tertentu maka majaznya benar. Wallahu a’lam.

Adapun menerapkan majaz ke dalam al-Qur’an adalah suatu kesesatan, karena akan memunculkan bidah-bidah baru di dalam memahami agama. Apalagi menggunakan majaz dengan maksud menolak ayat al-Qur’an. Menurut prinsip HT, suatu majaz adalah zhonni ad-Dilalah yang tidak dapat ditetapkan sebagai dasar di dalam perkara aqidah, sebagaimana khobar ahad adalah zhonni ats-Tsubut sehingga tidak dapat ditetapkan dalam masalah aqidah pula. Inilah adalah permainan dari mu’tazilah dengan maksud untuk menolak al-Qur’an dan as-Sunnah, semenjak menolak al-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung tidak mampu mereka laksanakan. Allahumma subhanaka mimma yaquulun.

******

[Selesai]

Catatan Kaki :

1 Lihat al-Jamaa’at al-Islamiyyah fi Dhou’il Kitaabi was Sunnah, Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, terj. “Jama’ah-Jama’ah Islam”, jilid II, cet. I, Oktober 2004, Pustaka Imam Bukhori hal. 245

HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (4)


حزب التحرير منهم وعليهم

HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA

[BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN ”MUJADDID” TERHADAP IMAM IBNU BAZ DAN DAKWAH SALAFIYAH – BAGIAN 4]

Oleh : Abu Salma bin Burhan at-Tirnatiy

PASAL 3

AQIDAH DAN HIZBUT TAHRIR VS AQIDAH SALAFIYYAH

Al-”Mudzabdzab” al-Hizbi berkoar-koar kembali :

Kalau anta menuduh bahwa pembahasan aqidah Hizb kurang dibanding masalah politik adalah dusta semata !!! Hizb telah mengeluarkan dan mentabanni sejumlah kitab yg membahas banyak masalah spt : Nidzam Iqtishod (sistem ekonomi islam), Al-Anwal fi daulah Al-Khilafah (Sistem keuangan dalam Daulah Al-Khilafah), Nidzam Uqubat (sistem sangsi islam), Nidzam Al-Hukmi (sistem pemerintahan islam), Nidzam Ijtima’ (sistem pergaulan islam), Daulah Al-Islamiyyah (Kitab Sirah), Syakhsiyah Al-Islamiyah tdr dari 3 jilid (berisi pembahasan masalah aqidah, hadis, jihad, muamalat, ushul fiqh dll), Ad-Dussiyah dan Ma’lumat li Asy-Syabab (nb : 2 kitab ini banyak memabahas masalah aqidah dan kritik atas peyimpangan aqidah umat dr aqidah yg shohih yg berdasar kitab dan As-Sunnah), ahkam Ash-Sholat (Hukum2 sholat), Min Muqawwimat An-nafsiyah Al-Islamiyyah (Pengutat Nafsiyah Al-Islamiyah berisi ayat2 dan hadis ttg masalah akhlaq) dan berbagai kitab lainnya yg membahas berbagai masalah termasuk diantara afkar siyasi dan Nadzarat siyasi li hizb At-Tahrir (nb : 2 kitab terakhir ini scr spesifik membahas pemikiran kontemporer dan konstalasi politik internasional) !!! Ditambah lagi puluhan bahkan ratusan kitab yg telah ditulis oleh para syabab dg tema Aqidah (seperti kitab Thoriq Al-Iman yg ditulis oleh DR. Sami’ Athif Az-Zein), hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir, Ekonomi, politik, Sejarah, Ilmu sosial, Ilmu Psikologi, sirah dll. Sekali lagi, telah terbukti bahwa tuduhan si Ikhwan ini tdk terbukti dan ini hanya sebuah kedustaan yg pasti Allah akan meminta pertanggungan jawab atasnya !!!?

Tanggapan :

Koar-koarmu sungguh menggelikan… mana kitab aqidah yang anda maksudkan dari HT?? Apakah pembahasannya terperinci sebagaimana kitab Aqidah para salaf?? Ataukah hanya global dan terpaku dengan akal-akal dan pemahaman yang diwarnai oleh Aqidah Jahmiyah, Maturidiyah dan Asy’ariyah??? Berikut ini akan saya tunjukkan aqidah Hizbut Tahrir yang ditabanni di dalam kitab mutabanat mereka yang akan saya bandingkan dengan aqidah salafiyah ahlul hadits.

Lihatlah berikut ini wahai “Mudzabdzab”….

******

Sub Pasal 1

Al-Qodho’ wal Qodar

Hizbut Tahrir memiliki pemahaman tentang al-Qodho’ wal Qodar yang aneh dan mengklaim pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling benar dan sehat, mereka menyatakan seluruh pendapat tentang masalah Qodho’ dan Qodar ini adalah keliru, baik pendapat Mu’tazilah, Jabariyah bahkan Ahlus Sunnah dan pendapat-pendapat lainnya. Para pembaca akan melihat bagaimana rancu dan aqlaninya mereka di dalam memahami ini, sehingga mereka lebih menyimpang daripada mu’tazilah di dalam permasalahan Qodho’ dan Qodar, walaupun mereka mengklaim bahwa pendapat mereka ini membantah mu’tazilah. Tulisan saya di bawah ini sekaligus membantah klaim Yahya Abdurrahman di dalam artikelnya yang berjudul “Hizbut Tahrir menjawab Tuduhan Miring”, Berikut ini saya cuplikkan perkataan an-Nabhani dari kitab yang dinyatakan oleh “Mudzabdzab” sebagai kitab aqidah HT :

Taqiyudin an-Nabhani rahimahullahu berkata : “Adapun masalah al-Qodho’ wal Qodar, kedua istilah ini belum pernah disebutkan secara bergandengan di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Dan tidak pula pernah diucapkan oleh sahabat maupun tabi’in, dan masalah ini tidaklah dikenal pada zaman mereka.” (ad-Duusiyah hal. 18)

Tanggapan : Ucapan Syaikh an-Nabhani rahimahullahu di atas adalah tidak berdasar dan tidak disokong oleh penelitian yang dalam serta tidak benar sama sekali. Istilah Qodho’ dan Qodar ini telah disebutkan secara bergandengan dalam hadits-hadits shohih, misalnya sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Kebanyakan penyebab kematian di kalangan ummatku setelah ketetapan kitabullah dan qodho’ serta qodar-Nya adalah karena penyakit ‘ain.” (HR. Thabrani dan selainnya, dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari` (X/167)).(1)

Jika anda mengatakan bahwa hadits di atas adalah hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah, maka saya jawab : klaim anda bathil, karena pendapat yang benar adalah hadits ahad selama ia shohih dan memiliki qorinah yang kuat adalah wajib diyakini dan dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah. Insya Allah pembahasan ini akan saya turunkan tersendiri.

Taqiyudin menyatakan bahwa al-Qodho’ wal Qodar bukanlah permasalahan aqidah, beliau rahimahullahu berkata : “Masalah qodho’ dan qodar bukanlah masalah yang dibawa oleh Islam untuk diimani. Bukan pula termasuk masalah yang disebutkan oleh ayat-ayat al-Qur’an untuk diyakini. Masalah ini tidak termasuk masalah aqidah yang diperintahkan supaya diyakini.” (ad-Duusiyah hal. 23)

Tanggapan : Klaim an-Nabhani rahimahullah adalah bathil. Karena permasalahan al-Qodho’ wal Qodar adalah bagian dari keimanan dan aqidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Bahkan masalah Qodho’ dan Qodar ini adalah termasuk rukun iman yang ke-6, sebagaimana disabdakan oleh nabi yang mulia ‘alaihi sholaatu wa salaam : “Engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar-Nya yang baik maupun yang buruk.(2)

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Seandainya engkau memiliki emas sebesar gunung uhud atau seperti gunung uhud dan engkau belanjakan di jalan Allah, maka Ia takkan mau menerimanya darimu sebelum engkau beriman kepada takdir, dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu takkan meleset darimu dan apa yang ditakdirkan meleset darimu takkan menimpamu. Dan sesungguhnya jika engkau mati di atas (aqidah/keimanan) selain ini, maka engkau pasti akan masuk neraka.(3)

Dan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah nabi yang mulia adalah banyak sekali, dan hal ini menunjukkan bahwa perkara Qodho’ dan Qodar ini adalah bagian dari perkara keimanan. Oleh karena itu, klaim an-Nabhani di atas adalah bathil dan menyesatkan. Semoga Allah Ta’ala mengampuni beliau.

Taqiyudin juga menuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabariyah dalam masalah al-Qodho’ wal Qodar sebagaimana termuat secara eksplisit dalam ad-Dusiyah hal 21-22, sebagai berikut, “Mereka (Ahlus Sunnah) mengklaim bahwa pandangan mereka adalah pandangan yang baru, bukan pandangan mu’tazilah dan bukan pula jabariyah. Mereka (Ahlus Sunnah) berkata tentang pandangan mereka (yakni al-Kasb) bahwa pandangan mereka tersebut bagaikan susu putih yang bersih yang keluar diantara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Itulah konklusi pendapat ahlus sunnah. Setelah diperinci, nyatalah dan jelaslah bahwa perkataan mereka dan perkataan Jabariyah hakikatnya sama, dan mereka (Ahlus Sunnah) termasuk Jabariyun, yang mereka kebingungan diantara dalil-dalil mu’tazilah dan Jabariyah…”

Tanggapan : Tuduhan an-Nabhani di atas adalah tuduhan yang keji, yang menunjukkan perbedaan pemahaman beliau dengan pemahaman ahlus sunnah, dan penjelas yang nyata dari beliau bahwa beliau tidak berintisab (menisbatkan diri) kepada ahlus sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa, pada hakikatnya HT tidaklah menyandarkan diri sebagai bagian dari Ahlus Sunnah, walaupun Yahya Abdurrahman mengatakan bahwa HT bukanlah madzhab baru dan tidak membawa madzhab baru, namun madzhab HT dalam masalah Qodho’ dan Qodar ini adalah madzhab baru yang tidak dikenal sebelumnya, melainkan hanya mengadopsi pemikiran Qodariyah yang dimodifikasi.

Ucapan an-Nabhani di atas juga menunjukkan ketidakfahamannya terhadap Ahlus Sunnah, karena yang diisyaratkan oleh dirinya sebagai Ahlus Sunnah pada hakikatnya adalah Asy’ariyah, dan ini jelas suatu kesalahan yang amat dan kebatilan yang berlipat. Sebab istilah kasb yang diklaim oleh an-Nabhani adalah istilah Asy’ariyah yang tidak dikenal oleh Ahlus Sunnah. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Syaikh Abdurrahman ad-Dimasyqiyah, bahwa an-Nabhani ini tidak dapat membedakan antara ahlus sunnah dengan asy’ariyah ataupun maturidiyah.

Syaikh Salim bin Ied al-Hilali berkata : “An-Nabhani telah menisbatkan madzhab bathil kepada Ahlus Sunnah, yaitu al-Kasb dan penyamaan antara Irodah dan Masyi’ah. Itu tidak lain adalah madzhab al-Asy’ariyah bukan madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah pengikut salaf ashabul hadits. Jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah di sini adalah madzhab Asy’ariyah, maka kami jawab : Tidak boleh menamakan Asy’ariyah dengan sebutan Ahlus Sunnah, karena mereka (asy’ariyah) bukanlah termasuk Ahlus Sunnah berdasarkan persaksian ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah pengikut Salafus Shalih.”(4)

Imam Ahmad, Ibnu Madini dan selain mereka menyatakan bahwa barang siapa yang menyelami ilmu kalam bukanlah termasuk Ahlus Sunnah meskipun perkataan mereka bersesuaian dengan as-Sunnah, hingga ia meninggalkan jidal dan menerima nash-nash syar’iyyah.(5)

Tidak syak lagi, sumber pengambilan dalil yang sangat utama dalam madzhab Asy’ariyah adalah akal. Tokoh-tokoh asy’ariyah sendiri yang menegaskan hal tersebut, bahwa mereka lebih mendahulukan dalil aqli daripada naqli bila terjadi pertentangan. Ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membantah mereka dalam buku beliau yang sangat langka yang berjudul Dar`u Ta’arudh al-Aql wan Naql, beliau membukanya dengan menyebutkan kaidah umum mereka bilamana terjadi pertentangan di antara dalil-dalil.(6)

Saya katakan : HT sangat jahil tentang perbedaan antara asy’ariyah dan ahlus sunnah, menurut mereka perselisihan diantara ahlus sunnah dan asy’ariyah adalah perselisihan kalamiyah. Wal ‘Iyadzubullah. Sungguh ucapan yang berangkat dari kebodohan yang berlipat (jahil murokkab) dan pemahaman yang dangkal serta pengetahuan yang sempit.

Ibnu Abdil Bar menukil perkataan Ibnu Khuwais Mandaad al-Maliki di dalam mensyarah perkataan Imam Malik : “Tidak diterima persaksian ahli ahwa”, beliau menjelaskan : “Ahlul Ahwa yang dimaksud oleh Imam Malik dan seluruh sahabat-sahabat kami adalah ahli kalam. Siapa saja yang termasuk ahli kalam maka ia tergolong ahli ahwa wa bida’. Baik ia seorang pengikut madzhab asy’ariyah ataupun selainnya. Maka tidak diterima persaksiannya dalam Islam untuk selama-lamanya, wajib diboikot dan ditahdzir bid’ahnya. Jika ia masih mempertahankannya harus dimintai taubat.”(7)

Perkataan Hizbut Tahrir yang mensifati ahlus sunnah sebagai jabariyah adalah karakter ahli ahwa wa bida’, tuduhan yang tidak benar dan batil. Imam Ahmad berkata : “Sungguh aku telah melihat ahlu ahwa’ wa bida’ wa khilaaf telah memberi nama dan julukan yang keji kepada ahlus sunnah. Mereka bermaksud menghina, mendiskreditkan dan melecehkan mereka di hadapan orang-orang yang bodoh dan jahil. Adapun al-Qodariyah, mereka menyebut Ahlus Sunnah sebagai penganut faham Jabariyah. Sungguh dusta perkataan al-Qodariyah itu, merekalah yang pantas disebut sebagai pendusta dan penyelisih. Mereka menafikan takdir Allah atas makhluk-Nya. Mereka mengatakan Allah tidak punya kuasa (atas makhluk-Nya), Maha suci Allah (dari yang mereka katakan).”(8)

Taqiyudin berkata : “Dari semua itu jelaslah bahwa akar masalah qodho’ dan qodar ini adalah keliru, karena merupakan salah satu (buah) dari pemikiran filsafat Yunani. Oleh karena itu, semua pembahasan dalam masalah ini adalah keliru. Kekeliruan ini telah menyeret ummat ke dalam kesalahan demi kesalahan. Demikian pula seluruh pendapat yang ada dalam permasalahan ini adalah keliru seluruhnya, baik pendapat mu’tazilah, ahlus sunnah maupun jabariyah ataupun pendapat-pendapat lain yang datang sesudah mereka yang menggiring ummat kepada dugaan-dugaan dan khayalan.” (ad-Duusiyah, hal. 23-25)

Tanggapan : An-Nabhani rahimahullahu sekali lagi berani menyamaratakan antara qodariyah, jabariyah dan ahlus sunnah berada di atas kekeliruan, dan seluruhnya berangkat dari filsafat Yunani. Beliau mementahkan jerih payah ulama-ulama terdahulu yang telah menguraikan masalah ini dan membawakan pendapat yang menuntaskannya, seperti Imam Bukhori di dalam kitabnya yang berjudul Kholqu Af’aalil ‘Ibaad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatawanya dan kitab-kitab aqidahnya seperti al-Wasithiyah, al-Hamawiyah, as-Safariniyah, dan lain lain juga Ibnul Qoyyim dalam Syifa’ul Alil, demikian pula Ibnu Abil Izz al-Hanafi dalam Syarh Aqidah ath-Thohawiyah dan masih banyak ulama lainnya.

HT mengklaim telah menyelami seluruh pendapat dan madzhab di dalam masalah ini, kemudian mereka menyalahkan seluruhnya!!! Apakah HT sudah menyelami pendapat ahlus sunnah di dalam hal ini?!! Ini sungguh kelancangan tanpa bukti. Dan yang parah lagi adalah mereka tidak menyinggung sama sekali madzhab salaf dalam masalah ini!!! Apakah HT tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu?!! Wallahul Musta’an!!!

Masalah al-Qodho’ wal Qodar sungguh telah memainkan peranan penting dalam madzhab-madzhab islami. Ahlus sunnah berpendapat yang ringkasnya manusia memiliki kasb ikhtiari di dalam perbuatannya, yang mana mereka dihisab karena kasb ikhtiari tersebut. Sedangkan Mu’tazilah berpendapat yang ringkasnya adalah manusia sendiri yang menciptakannya. Adapun Jabariyah, memiliki pendapat sendiri yang ringkasnya adalah Allahlah yang menciptakan hamba beserta perbuatannya. Ia dipaksa melakukan perbuatannya dan tidak mampu berikhtiar bagaikan bulu yang diterbangkan angin ke mana saja…” Beliau melanjutkan di dalam paragraf berikutnya : “… Ternyata asas ini tidak berkaitan dengan perbuatan manusia ditinjau dari apakah diciptakan oleh Allah atau manusia itu sendiri, juga tidak berkaitan dengan ilmu Allah ditinjau dari sisi kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba-hamba-Nya, dimana ilmu-Nya meliputi semua perbuatan hamba, dan tidak pula terkait dengan irodah Allah yang irodah-Nya berkaitan dengan perbuatan hamba sehingga perbuatan tersebut terjadi dengan adanya irodah Allah, juga tidak berhubungan dengan perbuatan hamba dalam Lauh al-Mahfuzh, sehingga mau tidak mau ia harus melakukan apa yang tertulis… memang benar!!! Semua pembahasan di atas bukanlah dasar di dalam pembahasan al-Qodho’ wal Qodar.” (Nizhomul Islam, hal. 15)

Inilah pemahaman HT terhadap masalah al-Qodho’ wal Qodar, yang mana mereka mengklaim bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar, dan seluruh pendapat –walaupun pendapat ahlus sunnah- adalah pendapat yang bathil, dan kaum muslimin tentu saja dalam keadaan menyimpang di dalam masalah ini, hingga akhirnya HT muncul dan mengoreksi segala pendapat mereka di atas. Subhanallah. Sungguh aneh… kaum kholafi yang banyak memiliki penyimpangan ini muncul dan mengoreksi kesesatan ummat selama berabad-abad.

Padahal pernyataan an-Nabhani di atas adalah pernyataan bathil, dimana ia menyatakan bahwa masalah qodho’ dan qodar tidak ada hubungannya dan tidak berkaitan dengan irodah, ilmu dan lauh al-Mahfuzh Allah. Dia menyatakan bahwa perkara-perkara ini bukanlah dasar di dalam pembahasan al-Qodho’ wal Qodar. Lantas apa dasarnya?? Sungguh, ini adalah kesekian kali keganjilan pemahaman HT yang kontradiksi, dimana an-Nabhani menyatakan tentang ilmu Allah yang meliputi semua perbuatan, irodah Allah dan lauhil mahfuzh, namun beliau menyatakan bahwa masalah qodho’ dan qodar tidak berhubungan dengan itu semua. Lantas berhubungan dengan apa??

Padahal imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyah di dalam Syifaa`ul Aliil (I/91) menerangkan : “Tingkatan qodho’ dan qodar itu ada empat, yang apabila seseorang belum mengimaninya, maka berarti ia belum mengimani qodho’ dan qodar, yaitu : Pertama : Ilmu Allah terhadap segala sesuatu sebelum terjadi. Kedua : Penulisan takdir segala sesuatu sebelum terjadi. Ketiga : Kehendak Allah atasnya. Keempat : Penciptaan Allah terhadapnya.”

Dengan yakinnya, HT memunculkan istilah ‘khasiyat’ dalam memahami al-Qodar yang dimiliki setiap benda, dan HT juga di dalam memahami al-Qodho’ mereka membedakan antara ‘af’al’ dengan ‘tawalludul af’al’ dimana mereka membaginya di dalam dua hal, yaitu : (1) yang tidak bisa dipilih oleh manusia (mujbar) dimana manusia berada di dalam lingkaran yang manusia tidak berperan apa-apa di dalamnya dan (2) yang bisa dipilih oleh manusia (mukhoyyar) dimana manusia berada di dalam lingkaran yang mereka bisa melakukan apa saja dan hal yang kedua ini tidak berhubungan dengan al-Qodho’.

HT berbicara tentang dua lingkaran, dan pembagian ini hanya terfokus pada perbuatan manusia yang ikhtiyarah, dimana di dalam lingkaran yang mukhoyyar manusia bisa untuk melakukan apa saja dan hal ini tidak berkaitan dengan Qodho’ dan Qodar. Pendapat ini adalah penjelmaan dari pendapat mu’tazilah yang menyatakan bahwa amal perbuatan adalah makhluk (ciptaan) manusia itu sendiri yang tidak ada kuasa dan kehendak Allah di dalamnya, semuanya murni dari kehendak manusia. HT pun juga tidak jauh berbeda, namun dengan susunan kata yang berbeda, yang menyatakan : “Lingkaran ini (mukhoyyar) yang mana setiap manusia atau yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya berasal dari kehendak manusia itu sendiri, dan tidak termasuk masalah qodho’ dan qodar”.(9) Jadi mereka memisahkan kehendak Allah dengan kehendak manusia di dalam hal ini, dan ini sangat serupa dengan aqidah mu’tazilah. Berikut ini akan saya terangkan lagi lebih jelas :

Ketahuilah, bahwa ahlus sunnah meyakini bahwa manusia benar-benar melakukan perbuatannya, perbuatan mereka dinisbatkan kepada mereka secara hakiki bukan majazi dan meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan mereka dan amal perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

Dan Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat,” (ash-Shoffat : 96), dan firman-Nya :

Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya.” (al-Furqon : 2).

Jadi ahlus sunnah menetapkan kehendak dan ikhtiyar bagi manusia muqoyyad (terikat) dengan kehendak dan masyi’ah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah pemelihara alam semesta.” (at-Takwiir : 28-29).

Oleh karena itu, pembahasan masalah amal manusia tidak bisa lepas dari irodah dan masyi’ah Allah, tidak lepas dari ilmu-Nya dan yang tercatat di dalam Lauh al-Mahfuzh. Allah telah menentukan takdir segenap makhuknya semenjak diciptakan al-Qolam hingga hari kiamat kelak, Allah telah menentukan rizki, wafat, amal, kebahagiaan, kesusahan hingga penentuan manusia apakah akan masuk surga ataukah neraka berdasarkan amal manusia tersebut sebelum manusia yang beramal itu diciptakan. Oleh karena itu, perbuatan manusia tidak terlepas dari irodah dan masyiah Allah.

Pemahaman HT terhadap qodho dan qodar ini, bagaikan sisi mata uang dengan pendapat mu’tazilah qodariyah, yang memisahkan antara kehendak makhuk dengan kehendak Allah. Mereka tidak mengenal irodah syar’iyah dan irodah kauniyah Allah. Mereka meyakini bahwa kekufuran, kemaksiatan, kerusakan dan selainnya adalah murni perbuatan makhluk tanpa campur tangan kehendak Allah. Padahal Allah menciptakan kekufuran, kemaksiatan dan kerusakan, lantas bagaimana mungkin kehendak Allah terlepas dari amalan-amalan tersebut.

Di sinilah letak kesamaan mereka dengan mu’tazilah dan perbedaan mereka dengan ahlus sunnah. Ketahuilah, bahwa Allah berkehendak untuk menciptakan kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, namun Allah tidak ridho dengan kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan tersebut. Kehendak Allah menciptakan kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan adalah irodah kauniyah Allah namun ketidakridhoan Allah dengan amalan tersebut adalah irodah syar’iyah Allah. Oleh karena itu Allah menerangkan dua jalan bagi makhluk-Nya yang bisa mereka pilih, namun pilihan makluk-Nya tidak terlepas dari kehendak-Nya.

Seorang manusia berkehendak untuk berjalan, dan kehendak manusia ini muqoyyad dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya niscaya akan berlangsung dan jika Allah tidak menghendakinya niscaya tidak akan berlangsung. Demikian pula, seorang manusia berkehendak untuk menjadi muslim atau kafir, jika manusia itu kafir maka ia berkehendak dengan kehendaknya dan kehendaknya adalah muqoyyad dengan kehendak Allah, maka Allah akan mengadzabnya sesuai dengan amalnya dan Allah telah mengetahui dan berkehendak sebelumnya bahwa orang itu memang akan diadzab semenjak al-Qolam diciptakan.

Mungkin, HT akan bertanya -sebagaimana kaum mu’tazilah pernah mempertanyakannya- sehingga mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan ahlus sunnah walau dengan maksud tanzih (mensucikan Allah), namun pada hakikatnya mereka jatuh ke lubang kebatilan… jika mereka bertanya : kalau begitu Allah zhalim, karena menghendaki keburukan, padahal diri-Nya tidak meridhainya?

Maka kami jawab : Allah maha adil, dan segala sesuatu berjalan menurut kehendak dan hikmah-Nya. Barangsiapa yang diberi-Nya petunjuk maka tak ada yang mampu menyesatkannya dan barangsiapa yang ditetapkan kesesatan baginya maka tak ada yang mampu memberinya petunjuk. Mu’tazilah sesungguhnya melarikan diri dari sesuatu dengan tujuan yang mulia yaitu tanzih namun pada akhirnya mereka terjerumus kepada sesuatu yang lebih buruk lagi.

Pemahaman dan pendapat mereka itu berkonsekuensi bahwa kehendak orang yang kafir mengalahkan kehendak Allah. Karena menurut mereka, Allah mengendaki keimanan sedangkan orang kafir itu menghendaki kekufuran, sehingga kehendak orang kufur itu mengalahkan kehendak Allah. Ini jelas pendapat yang paling rusak, binasa dan tak memiliki dalil. Oleh karena itu, ahlus sunnah berkeyakinan, bahwa Allah menghendaki adanya kekufuran namun Dia tidak ridha dengan kekufuran tersebut, dan Dia akan mengadzab siapa saja yang mengkufuri-Nya.

Jika ditanya : Lantas jika Allah tidak ridha dengan adanya kekufuran mengapa dia menciptakan-Nya? Hal ini jelas tidak mungkin karena hal ini jelas-jelas menisbatkan suatu keburukan bagi Allah, menghendaki apa yang tidak Ia ridhai, suatu kontradiksi bagi Allah yang maha bijaksana. Oleh karena itu keburukan itu dinisbatkan kepada manusia dan murni dari perbuatan manusia.

Kami Jawab : Pemahaman anda ini adalah pemahaman yang suram dibangun diatas kesuraman. Karena konsekuensi dari ucapan anda adalah bahwa Allah tidak menciptakan kekufuran, dan manusia itu sendiri yang menciptakan kekufuran. Pendapat ini jelas sangat kufur, karena meniadakan sifat pencipta bagi Allah yang maha berkehendak. Bukankah manusia itu adalah makhluk?? Lantas apakah kehendak manusia itu bukan makhluk?? Dan apakah kehendak manusia untuk kufur juga bukan makhluk?? Oleh karena itu pendapat anda di atas adalah suatu penghinaan bagi Allah dan menafikan rububiyah Allah, suatu kesesatan yang lebih sesat daripada kaum yang menafikan uluhiyah Allah.

Allah menciptakan adanya kekufuran, dengan dalil :

Dan jikalau Rabb-mu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang berada di muka bumi seluruhnya.” (Yunus : 99)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menghendaki bahwa tidak seluruh orang yang berada di muka bumi ini beriman. Namun dirinya tidak meridhai kekufuran, dengan dalil :

Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya.” (az-Zumar : 7)

Oleh karena itu, pernyataan kontradiktif antara menciptakan keburukan dengan meridhai adalah prasangka lemah belaka. Karena tidak semua yang Allah tetapkan di dalam takdirnya adalah Ia ridhai, karena yang harus difahami adalah kita harus membedakan antara takdir Allah dan sesuatu yang ditakdirkan-Nya. Takdir Allah yaitu perbuatan yang dilakukan-Nya sedangkan sesuatu yang ditakdirkan-Nya adalah obyek yang terpisah dari diri-Nya. Takdir itu semuanya baik, adil dan bijaksana sedangkan sesuatu yang ditakdirkan-Nya maka ada hal yang patut diridhai dan ada yang tidak patut.

Contoh gampangnya adalah misalnya bunuh diri. Allah telah mentakdirkannya, menetapkan dan menghendakinya mati dalam keadaan demikian semenjak alam semesta belum diciptakan, adapun mati bunuh diri adalah suatu hal yang tidak diridhai oleh-Nya namun ia menghendaki bahwa orang itu akan meninggal dalam keadaan demikian. Maka fahamilah benar-benar perbedaannya.

Contoh lainnya adalah kekafiran. Misalnya Allah menetapkan kekafiran bagi Abu Thalib paman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Kekafiran Abu Thalib ini adalah suatu hal yang telah ditetapkan-Nya semenjak zaman azali, namun Allah tidak meridhai akan adanya kekafiran. Demikianlah semoga menjadi jelas.

Jika dikatakan : Lantas, mengapa Allah mengadzab orang kafir jika Allah sendiri yang menghendaki orang tersebut kafir?!! Berarti apa yang dikatakan oleh an-Nabhani adalah benar, bahwa perkara ini tidak berhubungan dengan irodah, ilmu dan lauh al-mahfzuh.

Kami jawab : Allah menghendaki adanya kekafiran bukan artinya Allah meridhai kekafiran. Pernyataan di atas menyimpan pemahaman jabariyah. Telah berlalu penjelasannya bahwa seorang manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan beramal, dan dia akan diadzab sesuai dengan apa yang ia pilih dan ia amalkan. Namun amalan dan pilihannya, tidaklah lepas dari apa yang ditetapkan oleh Allah atasnya. Dan kesemua ini bukanlah suatu hal yang kontradiksi, bahkan saling menjelaskan dan menetapkan akan kemahasempurnaan Allah.

Jika ditanyakan : Mengapa Allah menciptakan sesuatu yang tidak Ia ridhai??

Maka kami jawab : Allah adalah yang berhak bertanya tidak berhak ditanya. Seorang makhluk hanya berhak menerima putusan dari Allah tanpa boleh memprotes atau mempertanyakannya. Karena Allah adalah maha adil. Perlu difahami juga, bahwa tatkala Allah menciptakan sesuatu yang tidak Ia ridhai, maka sesungguhnya hikmah akan berjalan sempurna. Karena dengan adanya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan atau kerusakan lainnya, maka hikmah diturunkannya kitab suci, diutusnya rasul dan diperintahkannya manusia untuk berdakwah dapat berlangsung. Jika sekiranya tidak ada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dan semacamnya, maka apa hikmah diturunkannya kitab suci? Diutusnya rasul? Diperintahkannya dakwah? Padahal seluruh makhluknya telah beriman dan taat kepada-Nya.

Oleh karena itu, sungguh indah ucapan Ibnu Qutaibah rahimahullahu : “Hikmah dan Qudroh takkan sempurna melainkan dengan menciptakan segala sesuatunya dengan lawannya agar masing-masing diketahui dari pasangannya, ingatlah sesungguhnya cahaya diketahui dengan adanya kegelapan, ilmu diketahui dengan adanya kebodohan, kebaikan diketahui dengan adanya keburukan, kemanfaatan diketahui dengan adanya kemudharatan dan manis diketahui dengan adanya pahit(10)

Oleh karena itu, Umar bin Hutsaim pernah menceritakan : Kami pernah bepergian dengan perahu. Kami ditemani oleh seorang Majusi dan seorang Qodari. Qodari itu berkata kepada Majusi : “Masuklah Islam.” Majusi itu menjawab : “Nanti saja, kalau Allah menghendaki” Qodari berkata : “Sesungguhnya Allah menghendaki (dirimu Islam) namun setan tidak menghendakinya.” Si Majusi menanggapi : “Allah berkehendak dan Setan juga berkehendak, namun kehendak setan yang terwujud! Berarti setan lebih kuat daripada Allah, maka saya ikut kepada yang lebih kuat!!!”(11)

Ada sebuah cerita juga, ada seorang Badui yang menghadiri pengajian Amru bin Ubaid, seorang guru besar Mu’tazilah, orang Badui itu berkata : “Wahai manusia, unta saya dicuri, tolong doakan supaya unta saya bisa kembali.” Maka Amru bin Ubaid berdoa : “Ya Allah, sesungguhnya Engkau menghendaki unta itu tidak dicuri, tapi ternyata dicuri oleh pencuri. Maka kembalikanlah untanya kepada orang itu.” Orang Badui itu lantas menanggapi, “Saya tidak lagi butuh doamu!!”, dia menjawab, “Loh kenapa?”, orang Badui itu menjawab, “Saya takut. Kalau Allah menghendaki untuk tidak dicuri masih saja dicuri, bagaimana nanti kalo Dia menghendaki untuk kembali pasti juga tidak kembali!!!”(12)

Bagi yang ingin memperluas pemahaman tentang ini silakan merujuk kepada kitab-kitab ulama ahlus sunnah, dan bandingkan dengan pemahaman HT yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan ahlus sunnah.

Saya katakan : O… aqidah apakah yang kau bawa wahai “Mudzabdzab” al-Hizbi??? Dengan menuduh Ahlus Sunnah sebagai Jabariyah… sungguh telah kau tunjukkan aqidahmu kepada kami tentang masalah al-Qodho’ wal Qodar… dan siapakah yang kau maksud dengan Ahlus Sunnah??? Tentu saja Asy’ariyah dan Maturidiyah… hal ini akan semakin nampak dengan nukilan-nukilan referensi yang telah kau nukil dan ajukan untuk membantah salafy wahaby dari para muta’shshibin madzhaby dan shufiyun semacam Muhammad Zahid al-Kautsari dan muridnya Abdul Fattah Abu Ghuddah, juga Hasan Ali Saqqof, al-Ghumari dan semacamnya…

******

[Bersambung Bagian 5 –Insya Alloh-]

Catatan Kaki :

1 Lihat al-Jamaa’at al-Islamiyyah fi Dhou’il Kitaabi was Sunnah, Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, terj. “Jama’ah-Jama’ah Islam”, jilid II, cet. I, Oktober 2004, Pustaka Imam Bukhori hal. 224.

2 Muttafaq ‘alahi : Bukhori (I/19-20) dan Muslim (I/37).

3 Diriwayatkan oleh Ahmad (V/185), juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan lafazh yang mirip.

4 Lihat al-Jamaa’at al-Islamiyyah, op.cit. hal. 229

5 Lihat Syarh Ushul I’tiqod Ahlis Sunnah wal Jama’ah, karya Imam al-Lalika`i (I/157-165); sebagaimana di dalam al-Jamaa’at al-Islamiyyah, op.cit., hal. 230.

6 Bagi yang ingin penjelasan lebih rinci silakan lihat kitab Asas at-Taqdis karya ar-Raazi (hal. 168-173); asy-Syaamil karya al-Juwaini (hal. 561); dan al-Mawaaqif (hal. 39-40). Saya berkata : mereka semua adalah pembesar Asy’ariyah yang menjelaskan tentang madzhab mereka yang lebih mendahulukan akal ketimbang wahyu ketika terjadi pertentangan.

7 Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlihi, karya Ibnu Abdil Bar, (II/96); lihat al-Jamaa’at al-Islamiyyah, op.cit., hal. 230.

8 Kitabus Sunnah (hal. 86, Dzail Radd ‘ala Zanadiqoh wal Jahmiyah); sebagaimana dalam “Jama’ah-Jama’ah Islamiyyah” jilid II, hal. 231-232.

9 Ucapan an-Nabhani di dalam ad-Dusiyah hal. 26.

10 Ta’wil Mukhtalafil Hadits hal. 14 sebagaimana di dalam Ilmu Ushulil Bida’ Dirosah Takmiliyah Muhimmah fi ‘Ilmi Ushulil Fiqhi, Syaikh Ali Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari, cet. II, Dar ar-Royah, Riyadh, hal. 41

11 Lihat Tahdzib Syarh ath-Thohawiyah (terj.), Abdul Akhir Hammad al-Ghunami, Pustaka at-Tibyan, jilid II, cet. III, Januari 2001, hal. 113.

12 Ibid, hal. 113.

HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (3)


حزب التحرير منهم وعليهم

HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA

[BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN ”MUJADDID” TERHADAP IMAM IBNU BAZ DAN DAKWAH SALAFIYAH – BAGIAN 3]

Oleh : Abu Salma bin Burhan at-Tirnatiy

Sub Pasal 2

Pencampakan Hizbut Tahrir Terhadap Sunnah Memelihara Jenggot

Tahukah engkau wahai ”Mudallis”… bahwa apa yang kau nukil itu adalah perselisihan yang juga terjadi di antara Imam al-Albani dengan Imam Ibnu Bazz –rahimahumallahu-, dimana Imam al-Albany mewajibkan mencukur jenggot yang melebihi segenggam dengan dalil atsar Ibnu Umar dan Abu Hurairah di atas sedangkan Imam Ibnu Bazz termasuk diantara yang tidak memperbolehkan mencukurnya secara mutlak…

Perlu diketahui juga, bahwa setiap mereka menyertai pendapatnya dengan dalil dan salaf/pendahulu masing-masing. Lantas bagaimana bisa kau generalisir dalam cercaanmu dari contoh kasus yang kau bawakan, termasuk al-Imam al-Muhaddits al-Albany yang berdalil dengan atsar Ibnu Umar dan Abu Huroiroh di dalam contohmu di atas, padahal beliau berpendapat bahwa mencukur jenggot yang melebihi segenggam kepalan tangan adalah wajib dan membiarkannya adalah suatu bid’ah… Sungguh kebodohanmu benar-benar nampak dalam kepongahanmu dan kecerobohanmu…!!! Kau aduk air panas dan kau siram sendiri wajahmu dengannya!!!

Perhatikanlah ucapan Syaikh al-Albani rahimahullahu berikut ini :

Kami tidak mengetahui salah seorangpun di kalangan salafus sholih –terlebih lagi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai penghulu mereka- membiarkan jenggotnya tanpa batas, ini yang pertama. Adapun yang kedua, kami telah mengetahui dari sejumlah besar salafus sholih melakukan sebaliknya, yaitu mereka biasanya merapikan jenggot (yang melewati segenggam tangan), diantaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab…”(1)

Sedangkan Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu berpendapat bahwa mencukur jenggot baik yang tumbuh melewati segenggam tangan maupun yang tidak, adalah haram berdasarkan kemutlakan dalil-dalil Sunnah Rasulullah dan af’alus shohabah lainnya. Insya Allah akan saya turunkan dalil-dalilnya sekaligus sebagai bantahan terhadap Syamsudin Ramadhan yang memperbolehkan memangkas jenggot hingga licin dan menganggap sunnah ini hanya sebagai sunnah jibiliyah, permasalah qusyur (kulit) dan bukan sebagai kewajiban bagi seorang muslim.

Syamsudin Ramadhan berkata di dalam forum tanya jawab www.hayatulslam.net seputar permasalahan jenggot :

Kami berpendapat bahwa memangkas sebagian jenggot hukumnya adalah mubah. Sedangkan mencukurnya hingga habis hukumnya adalah makruh tidak sampai ke derajat haram. Adapun hukum memeliharanya adalah sunnah (mandub).

Yang saya herankan adalah Syamsudin ini sebelumnya menukil riwayat-riwayat yang menunjukkan akan keharaman (atau minimal makruhnya) mencukur jenggot, namun ia mengambil kesimpulan pendapat tersendiri yang tidak disokong oleh dalil dan argumentasi yang kuat, yaitu ia menyatakan bahwa memangkas jenggot itu makruh jika memangkasnya hingga licin dan Ia berpendapat bahwa hukum memelihara jenggot adalah sunnah.

Padahal jika dia mau obyektif dan menelaah pendapat yang rajih dan terpilih setelah dilakukan tarjih tentang hukum memelihara jenggot, maka seharusnya dia akan menguatkan bahwa jenggot itu wajib hukumnya. Berikut ini sebagian dalil-dalilnya :

 • Al- Qur’an al-Karim

Allah Ta’ala berfirman : “Dan aku (syetan) benar-benar akan menyuruh mereka (merubah ciptaan Allah) lalu mereka benar-benar merubahnya.” (an-Nisa’ : 119). Syaikh at-Tahanuwi dalam tafsirnya berkata : “Sesungguhnya mencukur jenggot termasuk merubah ciptaan Allah.”(2)

 • Al-Hadits
 • Dari Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Berbedalah kalian dengan kaum musyrikin, pangkaslah kumismu dan biarkanlah jenggotmu.” (Muttafaq ‘alaihi)
 • Dari Abu Huroiroh Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian, selisihilah orang-orang majusi.” (HR. Muslim, Baihaqi, Ahmad dan selainnya)
 • Dari Abu Umamah Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Pendekkanlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian, selisihilah ahlul kitab.”

Perhatikanlah, bahwa seluruh shighot dalam lafazh hadits di atas adalah berbentuk fi’il amr (kalimat perintah), dan di dalam kaidah ushul fikih dikatakan : al-Ashlu fil Amri Yufiidul Wujuub illa idza Ja’at Qoriinatu Tashriiful Lafzho ‘an Zhoohirihi yang artinya hukum asal dari suatu perintah berfaidah kepada hukum wajib kecuali jika datang suatu indikasi yang dapat memalingkan teks dari makna lahirnya.(3)

 • Ucapan Para Ulama

Jumhur ulama berpendapat mengenai haramnya mencukur jenggot, diantaranya :

 • Imam Ibnu Hazm azh-Zhohiri rahimahullahu berkata : “Para Imam telah bersepakat bahwa mencukur jenggot adalah dilarang (haram)” (al-Muhalla II/189).
 • Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata : “Haram hukumnya mencukur jenggot” (al-Ikthiyarat al-Ilmiyyah hal. 6)
 • Imam Ibnu ‘Abidin al-Hanafi rahimahullahu berkata : “Diharamkan bagi seorang laki-laki memotong jenggotnya yaitu mencukurnya.” (ar-Raddul Mukhtar : II/418)
 • Imam al-‘Adawi al-Maliki rahimahullahu berkata : “Dinukil dari Malik tentang dibencinya mencukur apa-apa yang ada di bawah bibir, sesungguhnya ini adalah perbuatan orang majusi.” (Hasyiah al-‘Adawi ‘ala Risalah Ibni Abi Zaid : II/411)
 • Imam Ibnu Abdil Barr al-Maliki rahimahullahu berkata di dalam at-Tamhid : “haram mencukur jenggot bagi lelaki dan pelakunya tidak lain adalah seorang yang banci.” (Adillah Tahrim Halqul Lihaa hal. 96).
 • Imam Ahmad bin Qoshim asy-Syafi’i rahimahullahu berkata : “Ibnu Rif’ah berkata di dalam Haasyiatu al-Kaafiyah, sesungguhnya Imam Syafi’i telah berkata di dalam al-‘Umm tentang haramnya mencukur jenggot, demikian pula pendapat az-Zarkasyi dan al-Hulaimi di dalam Syu`abul Iman.” (Adillah Tahrim Halqul Lihaa hal. 96).
 • Imam Safarini al-Hanbali rahimahullahu berkata : “Disandarkan kepada madzhab hanabilah tentang haramnya mencukur jenggot.” (Ghita’ul Albaab : I/376).

Dan masih banyak lagi para ulama yang berpendapat tentang haramnya mencukur jenggot, baik ulama salaf terdahulu maupun kholaf kontemporer seperti Syaikh Abdul Jalil Isa, Syaikh Ali Mahfuzh, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Nashirudin al-Albani, Syaikh Muhammad Sulthon al-Mashumi, Syaikh Ahmad bin Abdurrahman al-Banna, Syaikh Abu Bakar al-Jaza`iri, Syaikh al-Kandahlawi, Syaikh Abdurrahman al-Qoosim, Syaikh Isma’il al-Anshori dan selain mereka.

Lantas, wahai Mujaddid, kau campakkan ke mana sabda nabi yang mulia dan ucapan para ulama ummat ini?!! Darimana kalian membangun hujjah kalian bahwa jenggot itu hanyalah sekedar sunnah?!! Apakah kalian lebih mengagungkan ‘pemahaman akal’ kalian dan mencampakkan hadits-hadits nabi yang mulia?!! Haihata haihata…!!!

******

Sub Pasal 3

Sunnah-Sunnah Dan Syariat Yang Dicampakkan Oleh HT

Para pembaca budiman, sesungguhnya bukan hanya masalah jenggot saja yang dicampakkan oleh HT, namun mereka juga mencampakkan sunnah-sunnah nabi yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak, yang akan saya sebutkan beberapa diantaranya. Maka oleh karena itu wahai “Mudzabdzab”, seharusnya jika kau akan meludah, lihatlah tempat dulu, jangan meludah sembarangan apalagi meludah ke atas, karena yang akan terkena ludahmu adalah wajahmu sendiri…

Perhatikanlah petikan berikut ini

Hizbut Tahrir memperbolehkan memandang gambar wanita bukan mahram, walaupun dengan syahwat sebagaimana dalam nusyrah (selebaran resmi Hizbut Tahrir) no 16/Syawwal/1388H atau 4/1/1969M. yang berisi. “Memikirkan dengan syahwat, berkhayal dengan syahwat ataupun memandangi foto wanita dengan syahwat tidak haram, demikian pula pergi menonton bioskop adalah tidak haram, dikarenakan yang ditonton hanyalah gambar (benda mati) yang bergerak.”. Demikian pula dalam nusyrah no 21/Jumadil awwal/1390 atau 24/7/1970M, dikatakan, “Sesungguhnya memandang gambar wanita baik dari cermin, di kartu, di surat kabar ataupun yang semisalnya tidaklah haram”.

Lantas kau campakkan kemana wahai ”Mudzabdzab”, firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang artinya :

Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (al-Israa’ : 32)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangannya dan supaya mereka memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.” (an-Nuur : 30)

Kamu campakkan ke mana wahai Hizbut Tahrir, sabda Nabi yang mulia yang artinya :

Sudah ditetapkan bagi anak cucu Adam bagian zina yang pasti akan menimpanya. Kedua mata, zinanya dengan memandang, zina kedua telinga ialah mendengar, zina lisan ialah mengucap, zina tangan ialah memegang, zina kaki ialah melangkah dan zina hati ialah menghendaki sesuatu atau berkhayal, sedangkan yang membenarkan adalah kemaluannya.” (Shahih, diriwayatkan Muslim dari Abi Huroiroh)

Wal’iyadzu billah!!!

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa mencium wanita ajnabiyah (bukan mahram) adalah mubah tidak haram, sebagaimana dalam nusyrah jawab wa su’al no 24/Rabi’ul Awwal/1390 atau 29/5/1970M.

Astagfirullahal Adhim… Wahai “Mudzabdzab”, kau campakkan kemana nilai-nilai akhlak islami dan iffah bagi seorang wanita?!! Kau campakkan kemana ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah-sunnah nabi yang mulia yang mengharamkan persentuhan dengan ajnabiyah, namun anda dan kelompok anda memperbolehkan ciuman dengan ajnabiyah (walaupun tanpa syahwat). Apakah anda akan mungkir, dengan menyatakan bahwa HT tidak berpendapat demikian, ini adalah fitnah… maka saya jawab, berarti anda berdusta atau menyembunyikan kebenaran. Karena Umar Bakri Muhammad(4) sendiri menyatakan bahwa fatwa di atas adalah memang pendapat HT, kemudian Umar Bakri menolaknya dan membantahnya, bahkan ia keluar dari HT dan membentuk sempalannya yang bernama al-Muhajirun. Berhijrah dari negeri kaum muslimin ke negeri kaafir. Namun anehnya, sebagian anggota hizb lainnya masih berpegang dengannya sebagaimana mereka berpegang terhadap pendapat Abdurrohman al-Baghdadi yang dikeluarkan secara resmi dari HT.

Jika anda mengatakan, o… itu adalah qoul qodim HT, qoul jadid HT menyatakan bahwa fatwa di atas mansukh, maka saya katakan : Berikan bayan dan bukti tentang dimansukh-kannya fatwa HT di atas.

Jika anda mengatakan, ini bukan pendapat resmi HT, tiap syabab memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka saya katakan : Jama’ah macam apa kalian ini?!! Membiarkan saudara kalian yang lainnya berada di dalam kebatilan!!! Diamnya anda dengan tidak mengoreksi pemahaman ini adalah ridhonya anda dengan pendapat ini…!!!

Berikutnya :

Hizbut Tahrir memperbolehkan berjabat tangan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Taqiyuddin berkata dalam Nizhomul Ijtima’iy fil islam (Sistem pergaulan dalam Islam, Pustaka Thoriqul Izzah, hal. 67), “Seorang pria pada dasarnya boleh menjabat tangan seorang wanita, demikian pula sebaliknya, seorang wanita boleh menjabat tangan seorang pria tanpa ada penghalang di antara keduanya.” Hal ini juga diperkuat dengan nusyrah su’al jawab mereka no 24/Rabi’ul Awwal/1390 atau 29/5/1970, no 8/Muharam/1390 atau 16/3/1970 dan nusyroh al-ajwibah wal as^ilah tanggal 26/4/1970.

Wal Iyyadzu billah!!! Kau campakkan kemana hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Rasululah tak pernah sekalipun menyentuh wanita selain isteri-isterinya??? Hadits Umaimah yang hadir di baiat dan menyatakan ketiadaan jabat tangan oleh Rasulullah?!! Hadits yang menyatakan tentang lebih baik ditusuk jarum besi daripada menyentuh wanita?!! Lihatlah bantahan saya terhadap syubuhat yang dikeluarkan oleh TKAHI dan Syamsudin Ramadhan di dalam artikel saya yang berjudul : “Jabat Tangan dengan Ajanbiyah Haram Wahai Hizbut Tahrir” (Dapat didownload di Markaz Download Abu Salma)

Selanjutnya :

Hizbut Tahrir memperbolehkan memandang wajah wanita, karena menurut mereka wajah tidak termasuk aurot. Taqiyuddin berkata dalam Sistem pergaulan dalam Islam hal 61, “Allah Ta’ala berfirman : ‘Katakanlah kepada mukmin laki-laki hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka.’ (an-Nur (24) : 30), maksudnya tentu adalah menundukkan pandangan terhadap wanita pada selain wajah dan kedua telapak tangan, sebab memandang wajah dan telapak tangan adalah mubah.”

Astagfirullahal Adhim… wahai HT, darimana lagi anda mendatangkan pemahaman ini?!! Dan dimanakah kalian campakkan ayat-ayat dan tafsir para mufassirin yang menjelaskan keharaman memandang wajah ajnabiyah…!! Kau campakkan ke mana pula hadits-hadits nabi yang mengharamkan memandang wajah ajnabiyah?!!

Berikutnya :

Hizbut Tahrir menghalalkan musik dan nyanyian (walau diiringi alat musik) sebagaimana dalam Nusyrah jawab wa su’al no 9 (20/Safar/1390 atau 26/4/1970), “Suara wanita tidak termasuk aurot dan nyanyian mubah hukumnya serta mendengarkannya mubah. Adapun hadits-hadits yang warid mengenai larangan musik adalah tidak shohih haditsnya. Yang benar adalah musik tidak haram dan hadits-hadits yang memperbolehkan musik adalah shohih”.

Astagfirullahal Adhim… darimanakah kau datangkan faham kalian ini? Dari shufi-kah? Syiah-kah? Ataukah dari kaum ilmaniyyin (sekuler)???.

Saya katakan, sesungguhnya orang-orang yang mencela ketiga masyaikh Robbani (i.e. Samahatus Syaikh Ibnu Bazz, al-Albany dan Ibnu Utsaimin –rahimahumullah-) tidaklah keluar dari 3 jenis manusia :

 1. Orang yang Jahil Murokab
 2. Ahlul Bid’ah terutama dari kalangan shufiyun, syi’iy dan semacamnya
 3. Orang kafir, zindiq dan munafiq.

Padahal mereka semua dikenal baik oleh kawan dan lawan sebagai alim mujtahid… jika anda pelajari biografi mereka, bagaimana tokoh-tokoh harokah dan hizbiyah masih menghormati mereka dan menganggap mereka masyaikh dan ulama mujtahid… lihatlah Ali Belhaj (pimp. FIS dulu) yang mengemis fatwa kepada Samahatus Syaikh Ibnu Bazz dan Albany sebelum kasus pembantaian di al-Jazair bergolak yang mana Ali Belhaj sendiri yang mencampakkan fatwa para masyaikh tersebut…. Lihatlah pula DR. Abdullah Azzam yang datang meminta fatwa kepada Imam Albany dan Ibnu Bazz tentang permasalahan jihad di Afghonistan

Bahkan ketika Imam Ibnu Bazz meninggal, betapa banyak majalah islami dipenuhi oleh artikel-artikel dan khabar yang berisi bela sungkawa sekaligus sebagai pujian terhadap beliau sebagai ulama ummat, lihatlah apa yang ditulis pentolan Ikhwanul Muslimin, DR. Yusuf al-Qordhawi di saat kematian Imam Ibnu Bazz, beliau menulis : ‘Allamatul Jaziirah wa Faqiidul Ummah yang dimuat di Majalah al-Mujtama’ III/2.1420, dan beratus-ratus lagi masyaikh serta thullabatul ilmi yang turut berduka cita atas wafatnya beliau rahimahullahu…

Perhatikan pula bagaimana ummat ketika mendengar wafatnya al-Muhaddits al-Faqih Syaikh Nashiruddin al-Albani –rahimahullahu-, yang mana beratus-ratus ulama dan beribu-ribu thullabatul ilmi berta’ziyah dan berbelasungkawa atas wafatnya beliau, perhatikanlah bagaimana penuhnya majalah-majalah serta koran-koran dengan biografi beliau… Perhatikan pula Imam Faqihuz Zaman Syaikh Ibnu Utsaimin, yang tidak jauh berbeda dengan keadaan pendahulu beliau… Lihatlah pula nukilan-nukilan fatwa mereka di majalah-majalah Ikhwanul Muslimin, majalah Jum’iyah Ahlul Hadits India, Majalah Anshorus Sunnah al-Muhammadiyah, dan beribu-ribu majalah islam lainnya… makanya ana tidak heran, mengapa anda menukil dari majalah SAHID (Suara Hidayatullah) dimana mereka sendiri memberikan porsi dalam rangka memuji dan menganggap mereka sebagai kibarul ulama, sebagai mujtahid al-Alim, sebagai mufti al-‘alam….

[Ini adalah teks Al-Mudzabdzab yang saya lemparkan lagi padanya] Sekarang mari kita bandingkan mereka dengan tokoh Hizbut Tahrir… Apakah ada ulama HT yang menulis kitab-kitab syarah hadits, takhrij dan tahqiq…??? Sebagaimana Imam Albany meneliti dan menyusun kitab-kitab fenomenal yang sangat luar biasa besarnya, seperti : Silsilah as-Shahihah, Silsilah adh-Dhaifah, Shahih Abu Dawud dan Dhaifnya, Shahih Ibnu Majah dan Dha’ifnya, Shahih Riyadhus Shalihin, Shahih dan Dhaif Adabul Mufrad, Shahih dan Dhaif Jami’us Shaghir dan kitab-kitab hadits lainnya… belum lagi tahqiq dan takhrij beliau terhadap kitab-kitab fiqh, seperti Tamamul Minnah ta’liq terhadap Fiqhus Sunnah karya Syaikh Sayid Sabiq –rahimahullahu-, Takhrij dan Ta’liq Kitabus Sunnah, dan lain-lain, ada lagi dalam bidang aqidah seperti Ta’liq dan Syarh ath-Thawiyah, Kitabul Iman, dll, dalam bidang sirah : Takhrij Fiqhus Sirah, Syamail Muhammadiyah, dan lain-lain… Belum lagi Himpunan Fatawa beliau yang sedang naik cetak berjumlah tidak kurang dari 40 Jilid, kemudian kaset-kaset muhadharah beliau yang tidak kurang 7000 judul…

Apakah ada pula tokoh HT yang menulis, mensyarh, mentahqiq dan menta’liq kitab-kitab Aqidah dan hadits sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin mensyarh Riyadus Shalihin, Arbain Nawawi, Syarh Lum’atul I’tiqod, Kitabut Tauhid, Syarh Manzhumah al-Baiquniyah, Syarh Aqidah al-Wasithiyah dan masih banyak lagi hampir berjumlah ratusan… Belum lagi kitab yang beliau tulis seputar masalah ushul fiqh dan fiqh… serta kumpulan fatawanya yang hampir 30 jilid…???

Adakah pula tokoh HT yang seperti al-Allamah Imam Ibnu Bazz yang bergelut dengan makhthutath semenjak remajanya, mengoreksi Fathul Bari` dan kitab-kitab hadits lainnya, menulis buku-buku Aqidah Salaf dan Fiqh Islami… yang mana beliau memiliki Majmu’ Fatawa wa maqolaat mutanawwi’ah berjumlah belasan jilid… belum lagi kumpulan-kumpulan fatwa lainnya yang hampir berjumlah 20 jilid… adakah ulama’ HT yang demikian???

Lantas dengan hak apa anda berani memanggil mereka dan merendahkan mereka sembari menyatakan “si Bin Baz”… dimana posisi anda dibandingkan mereka… saya yakin, kedudukan anda dengan kedua mata kaki dari masyaikh mulia ini tak ada apa-apanya… sekiranya ditimbang sejuta orang macam anda maka tetap saja anda tak ada apa-apanya dibandingkan mereka… inilah bedanya kami dengan anda!!! Jika anda berbicara dengan maksud merendahkan, maka anda gunakan lisan anda yang hina untuk merendahkan masyaikh yang mulia, namun jika kami mengkritik para tokoh hizbiyah dan mubtadi’ah, maka kami nukil ucapan orang-orang yang sederajat –bahkan lebih- dengan mereka, supaya kedhaliman tidaklah menyelimuti diri kami, karena tiap-tiap orang ada kadarnya…

Lantas bagaimana bisa anda katakan bahwa hasil pemahaman HT berada di atas nash Al-Qur’an dan As-Sunnah!! Tahukah anda wahai “Mudzabdzab”, dari mana para Ulama Salafy ini mengambil pendapat madzhabnya!!! Mereka mengambil pendapatnya dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih, dari Ijma’ Shahabat, dari aqwalus salaf yang selaras dengan Qur’an dan Sunnah, dari Imam Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad ibn Hambal dan selainnya yang selaras dengan al-Haq tanpa fanatik terhadap salah seorang dari mereka!!! Yang mana kitab Al-Muwaththo’ karya Imam Malik (sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Imam Malik dalam muqadimah kitabnya) mendapat rekomendasi dari 70 ulama Madinah yang merupakan anak keturunan dan murid sahabat atau tabi’in dan tabiut tabi’in di Madinah, bahkan Fathur Rabani(5)-nya – Imam Ahmad Ibn Hambal yang berisi ribuan hadis nabi SAW bahkan ketika beliau ditanya apakah seorang yg hafal 100 ribu hadis boleh berijtihad sendiri, Imam Ahmad menjawab : ‘Belum boleh’. Lalu beliau ditanya lagi : ‘apakah seorang yg hafal 200 ribu hadis boleh berijtihad sendiri’ , Imam Ahmad menjawab : ‘Belum boleh’. Ketika beliau ditanya kembali : ‘apakah seorang yg hafal 400 ribu hadis boleh berijtihad sendiri’ , lalu Imam Ahmad menjawab : ‘boleh’(6). Bahkan Imam Abu Hatim sampai menyatakan bahwa mencintai Imam Ahmad adalah pengikut Sunnah, Abu Hatim berkata : “Jika kamu lihat seseorang mencintai Imam Ahmad ketahuilah ia adalah pengikut Sunnah.” (As-Siyar A’lam An-Nubala’ 11/198).(7)

Saya tambahkan di sini : Anda wahai “Mudzabdzab”, anda tanaqudh dengan diri anda sendiri… karena anda menukil ucapan orang-orang yang membenci Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan anda menukil pendapat-pendapat orang-orang yang manhaj dan aqidahnya menyelisihi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu. Anda menukil dan membangun argumentasi anda dari talbis antara al-Haq dan al-Bathil, antara sunnah dan bid’ah, antara penyeru tauhid dengan penyeru kesesatan dan kesyirikan. Siapakah Hasan Ali as-Saqqof yang anda kemukakan dan anda bangga-banggakan?!! Siapa pula Abu Ghuddah, al-Buthi, al-Ghumari bahkan al-Kautsari pembesar mereka?!! Kenapa pula anda mencantumkan kitab-kitab sesat dari kaum shufiyun dan syi’ah di dalam membantah dakwah wahabiyah?!! Allahumma, sungguh ‘miskin’ sekali dirimu wahai “Mudzabdzab”!!!

Saya lanjutkan kembali dengan menukil perkataan anda dan saya bidikkan kembali ke anda : Lalu apakah tidak boleh seseorang yang mengambil pendapat Imam Malik (yang menjadi pewaris madzhab Sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in); lalu Imam Ahmad (yang hafal 400 ribu hadis), imam syafi’i yg menulis kitab Al-Umm, Ar-Risalah (yg juga berisi ribuan hadis); dan Imam Abu Hanifah yg menulis kitab Al-Mabsuth(8) dll (yg berisi juga hadits2 dan fatwa as-Salaf ash-Sholih) dan Ulama Mujtahid lainnya.

Lalu adakah salah satu tokoh HT yang punya karya melebihi al-Muwatho Imam Malik, atau yang hafal hadis lebih dari 400 ribu seperti Imam Ahmad, atau kitab fiqh–sunnah seperti Al-Umm atau Al-Mabsuth !!! Tidak ada, lalu bagaimana anda dan kelompok anda bisa mengatakan hal seperti itu !!! Sungguh ucapan seperti ini merupakan bentuk ‘kekurangajaran’ kepada para Ulama Mujtahid yg dilontarkan dari ‘orang jahil’ yg sama sekali tidak mencapai ‘barang secuil dari ilmu para Imam Mujtahid (yg sering ‘sok tahu’ dg mengklaim paling berpegang dg ushul fiqh dan manhaj tarjih!!!), dan pada saat bersamaan menuduh para Ulama yang mengambil pendapat dari al-Qur’an, as-Sunnah dan atsar Shahabat sebagai ‘orang yang kurang ajar’. Padahal sebenarnya mereka inilah –Syaikh Ibnu Bazz, Ibnu Utsaimin dan al-Albany- yg paling layak disebut sebagai pewaris madzhab Salaf dlm Aqidah dan fiqh karena dekatnya ilmu mereka dg pemahaman Sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in dan banyak ahli ilmu!!??!

Saya katakan : Jangan lihat kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah (nb : karya Syeikh An-Nabhani), Jangan pula Nidhomul Islam ataupun ad-Dusiyah!!!? Yang isinya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan… lihatlah al-Qur’an dan as-Sunnah dan kitab-kitab Aqidah para imam salaf… Syarah Ushul I’tiqod Ahlus Sunnah, Asy-Syari’ah, Syarhus Sunnah, Kitabus Sunnah, Ushulus Sunnah, dll…

******

[Bersambung Bagian 4 –Insya Alloh-]

Catatan Kaki :

1 Fatawa asy-Syaikh al-Albani wa Muqoronatuha bi Fatawa al-Ulama’, Syaikh Ukasyah Abdul Mannan ‘Uthaibi, terj. “Fatwa-Fatwa Syaikh Albani”, cet. I, Januari 2003, Pustaka Azzam, hal. 35.

2 Tafsir Bayanil al-Qur’an karya Syaikh at-Tahanuwi sebagaimana termaktub di dalam Hukmud Dien fil Liha wat Tadkhin, Syaikh Ali Hasan al-Halabi, cet. III, 1410, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, hal. 21.

3 Lihat Irsyaadul Fuhul, al-Imam asy-Syaukani, hal. 101-105; Tafsirun Nushush fil Fiqhil Islami, DR. Muhammad Adib Sholih, Juz II, hal. 264-265; dan Mudzakkiroth Ushul Fiqh, al-Imam asy-Syinqithi, hal. 191-192; sebagaimana di dalam Hukmud Dien fil Liha wat Tadkhin, Syaikh Ali Hasan al-Halabi, cet. III, 1410, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, hal. 22.

4 Umar Bakri Muhammad adalah mantan pembesar HT kelahiran Libanon Siria, yang akhirnya keluar dari HT dan berubah menjadi takfiri khoriji yang gemar melemparkan takfir secara serampangan dan sporadis.

5 Saya tidak pernah mengetahu bahwa Imam Ahmad memiliki karya tulis yang berjudul Fathur Robbani. Namun apabila yang dimaksudkan kitab bermadzhab Hanabilah mungkin saja…

6 Namun aneh bin ajaib. Mudzabdzab ini menukil ucapan al-Imam al-Mubajjal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tentang syarat mujtahid yang mereka arahkan kepada ulama ahlul hadits ulama salafiy, sedangkan HT tidak memiliki satupun muhaddits ulung yang dikenal jerih payahnya dalam tahqiqot, ta’liqot maupun takhrijat, bahkan Taqiyudn an-Nabhanni pendiri HT sendiri bukanlah seorang yang ahli hadits, dan tidak ada persyaratan yang disebutkan oleh Imam Ahmad terdapat dalam diri beliau. Namun HT dengan bangganya menyebut an-Nabhani ini sebagai Mujtahid Mutlak. Wallahul Muwaafiq.

7 Sekali lagi mudzabdzab ini menunjukkan keanehan dan kontradiksi yang nyata. Bagaimana mungkin dia menukil ucapan di atas sedangkan di sisi lain, dia menukil ucapan ahlu bid’ah pembenci ahlus sunnah termasuk yang turut dicela dan dibenci adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, dimana al-Mudzabdzab ini mengambil ucapan as-Saqqof murid al-Kautsari yang menghina Imam Ahmad, dia juga menukil bantahan-bantahan terhadap ahlus sunnah salafiyun dari situs ahlu bid’ah (http://www.mas’ud.co.uk) yang mana di dalamnya Hamim Nuh Keller menuduh Imam Ahmad dan puteranya mujassim. Haihata haihata…

8 Ini termasuk kebodohan kesekian kalinya al-Mudzabdzab. Al-Mabsuth bukanlah karya tulis Imam Abu Hanifah, namun ia adalah salah satu buku bermadzhab Hanafiyah.